Apdraudusiems gyvūnus – dalies draudimo įmokų kompensacijos

Apdraudusiems gyvūnus – dalies draudimo įmokų kompensacijos (0)

2019-10-22

Iki šių metų gruodžio 31 d. ūkininkai gali kreiptis paramos dėl ūkinių gyvūnų draudimo įmokų dalies kompensavimo. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 2 390 550 Eur. 

Kompensuojama 70 proc.

Parama gali būti teikiama ūkininkams, kurie galvijus, arklius, avis, ožkas, kiaules bei naminius paukščius apdraudė nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių privalo būti išnaikinti visi į rizikos grupę susirgti ta liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai. Ligos protrūkio faktą oficialiai turi patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba. Kritinių ligų sąraše šiuo metu yra apie 30 pavojingų ligų, tarp jų – galvijų maras, avių ir ožkų maras, kiaulių vezikulinė liga, mėlynojo liežuvio liga, Tešeno liga, avių (ožkų) raupai, Rifto slėnio karštinė, gumbelinė, afrikinė arklių liga, vezikulinis stomatitas, Venesuelos arklių virusinis encefalomielitas, klasikinis kiaulių maras, afrikinis kiaulių maras, kontaginė galvijų pleuropneumonija, paukščių gripas, Niukaslo liga, snukio ir nagų liga, Aujeskio liga, juodligė, galvijų tuberkuliozė, galvijų bruceliozė, enzootinė galvijų leukozė, avių ir ožkų bruceliozė ir kt.

Anksčiau buvo kompensuojama 65 proc., o dabar – iki 70 proc. draudimo įmokos, neviršijant nustatytos maksimalios kompensuojamos sumos. Draudimo sutarties, įskaitant jos pakeitimus, laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip vieni metai.

Ūkinių gyvūnų laikytojams patirtos išlaidos gali būti kompensuojamos, jei paraiška buvo pateikta iki draudžiamojo įvykio. Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudimo išmokos suma paramos gavėjui negali viršyti draudžiamojo įvykio metu patirto nuostolio dydžio. Pagal draudimo sutartį numatoma padengti apdraustos gyvūnų rūšies nuostolio suma (draudimo suma) turi viršyti 20 proc. pareiškėjo vidutinės metinės praėjusių trejų metų laikotarpio draudžiamosios ūkinių gyvūnų rūšies vertės.

Paraiškos priimamos savivaldybėse. Ūkinių gyvūnų laikytojai paraišką dalies draudimo įmokų kompensavimui teikia toje savivaldybėje, kurioje įregistruota jų žemės ūkio valda. 

Draudimo įmoka – pateikus paraišką

Prieš teikiant paramos paraišką, būtina sudaryti draudimo sutartį su viena draudimo įmonių – AAS „BTA Baltic Insurance Company“, „ERGO Insurance SE“, AAS „Gjensidige Baltic“, AB „Lietuvos draudimas“. Draudimo įmoką reikia sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos. Prieš sudarydami draudimo sutartį tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti draudimo paslaugų pirkimus. Jei pareiškėjas nėra perkančioji organizacija ir draudimo paslaugų vertė mažesnė kaip 58 tūkst. Eur, draudimo sutarčiai sudaryti jis turi gauti ir kartu su paraiška pateikti ne mažiau kaip 3 skirtingų draudimo įmonių komercinius pasiūlymus (su lygiaverčiais paslaugų teikimo sąlygas apibūdinančiais parametrais), iš kurių atrenkamas pasiūlymas su nurodyta mažiausia kaina. O kai perkamų draudimo paslaugų vertė lygi ar didesnė kaip 58 tūkst. Eur, pirkimai organizuojami vadovaujantis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis. Jei pareiškėjai yra perkančiosios organizacijos, ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų pirkimai organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

Paramos gavėjui suteikta galimybė avansą, t. y. 50 proc. mokėtinos paramos sumos, gauti anksčiau. Jei suskaičiuota galutinė mokėtina paramos suma mažesnė už išmokėtą avanso sumą, paramos gavėjas privalo grąžinti gautą avansą ar jo dalį NMA. Bendra paramos gavėjui išmokėta paramos suma, įskaitant išmokėtą avanso sumą, negali viršyti paramos gavėjui apskaičiuotos mokėtinos paramos sumos. Parama mokama neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne.

Užsak. Nr. 1182.« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook