Įstaiga auga drauge su darbuotojais

Įstaiga auga drauge su darbuotojais (0)

2020-02-22

Įstaigos 5-erių darbo metų paminėjimo šventė – puiki proga jos darbuotojams susirinkti, pabendrauti ir pasimokyti. J. Stanaitienės nuotr.

Sausio 29 d. suėjo penkeri metai, kai buvo įsteigta VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“. Visus šiuos metus įstaigai vadovaujanti Audronė Balčiūnienė paminėti šią progą vasario 11 d. į Jurbarko kultūros centrą sukvietė darbuotojus, pasveikinti atvyko savivaldybės vadovai, įstaigos draugai ir partneriai.

Sujungė dvi įstaigas

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ įsteigta politikų valia sujungus dvi įstaigas – Jurbarko socialinių paslaugų centrą su Eržvilko socialinės globos filialu ir Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrą. Įstaigų jungimui pradžia buvo duota dar 2012 m. užsakius jose atlikti įstaigų valdymo auditą, o jau 2014 m. vasarą imta kalbėti apie biudžeto finansų taupymą ir būtinybę jas sujungti.

Šios žinios buvo nelauktos tuometėms įstaigų vadovėms – Genei Gudaitienei ir Reginai Andriuškienei.

Nors tuomet kilo nemažas pasipriešinimas dėl įstaigų sujungimo, politikai savo užmačias įgyvendino – 2014 m. spalį savivaldybės taryba sutiko pradėti reorganizaciją, o tų pačių metų gruodį apsispręsta viešąją įstaigą Jurbarko socialinių paslaugų centrą su viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialu ir viešąją įstaigą Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrą reorganizuoti į vieną juridinį asmenį – viešąją įstaigą „Jurbarko socialinės paslaugos“.

Įstaiga įregistruota 2015 m. sausio 29 d., o nuo sausio 6 d. laikinai vadovauti paskirta Audronė Balčiūnienė. Ji vasario pabaigoje ir laimėjo konkursą VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ direktoriaus pareigoms užimti.

Įstaigą kuria žmonės

Pristatydama penkerių metų įstaigos kelią A. Balčiūnienė pasirėmė japonų rašytojo Ryunosuke Satoro citata: individualiai mes esame vienas lašas. Kartu mes esame vandenynas. Taip nusakydama visos įstaigos viziją direktorė teigė, jog pirmiausia turi augti ir tobulėti darbuotojai, komanda, o tada bus pasiekiami patys geriausi rezultatai. 

Nuo pat pirmųjų veiklos metų įstaiga dirbo finansiškai stabiliai, už paslaugas surenkamos lėšos nuolat augo, kaip ir visas įstaigos biudžetas. 2015 m. įstaiga už suteiktas paslaugas uždirbo 158 tūkst. Eur, o pernai jau 254 tūkst. Eur, įstaigos pajamos per 5 metus pakilo nuo 577 tūkst. iki 1094 tūkst. Eur. Prieš penkerius metus įstaigoje dirbo 89 darbuotojai. Nors socialinių paslaugų spektras plėtėsi, optimizuojant veiklą darbuotojų skaičius kito nedaug – praėjusių metų pabaigoje jų dirbo 91, o šiemet, ėmus teikti dar porą naujų paslaugų, darbuotojų padaugėjo iki 105.

Pasak A. Balčiūnienės, pirmieji metai buvo skirti vizijos, kuri užtikrintų įstaigos augimą, kūrimui ir komandos lipdymui. „Susijungė 2,5 įstaigos – su skirtinga patirtimi, darbo tempu, įpročiais, įsisenėjusiu požiūriu. Ar galiu kažką pakeisti? Taip. Ir tai mes darėme visi kartu. Teko suprasti, kad rezultatas nebus skaičiuojamas vien paslaugų gavėjų ir darbuotojų skaičiumi, paruoštais dokumentais, bet bus siekiama mūsų pačių progreso“, – sakė įstaigos vadovė. Pirmaisiais metais teko atlaikyti ir skundų laviną – iš klientų, darbuotojų, bet problemų sprendimas mobilizavo kolektyvą.

Ne lengvesni buvo ir 2016 m., kai teko atsisveikinti su kai kuriais darbuotojais, nes pasirodė, kad nesutapo jų ir įstaigos vadovės pažiūros. „Tai natūralu, ne su visais gali rasti bendrą kalbą. Bet gatvėje su jais prasilenkdami sveikinamės iki šiol“, – šypsosi A. Balčiūnienė. Keistis teko visiems.

Tais metais įsibėgėjo projektai, įsigytas buhalterinės programos modulis, leidęs atsisakyti valgiaraščių pildymo ranka, įdiegta dokumentų valdymo sistema (DVS). Pasak A. Balčiūnienės, pokyčius darbuotojai priėmė ne itin džiugiai. „Iš pradžių buvo košmaras, bet pamažu žmonės priprato, nedingdavo popieriuose 20 kg burokų. Šią dieną – tai jau įprasta darbo tvarka. DVS dar tobuliname, bet jau nereikia lakstyti su raštų kopijomis po įstaigas, užtenka elektroninių dokumentų“, – džiaugėsi direktorė.

2017-aisiais įstaiga priėmė iššūkį ir ėmė ruoštis diegti Europos socialinių paslaugų kokybės valdymo sistemą EQUASS. Po 1,5 metų darbo, pernai, paslaugai „Dienos socialinė globa asmens namuose“ šis kokybės sertifikatas buvo suteiktas. Vykdomi svarbūs projektai – teikiama integrali pagalba, modernizuojami senelių globos namai Eržvilke. „Pradėjus remontus senelių namuose susidūrėme su problemomis – pastato dokumentai visai neatitiko realios padėties. Mums sakė, kad neįmanoma padaryti to, ko norime. Bet mes padarėme“, – sakė A. Balčiūnienė. Kolektyvas dar kartą įrodė – ko nors siekiant ir dirbant, viskas įmanoma.

2018 m. išbandyta atokvėpio paslauga. „Ši paslauga buvo reikalinga. Tačiau projektui pasibaigus ji taps mokama. Tikimės, kad klientų atsiras ir dabar“, – į ateitį žvelgia įstaigos vadovė. Tais metais įsigytas naujas autobusiukas. Įstaigos teikia pavežėjimo paslaugas, ir atnaujinus transportą nebeliko klientų nusiskundimų dėl šalto, nepatogaus automobilio.

Pernai vykdyti net septyni projektai: laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje, asmeninio asistento paslaugos asmenims nuo 16 m., socialinių priežiūros paslaugų, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką iki 3 metų amžiaus, socialinių paslaugų įstaigos modernizavimo ir paslaugų plėtros, integralios pagalbos teikimo, vaikų gerovės ir saugumo, paslaugų šeimai, globėjams kokybės didinimo bei prieinamumo, išbandytos budinčių globotojų veiklos užtikrinimo paslaugos.

Įstaigoje numatyti 2019 -2021 m. strateginiai tikslai ir prioritetinės kryptys, tarp kurių vieni svarbiausių planų – nuolatinis personalo tobulėjimas. Numatoma siekti paslaugų kokybės, jas plėtoti, gerinti įstaigos infrastruktūrą, materialinę bazę, darbuotojus aprūpinti darbo priemonėmis, skleisti informaciją apie teikiamas paslaugas. „Mūsų darbuotojai jau žino, ką reiškia kokybiška paslauga. Tai – mūsų bendra vizija, žinome, ko siekiame. Į tai ir investuojame, tobulinamės patys“, – tikino A. Balčiūnienė.

Paslaugų paketas

Pernai VšĮ „Jurbrako socialinės paslaugos“ teikė net 13 paslaugų. Šiemet su savivaldybės tarybos pritarimu atsisakyta intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos, tačiau iš savivaldybės perimtos atvejo vadybos ir socialinių darbuotojų seniūnijose paslaugos. Savivaldybės tarybos leidimu iš savivaldybės biudžeto lėšų įstaigai už 71 tūkst. Eur buvo nupirkti 5 lengvieji tarnybiniai automobiliai „Ford Kuga“, skirti darbuotojams naujoms funkcijoms vykdyti.

Klientams teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose ir pagalbos namuose paslaugos. Pernai šiomis paslaugomis naudojosi atitinkamai 45 ir 110 asmenų. Integrali pagalba teikta 24 rajono gyventojams, laikino atokvėpio – 7. „Matome, kad šios paslaugos reikalingos, tačiau dar nežinome, ar galėsime visas jas teikti toliau – laikino atokvėpio paslaugą prašysime įtraukti į įstaigos teikiamų paslaugų sąrašus steigėjo – savivaldybės, o integraliai pagalbai tikimės pratęsto finansavimo arba naujo projekto“, – planais dalijasi A. Balčiūnienė. Pernai pradėta teikti asmeninio asistento paslauga tik įsibėgėja – procesą stabdo tai, kad šią paslaugą gali gauti tik darbingo amžiaus asmenys.

Populiarumo nepraranda apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo nakvynės namuose paslauga. Kasmet ten gyvena apie 7 asmenis, nakvynės prireikia 34. Tose pat patalpose teikiamos ir higienos paslaugos. Daug žmonių naudojasi skalbimo paslauga, todėl įstaiga atnaujina skalbimo įrangą ir turi planų šias paslaugas plėsti. „Norėtume plėtoti socialinių dirbtuvių įkūrimo idėją. Įdarbinti neįgaliuosius asmenis ir sudaryti sąlygas jiems užsidirbti. Šiam projektui dar trūksta vyriausybės sprendimų, kaip traktuoti iš tokios veiklos gaunamas pajamas“, – kasdieniais rūpesčiais dalijasi A. Balčiūnienė.

Vis platesnę veiklą vysto darbuotojai, teikiantys globėjų ir įtėvių rengimo, konsultavimo ir informavimo paslaugą. Globėjams ir tėvams siūlomos psichologo konsultacijos, rengiami meno terapijos užsiėmimai. „Globėjai, įtėviai tampa maža bendruomene. Vis dažniau išdrįsta dalyvauti jiems siūlomose veiklose“, – džiaugiasi A. Balčiūnienė. Pernai įstaigos specialistai dirbo su 45 globėjais, pasirengimo globoti ar tapti įtėviais kursus lankė 7 asmenys. Šeimose auga 25 globojami vaikai, septynis globojo artimieji, vienas vaikas – įvaikintas.

Įstaigoje veikia neįgaliųjų dienos centras, kuriame lankosi 12 neįgaliųjų, tiek pat klientų nuolat gyvena ir globos namuose Jurbarke. Šalia įstaigos įkurtame agrokultūriniame sode jos klientai augina įvairias vaistažoles, daržoves, o vėliau pačių išaugintų augalų arbatomis vaišina svečius.

Eržvilke įkurti senelių globos namai šiuo metu plečiami. Pernai juose gyveno 24 asmenys, pritaikius patalpas ilgalaikės ar trumpalaikės socialinė globos senyvo amžiaus asmenims paslaugas galės gauti dar 5 asmenys. „Seneliai labai džiaugiasi sutvarkyta aplinka, įkūrėme svajonių sodą, kuriame kiekvienu metų laiku yra ką pamatyti. Patys džiaugiamės matydami senelius laimingus“, – už sunkų darbą gaunama grąža džiaugiasi A. Balčiūnienė.

Socialinių paslaugų įstaiga tarpininkauja išduodant technines priemones, teikia transporto paslaugas, klientai gali gauti masažo paslaugą. „Atliekame gebėjimų vertinimą socialinėje srityje. Ši paslauga pernai buvo labai populiari – vertinimas atliktas 46 kartus.

Pasak A. Balčiūnienės, naujų iššūkių atsiranda visada, daug dėmesio reikalauja naujos paslaugos, tačiau smagu, kad įstaigos kolektyvas dirba kaip puiki komanda – seniai teikiamos paslaugos – sustyguotos, darbuotojai žino užduotis ir siekia rezultatų.

Šventinis vakaras buvo puiki proga susitikti daugumai įstaigos darbuotojų, pabendrauti, pasidalyti mintimis ir, žinoma, patobulėti. Sunkų darbą atliekantiems socialiniams darbuotojams paskaitą „Gyvenimo vadyba pagal Mikę Pūkuotuką“ apie sveiką gyvenimo būdą, pozityvų mąstymą, žvalų rytą, atpalaiduojantį vakarą, darbą su savimi skaitė artistiškoji lektorė Lidija Laurinčiukienė. „Nusišveiskit savo nuotaikas, nusiplaukit emocijas ir ženkit aukštai iškėlę galvas. Negalima sirgti su sergančiu, liūdėti su liūdinčiu ir mirti su mirštančiu. Mylėkite save“, – linkėjo lektorė.

Jūratė Stanaitienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook