Balsavimas

Ar tinkamai prižiūrimos gatvės Jurbarke?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Mūsų darbas, žinios, patirtis, energija – Jurbarko kraštui

Mūsų darbas, žinios, patirtis, energija – Jurbarko kraštui (18)

2019-02-13

MŪSŲ DARBAS, ŽINIOS, PATIRTIS, ENERGIJA – JURBARKO KRAŠTUI. 

 

MŪSŲ NUOSTATOS – VIEŠUMAS, SKAIDRUMAS, ATVIRUMAS

Įvertinę rajono ūkinę, finansinę, socialinę situaciją, numatysime tolesnės raidos kryptis, sudarysime aiškų ir griežtą veiksmų planą artimiausiam laikotarpiui. Optimizuosime savivaldybės institucijų funkcijų vykdymą. Sieksime į rajoną pritraukti įvairių formų investicijų. Skatinsime smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, kursime darbo vietas. Užtikrinsime, kad savivaldybės tarybos nustatyti mokesčiai gyventojams, verslo subjektams būtų ekonomiškai pagrįsti ir socialiai teisingi, biudžeto lėšos naudojamos efektyviai, tikslingai, tinkamai. Neleisime uždaryti VšĮ „Jurbarko ligoninė“ ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų. Sudarysime sąlygas paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti. Padėsime jauniems medikams įsikurti Jurbarke. Skirsime paramą socialinėms paslaugoms teikti namuose senyvo amžiaus ir negalią turintiems asmenims. Skatinsime savanorystę. Įrengsime trumpalaikio atsisveikinimo su mirusiuoju patalpas. Išplėsime vaizdo stebėjimo kamerų tinklą Jurbarko mieste, rajono seniūnijose. Sutvarkysime ūkininkų ir sodininkų turgelių infrastruktūrą. Remsime šeimas gimus vaikui. Taikysime paramos programas jaunoms šeimoms įsikurti.

Atsakingai spręsime mokyklų išlaikymo, optimizavimo, moksleivių maitinimo, patyčių, smurto klausimus. Stiprinsime kultūros, daugiafunkcių centrų, bendruomenių veiklą. Gerinsime bibliotekų infrastruktūrą. Organizuosime dienos užimtumo, bendravimo, sveikatinimo studijas vyresnio amžiaus žmonėms. Didinsime sporto, jaunimo laisvalaikio užimtumo programų finansavimą. Remsime geriausius rajono sportininkus. Rengsime rajono sportininkų, sporto veteranų pasiekimų ekspozicijas. Užtikrinsime ūkinės veiklos padarinių ir gyventojų sveikos gyvenamosios aplinkos subalansavimą.

BŪKIME KARTU BALSUODAMI UŽ VISUOMENINIO RINKIMŲ

KOMITETO SĄRAŠĄ „JURBARKO KRAŠTUI“

 

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO „JURBARKO KRAŠTUI“ KANDIDATŲ SĄRAŠAS NR. 9.

 

1.     Gintaris Stoškus

2.     Zita Sorokienė

3.     Karolis Bauža

4.     Jonas Bučinskas

5.     Vitalija Petraitienė

6.     Antanas Pocevičius

7.     Robertas Skirkevičius

8.     Algirdas Mačiulaitis

9.     Antanas Grumuldis

10. Pranas Radišauskas

11. Aldona Bastikaitienė

12. Inga Andziulienė

13. Janina Rybakovienė

14. Aida Račienė

15. Gitana Barusevičiutė

16. Jurgita Blaškevičienė

17. Renata Mikoliūnienė

18. Rėda Klusaitė

19. Diana Ruminienė

20. Sigitas Miliūnas

 

Politinė reklama. Apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Jurbarko kraštui“ sąskaitos. Užsak. Nr. 172.  « Atgal

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook