Neeiliniame tarybos posėdyje – savivaldybės vadovų likimas. Na...

Neeiliniame tarybos posėdyje – savivaldybės vadovų likimas. Naujoji koalicija atleido vicemerą Daivarą Rybakovą ir administracijos direktoriaus pavaduotoją Leoną Greičių, neliks sekretoriato (tiesioginė transliacija) (21)

2020-09-10

Ketvirtadienį į neeilinį posėdį susirinko rajono taryba. Naują daugumą suformavę politikai šiandien sprendžia tris itin svarbius klausimus – dėl nepasitikėjimo vicemeru Daivaru Rybakovu, dėl nepasitikėjimo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Leonu Greičiumi. Taip pat apsispręsta dėl Tarybos ir mero sekretoriato panaikinimo.

Naujoji tarybos dauguma reiškė nepasitikėjimą sekretoriato vadove Gene Guidaitiene, kuri esą į šias pareigas priimta buvusios valdančiosios daugumos, todėl naujoji valdančioji dauguma G. Gudaitiene nepasitiki.

Pirmuoju balsavimu taryba atleido vicemerą Daivarą Rybakovą, kaip praradusį pasitikėjimą. Už politiko atleidimą balsavo 15 tarybos narių, prieš - 10.

Antruoju balsavimu tarybos nariai iš Jurbarko r. savivaldybės tarybos administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų, kaip praradusį pasitikėjimą atleido Leoną Greičių. Už atleidimą balsavo 15 tarybos narių, prieš - 10.

Savivaldybės taryba balsų dauguma taip pat priėmė sprendimą likviduoti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatą. Atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas, šis sprendimas įsigalios gruodžio 31 d. 14 tarybos narių balsavo už šį sprendimą, 10 prieš, 1 nusišalino.

Tarybos ir mero sekretoriatas Jurbarko rajono savivaldybėje buvo įsteigtas 2015 m. spalio 29 d., jame  dirba iš viso 3 darbuotojai. Sekretoriato vadovas yra mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

Dar rugpjūčio gale  vykusio savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje meras pateikė informaciją apie jau anksčiau gautą socialdemokratų frakcijos pranešimą dėl pasitraukimo iš koalicijos ir trylikos politikų apsisprendimą formuoti naują daugumą. Buvusi opozicija nusiteikusi ryžtingai – inicijuoja interpeliacijas dviem rajono vadovams ir siekia panaikinti Tarybos ir mero sekretoriatą.

Naujajai daugumai priklausantys tarybos nariai raštu pareikalavo rugsėjo 10 d. sušaukti neeilinį savivaldybės tarybos posėdį, kuriame būtų svarstomas klausimas dėl nepasitikėjimo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Leonu Greičiumi ir mero pavaduotoju Daivaru Rybakovu.

Abu – ir konservatorius D. Rybakovas, ir socialdarbiečiams atstovaujantis L. Greičius į postus buvo deleguoti valdančiosios koalicijos.

Ši buvo sudaryta iškart po 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų.

Apsisprendimą eiti viena kryptimi parašais tuomet patvirtino tiesioginius mero rinkimus laimėjęs S. Mockevičius, daugiausia – penkis mandatus gavę konservatoriai, tris vietas gavę socialdemokratai, dvi – partijos Tvarka ir teisingumas nariai, po vieną – socialdarbiečiai ir Darbo partija.

Vėliau prie valdančiųjų prisijungė liberalus palikusi Liudmila Norkaitienė. Sudaryta dauguma pasidalijo ir valdžią. Be jau minėto vicemero D. Rybakovo, savo dalį atsiėmė socialdemokratai, užsitikrinę savivaldybės administracijos direktoriaus postą.

Apsisprendimą eiti viena kryptimi parašais tuomet patvirtino tiesioginius mero rinkimus laimėjęs S. Mockevičius, daugiausia – penkis mandatus gavę konservatoriai, tris vietas gavę socialdemokratai, dvi – partijos Tvarka ir teisingumas nariai, po vieną – socialdarbiečiai ir Darbo partija.

Vėliau prie valdančiųjų prisijungė liberalus palikusi Liudmila Norkaitienė. Sudaryta dauguma pasidalijo ir valdžią.

Be jau minėto vicemero D. Rybakovo, savo dalį atsiėmė socialdemokratai, užsitikrinę savivaldybės administracijos direktoriaus postą. Į jį buvo deleguota Vida Rekešienė, tačiau ir ji, ir jos pavaduotojas Darius Juodaitis iš pareigų buvo atstatydinti pareiškus nepasitikėjimą.

Direktoriaus vietą socialdemokratai išsaugojo – pasiūlė dabartinį administracijos direktorių, kuris šią vasarą įstojo ir į Socialdemokratų partiją.

Konservatoriai į direktoriaus pavaduotojo vietą nebepretendavo – postas buvo atiduotas socialdarbiečiams.

Valdančiąją koaliciją dar gerokai iki dabartinės griūties paliko Darbo partijai atstovaujanti Vilma Venslauskienė. Nors oficialiai pasitraukimo priežastis nebuvo įvardyta, manoma, kad nuo daugumos ji galėjo atitolti dėl suteiktų, bet neišpildytų lūkesčių užimti vadovaujančias pareigas.

Rugpjūčio gale savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija išplatino viešą pareiškimą, kuriame išdėstė pasitraukimo iš koalicijos motyvus. Pareiškimą pasirašę Audronis Zairys, Darius Virvilas ir Aivaras Šlekys teigia, kad negali toleruoti susidariusios situacijos, trukdančios Jurbarko gyventojų gerbūvio kūrimui ir palankių regiono plėtrai projektų vykdymui.

„Šią susidariusią kritinę situaciją sąlygojo dabartinės valdančiosios koalicijos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Tarybos narių pareiškimai bei veiksmai, keliantys bereikalingą įtampą ir trukdantys konstruktyviam Tarybos darbui“, – rašoma pareiškime.

Taryboje dirbantys socialdemokratai teigia, kad vicemero Daivaro Rybakovo teiginiai viešoje erdvėje, esą nuveikti savivaldybės darbai yra ne visų tarybos narių veiklos rezultatas, o tik jo ir mero Skirmanto Mockevičiaus nuopelnas, ne tik diskredituoja komandinį tarybos darbą ir kolegialias pastangas priimant sprendimus, bet ir žeidžia tarybos narius, skiriančius savo jėgas, laiką ir energiją visų Jurbarko rajono gyventojų ir regiono gerovės kūrimui.

„Be to, paties Jurbarko r. mero S. Mockevičiaus teigimu, jis asmeniškai skatina ir puoselėja visos bei sutartinai veikiančios Tarybos darbą, todėl tokie vicemero teiginiai ne tik tiesiogiai prieštarauja mero siekiams, bet ir kenkia mero autoritetui, kuris šiuo metu yra ypatingai svarbus užtikrinant tolimesnį sklandų savivaldos darbą“, – teigiame pareiškime.

Socialdemokratai deklaruoja, kad „Lietuvos socialdemokratai visada buvo, yra ir bus už bendrą visų visuomenės, rajono žmonių bei savivaldos atstovų darbą, už konstruktyvią aplinką, kurioje kiekvienas pasiūlymas yra girdimas ir vertinamas, todėl kviečiame visas politines jėgas bei jas remiančius žmones pritarti mūsų veiksmams ir siekiui sukurti Jurbarką, kuriuo visi galėtumėme didžiuotis ir džiaugtis.“

Pareiškimu perša nuomonę, kad dėl valdančiosios koalicijos griūties kalta konservatorių arogancija, nepagarba kitų savivaldybės tarybos narių darbui ir kolektyviai dirbant pasiektų rezultatų prisiskyrimas sau.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Jurbarko r. skyriaus pirmininkas, vicemeras D. Rybakovas į plačius komentarus nesileido. Pasak jo, viską iki smulkmenų paaiškins rugsėjo 10 d. neeiliniame tarybos posėdyje, kuriame bus svarstomas klausimas dėl jam pareikšto nepasitikėjimo.

Neeilinio posėdžio darbotvarkėje atsirado ir trečias klausimas – dėl Tarybos ir mero sekretoriato panaikinimo. Galima numanyti, kad šio klausimo ištakos taip pat veda į porinkiminę koaliciją. Nors ir ankstesnių kadencijų tarybas aptarnavo savivaldybės administracijos darbuotojai, tačiau pareigybės priklausė kitiems skyriams ir atskiro vedėjo nereikėjo.

Tarybos ir mero sekretoriatas galėjo būti suformuotas turint tikslą atsiskaityti už paramą merui ir sudarytai koalicijai. Sekretoriato vedėja tapo Genė Gudaitienė, atstovaujanti savo vyro Algirdo Gudaičio vadovaujamam partijos Tvarka ir teisingumas Jurbarko skyriui.

Prisijungus socialdemokratams, buvusi savivaldybės tarybos opozicija paskelbė sudaranti naują daugumą. Parašais tokį sprendimą patvirtino trys iš keturių savivaldybės tarybos „valstiečių“ – Donatas Jackis, Kęstutis Naujokas ir Raimundas Jovarauskas. Po raštu nepasirašė Kasparas Jurevičius. Prie daugumos jungiasi liberalai Gvidas Byčius, Vidmantas Juzėnas ir Remigijus Brazaitis, dviejų rinkiminių komitetų atstovai Gintaris Stoškus, Zita Sorokienė, Kazimieras Šimkus ir Petras Vainauskas.« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook