Balsavimas

Ar pritartumėte, kad Dainių pelkėje būtų kasamos durpės?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Norintieji renovuoti daugiabutį, turi suskubti

Norintieji renovuoti daugiabutį, turi suskubti (0)

2018-09-12

Liepos pabaigoje Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti. Skelbimai, raginantys dalyvauti Daugiabučių namų modernizavimo programoje, laiptinėse, spaudoje, internetinėse savivaldybės ir daugiabučių atnaujinimo administratoriaus – UAB „Jurbarko komunalininkas“ svetainėse pasirodė tik šiomis dienomis, kai paraiškoms paruošti liko visai nedaug laiko. 

Spaus terminai

Aplinkos ministerija skelbia, kad naujajam daugiabučių atnaujinimo etapui bus skirta 150 mln. Eur, o valstybė suteiks dar 50 mln. Eur paramos investicijoms, skirtoms energijos taupymo priemonėms, kompensuoti. Pagal šį kvietimą paraiškų skaičius ribojamas nebus, tačiau projektų įgyvendinimas bus išdėstomas pamečiui. Reitingavimas bus vykdomas pagal numatytus kriterijus, pirmenybė teikiama kompleksinei renovacijai, kai renovuojami tame pačiame kvartale esantys namai.

Paraiškas teikti gali savivaldybės, daugiabučių valdytojai, daugiabučio renovacijos projekto įgyvendinimo administratoriais paskirti asmenys ar įmonės. Jurbarke savivaldybės administracijos sprendimu šias funkcijas vykdo daugumą miesto daugiabučių administruojanti bendrovė „Jurbarko komunalininkas“.

Paraiškas Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) pateikti privalu nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d.

Pasak UAB „Jurbarko komunalininkas“ direktoriaus pavaduotojo būsto priežiūrai Vytauto Stulgaičio, paraiškoms parengti laiko lieka labai mažai. „Gali suspėti tik tie namai, kurie turi parengtus investicinius planus, kuriuos reikėtų tikslinti. Ir šiuo atveju tektų labai paskubėti. O daugiabučių gyventojai, pirmą kartą nusprendę dalyvauti renovacijoje, neturi jokios galimybės spėti, nes vien investicinį planą parengti užtrunka 4-6 mėnesius“, – tikina jis.

Sąlygos mažai pakito

Naujajame kvietime renovacijos sąlygos pakito nedaug. Kaip ir anksčiau, išlaidos energiją taupančioms priemonėms bus kompensuojamos 30 proc. Tokia kompensacija bus skiriama stogams, langams, balkonams keisti ir kitiems darbams, lemiantiems energijos taupymą. Jei bus tvarkoma visa namo šilumos sistema, bus skiriama net 40 proc. kompensacija. Tiek gyventojai gali tikėtis, jei atnaujinimo darbai bus atlikti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Nauja tai, kad prie energiją taupančių priemonių priskirti ir 30 proc. kompensaciją gali gauti elektros instaliacijos tvarkymo darbai. Gaunant paramą bus galima sutvarkyti rūsiuose esančius elektros įvadus, įrengti elektrą taupančius šviestuvus, elektros instaliacija bus tvarkoma ir gyventojų sandėliukuose. Laiptinėse elektros įvadas bus atnaujinamas iki elektros skydinės, butuose elektros instaliacija tvarkoma nebus.

Į kitas priemones Daugiabučių namų atnaujinimo projekto rengimo tvarkos aprašas leidžia įtraukti laiptinių tvarkymą, kas anksčiau būdavo pripažįstama netinkamomis išlaidomis. Gyventojų pageidavimu bus galima suremontuoti laiptines, ir už tai, kaip ir už visą renovaciją, bus galima išsimokėti per 20 metų.

Renovacijos projektų parengimas, administravimas ir statybos techninės priežiūros išlaidos kompensuojamos 100 proc. Visa renovacijos kaina bus padengiama nepasiturintiems butų savininkams, gaunantiems kompensaciją už šildymą ir karšto vandens paruošimą.

Daugiau dokumentų

Gyventojai, norintys renovuoti savo namus, turėtų kreiptis į UAB „Jurbarko komunalininkas“ arba į savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vyr. specialistą Gediminą Šaltinį. Jiems bus paaiškinta, kokių dokumentų reikia norint pradėti rengti daugiabučio atnaujinimo paraišką. „Jei pageidaus ketvirtadalis namo gyventojų, mes galime surengti susirinkimą ir apie renovaciją viską paaiškinti. Nebeliko anksčiau privalomų gyventojų susirinkimų. Praktika parodė, kad į juos dažniau ateidavo ir nepasitenkinimą reikšdavo prieštaraujantieji namų atnaujinimui nei tie, kurie jo norėtų“, – sako V. Stulgaitis.

Investicijų planus turi 35 Jurbarko daugiabučiai. Jie savivaldybės užsakymu buvo parengti ankstesniems kvietimams, todėl dabar juos tektų patikslinti – vienuose sumos dar apskaičiuotos litais, kituose pritaikyti kitokie kompensavimo procentai. Planų tikslinimas taip pat užtrunka, bet, pasak V. Stulgaičio, dar įmanoma tą padaryti iki paskutinės paraiškų pateikimo datos – gruodžio 1-osios. Realiausią galimybę suspėti pateikti paraišką turi Kauno g. 44 namo gyventojai, nes šiam namui parengtas investicinis planas jau patikslintas ir reikalingas tik smulkus papildymas.

Investiciniai planai, kuriems turi pritarti 55 proc. namo gyventojų, perduodami tvirtinti BETA, kuri, jei investiciniai planai parengti tinkamai, parengia Valstybės paramos teikimo sutartį. Ją pasirašo BETA ir projekto administratorius. Tokios, neseniai pradėtos sudarinėti sutartys – garantas kitiems renovacijos etapams pradėti. Ką tik tokios sutartys pasirašytos dėl dviejų praėjusiame kvietime dalyvavusių daugiabučių – Kęstučio g. 16 ir 41 namo.

Sutartys leidžia projektų administratoriui kreiptis į finansines įstaigas dėl kreditų. Šiuo metu patvirtinta, kad finansavimą daugiabučių renovacijai gali teikti Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), Šiaulių bankas ir „Swedbank“. Pastarasis dirba tik su pačių gyventojų administruojamais projektais, todėl jurbarkiečiams ko gero patogiausia sudaryti sutartį su mieste esančiu Šiaulių banku. Žadama, kad greit finansavimą renovacijai galės teikti ir daugiau finansinių įstaigų.

Šiuo metu finansavimo sąlygas yra paskelbusi tik VIPA. Vyriausybės nutarimu paskolos gyventojams turi būti suteikiamos 20-čiai metų, penkerius metus išlaikant ne didesnę kaip 3 proc. palūkanų ribą. VIPA skelbia, kad palūkanų normos nekels visus 20 metų. Nors Šiaulių bankas finansavimo sąlygų dar nepaskelbė, V. Stulgaičio manymu, jos turėtų būti panašios.

Raštas iš banko dėl gaunamo finansavimo po Valstybės paramos teikimo sutarties pasirašymo turi būti gautas per 90 dienų. Laiko užims dar viena nauja procedūra – anksčiau gyventojai finansavimo sąlygoms pritardavo patvirtinę investicinį planą, tačiau dabar gavus banko pasiūlymą rengti susirinkimą, kuriame butų savininkai, pateikę asmens dokumentus, pildo balsavimo biuletenius ir renkasi įstaigą, iš kurios bus gaunamas kreditas. Šių susirinkimų protokolai būtini teikiant paraišką.

Spėjus paruošti visus dokumentus ir pateikti paraišką bei sulaukus teigiamo jos įvertinimo ir pritarimo renovacijai, bus rengiami techniniai projektai, perkamos rangovo paslaugos.

Darbai vyksta

Šiuo metu mieste atnaujinami trys namai – Kauno g. 23, Kęstučio g. 12 ir Dariaus ir Girėno g. 64. Dar vienas savivaldybei priklausantis ir socialinėms reikmėms nuomojamas namas baigiamas renovuoti Klausučiuose. Jo atnaujinimas turi būti baigtas iki lapkričio 2 d, Kauno g. esantis daugiabutis – iki gruodžio, o kiti du – iki kitų metų vasario 1 d.

Pasak V. Stulgaičio, abejonių kyla, ar bus spėta sutvarkyti Dariaus ir Girėno bei Kęstučio gatvėse esančius namus. „Šildymo sistemos darbai pabaigti visuose objektuose, tačiau statybininkai gali nespėti iki šalčių ir lietaus sezono atlikti tinkavimo, išorės apdailos darbų“, – sako specialistas.

Visų šių namų rangovas – bendrovė „Žilinskis Co“. Konkursą renovuoti Jurbarko daugiabučius laimėjusi įmonė daugelį darbų perleidžia subrangovams, todėl objektuose dirba kitos jurbarkiečių ir kitų miestų įmonės. Kaip ir visoje Lietuvoje Jurbarke renovaciją atliekančios organizacijos susiduria su statybininkų trūkumu, dėl to negali laiku atlikti darbų. Kartais tenka pasitelkti ir statybininkus iš Ukrainos.

Tuoj darbai prasidės dar viename name – Kauno g. 46. Nedidelį namą gyventojai pageidavo atnaujinti, jau parengtas techninis projektas, atliekama ekspertizė, parinktas rangovas – vėl ta pati „Žilinskis Co“ bendrovė. Jei darbai prasidės atšalus, bus galima atlikti juos viduje, o išorės tvarkymas liks vėlesniam laikui. Projekto užbaigimo terminas – 2019 m. gruodis.

V. Stulgaitis pasidžiaugė, kad, išskyrus vieną rangovą, su visais kitais pasibaigus projektams bendrauti ir prisikviesti atlikti garantinius darbus – nesunku.

„Ir atliekant renovaciją, ir jai pasibaigus būna įvairių nesklandumų, gyventojų nepasitenkinimo, išlenda smulkių defektų. Tačiau viską gražiai sutvarkome – rangovai arba mes“, – tikina UAB „Jurbarko komunalininkas“ atstovas. Pasak jo, kartais gyventojai piknaudžiauja dėl pačių kaltės atsiradusius defektus norėdami „pripaišyti“ rangovui.

Kad liktų kuo mažiau neaiškumų, renovacijos administratorius kiekvieną savaitę rengia gyventojų, rangovų, techninių prižiūrėtojų susirinkimus prie atnaujinamų namų. „Tada galima viską išsiaiškinti vietoje, pasakyti, parodyti, kur blogai padaryta. Labai gerai, kai name yra nusimanančių asmenų, kurie gali stebėti darbų kokybę“, – sako V. Stulgaitis.

Be to, visada galima skųstis BETA arba statybų inspekcijai. Gyventojai tą ir daro, tačiau rimtų pažeidimų, už kuriuos reikėtų bausti, iki šiol nenustatyta. Be to, statybų inspekcija renovuojamuose namuose atlieka ir planinius patikrinimus.

Visi dabar renovuojami namai dalyvavo 2013-2015 m. kvietimuose, tačiau dėl įvairių priežasčių jų renovacijos pradžia nukelta. Pagal paskutinį kvietimą bus renovuojami jau minėti namai Kęstučio g. 16 ir 41.

Renovacijai ruošėsi ir dokumentus tvarkėsi ir Parko g. 16 namo Smalininkuose gyventojai, tačiau galiausiai dauguma jų apsisprendė pinigų atnaujinimui neleisti. Jurbarke 1 kv. m renovacija vidutiniškai iki šiol kainavo 130 Eur.

Jurbarke yra 116 daugiabučių, iš kurių 92 administruoja bendrovė „Jurbarko komunalininkas“. Pabaigus jau įsibėgėjusias renovacijas mieste bus atnaujinta 40 namų – beveik 40 proc. visų daugiabučių. „Kitose panašiose savivaldybėse šis procentas daug mažesnis. Tačiau pastebiu, kad gyventojų susidomėjimas renovacija blėsta. Kas norėjo, namus jau atnaujino. Rasti norinčiųjų – vis sunkiau“, – sako V. Stulgaitis.

Šiuo metu šalyje atnaujinama per 500 daugiabučių. Nuo 2013 m., į daugiabučių modernizavimo procesus įsitraukus savivaldybėms, Lietuvoje atnaujinti 1973 namai, į kuriuos investuota 530 mln. Eur.

Jūratė Stanaitienė« Back

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook