Rajono politikai atsiriekė storesnę biudžeto riekę

Rajono politikai atsiriekė storesnę biudžeto riekę (12)

2019-06-28

Rajono tarybos senbuvis Kasparas Jurevičius dėl sprendimo didintis atlyginimą gėdijo valdančiuosius.

Dar kojų neapšilusi naujoji valdančioji dauguma inicijavo sprendimo projektą didinti užmokestį savivaldybės tarybos nariams už pasirengimą posėdžiams. Esą iki šiol skiriamos vienos apmokamos valandos kiekvienam darbotvarkės klausimui yra per mažai. Šį laiką, o kartu ir pinigus, politikai užsimojo padvigubinti.

Suskubo su raštu

Šios kadencijos savivaldybės taryba prisiekė ir darbą pradėjo balandžio 17 d., o gegužės 8-ąją merą jau pasiekė jo bendraminčių – valdančiosios koalicijos – raštas. Dešimt tarybos narių mero prašė įpareigoti Tarybos ir mero sekretoriatą parengti sprendimo projektą dėl apmokėjimo už savarankišką darbą tvarkos pakeitimo. Nors penki iš dešimties pasirašiusiųjų yra šios tarybos naujokai, dar nespėję pajausti tarybos nariams tenkančio savarankiško darbo krūvio, tačiau ir jie reikalavo, kad kiekvienam darbotvarkės klausimui būtų skiriama ir apmokama ne viena, o dvi valandos.

Po tokiu siūlymu yra ne tik vos poroje posėdžių dalyvavusios socialdarbiečiams atstovaujančios Ingos Molevaitės parašas. Iškart didesnio atlygio paprašė tikri naujokai – tą pačią gegužės 8-ąją prisiekęs konservatorius Arūnas Samys ir socialdemokratas Aivaras Šlekys.

 Į sprendimo projektą taip pat siūlyta įtraukti nuostatą, kad tarybos nariams būtų mokama už laiką susitinkant su rinkėjais pagal patvirtintą grafiką. Šis punktas sunkiai atlaikė kritiką, nes eidami į rinkimus visi lig vieno kandidatai į tarybos narius žmonėms žadėjo dirbti vardan jų gerovės, o gavę mandatus susitikimus su rinkėjais sumanė apmokestinti.

Rašte tarybos nariai taip pat prašė juos aprūpinti tinkamomis darbo priemonėmis – nešiojamaisiais kompiuteriais, ir visiems šiems pageidavimams įgyvendinti skirti pinigų.

Valandų skaičiuoklė

Iki šiol galiojusi apmokėjimo už pasirengimą tarybos posėdžiams tvarka buvo patvirtinta 2016 m. Pagal ją pasiruošti vienam posėdžio darbotvarkės klausimui buvo skirta viena savarankiško darbo valanda. Naująjį sprendimo projektą rengęs Tarybos ir mero sekretoriatas aiškinamajame rašte nurodo, kad 2018 m. vidutiniškai tarybai pateiktų svarstyti klausimų skaičius per mėnesį buvo 34. Taigi, ir apmokama buvo vidutiniškai už 34 val. Prie tarybos narių darbo laiko dar kas mėnesį pridedamas komitetų posėdžių vidurkis – 3 val., ir posėdžių vidutinis laikas – 3,5 val.

Nedaug skyrėsi ir 2017 m. tarybai svarstyti pateiktų klausimų vidutinis skaičius – 37. Savivaldybės specialistai paskaičiavo, kad pernai savarankiškai dirbtas laikas sudarė 84 proc. viso tarybos nario darbo laiko, 2017 m. – 85 proc.

Kokia piniginė išraiška?

Centrinės administracijos buhalterijos duomenimis, apmokant už darbą rajono taryboje šiemet gegužę viena valanda įkainota 7,21 Eur, per mėnesį vidutiniškai apskaičiuojama ir išmokama suma siekia 7700 Eur.

2019 m. tarybos narių darbui apmokėti rajono biudžete buvo numatyti 83 tūkst. eurų ir 1203 Eur skirta socialiniam draudimui. Už darbą sausio-gegužės mėnesiais politikams jau išmokėti 39714 Eur, o įvertinus padvigubėjusį apetitą jau aišku, kad suplanuotos sumos iki metų pabaigos nebeužteks. Sprendimo projekto rengėjai mano, kad likusiam pusmečiui prie jau skirtos sumos papildomai reikės pridėti dar apie 36 tūkst. eurų.

Gėdijo tarybos narius

Komitetų posėdžiuose atlygio politikams klausimas didesnės kritikos nesulaukė. Priešingai, sprendimo projektui buvo pritarta. Tačiau tarybos posėdyje valdančiosios daugumos siūlymu parengto sprendimo projekto dauguma opozicijoje esančių tarybos narių nepalaikė, o Kasparas Jurevičius dėl tokių užmojų gėdijo rajono politikus ir kvietė nepažeidinėti įstatymų.

Pasak tarybos nario K. Jurevičiaus, nesąžininga didinti pasiruošimo posėdžiams skiriamą apmokamą laiką, nes nė vienas tiek nedirba. Didelę politinę ir darbinę patirtį turintis K. Jurevičius teigė, kad pagal įstatymus sutartininkai gali dirbti ne daugiau kaip 60 val. per savaitę. Jei vidutiniškai pasiruošti reikia 35 klausimams, tai reikštų, kad pagal naująją tvarką rajono politikai dirbtų 70 valandų, o pridėjus posėdžiams skiriamą laiką, susidarytų ir visos 80 arba daugiau nei dešimt ištisų darbo dienų.

„Tokią nesąmonę prakišinėjam. Įstatyme yra kitaip, o mes darome taip. Tai yra didžiausia gėda“, – kalbėjo K. Jurevičius. Jo nuomone, tokį sprendimą taryba iš viso galėtų svarstyti ir priimti kitos kadencijos politikams, bet ne sau.

Gaus daugiau – dirbs geriau

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius nesutiko su opozicijos kritika, kad laiko nuo sprendimų projektų pateikimo iki tarybos posėdžio yra per mažai, kad būtų galima, ypač dirbantiems tarybos nariams, įtarpuoti planuojamas valandas. S. Mockevičius teigė, kad sprendimų projektai atsiranda kur kas anksčiau. Jam pritarė jokios darbo taryboje patirties dar neturinti „šviežiai iškepta“ politikė I. Molevaitė, tikinusi, kad tarybos nariai turi dirbti visą mėnesį, o ne tik prieš posėdžius.

Savivaldybės meras mano, kad rajono taryboje esantys politikai bus sąžiningi ir į darbo laiko tabelius žymės tik tiek valandų, kiek realiai užtruks ruošdamiesi posėdžiams, ir po dvi valandas kiekvienam klausimui neskirs. Net ir pačiame sprendime esą numatyta ne dvi, o iki dviejų valandų vienam klausimui.

Tiesa ta, kad posėdyje svarstomų klausimų svoris nevienodas. Vieniems galbūt visai reikia skirti nedaug laiko, o į kitus būtina įsigilinti ir užgaišti ilgiau. Tačiau praktika rodo ką kita. Tarybos narių darbo laiko apskaitą veda Tarybos ir mero sekretoriatas. Už tai atsakingų darbuotojų įžvalgos leidžia suabejoti mero kalbomis apie sąžinę, nes ir dabar bene visi politikai visiems klausimams ir beveik visuomet skyrė nė kiek ne mažiau, o būtent leistiną valandą.

Meras S. Mockevičius mano, kad finansinė paskata yra labai svarbi, o kuo politikai daugiau stengsis, tuo bus geriau rajonui. Tačiau tarybos nariai, kurių nemaža dalis dirbo ir praėjusią kadenciją, o dabar balsavo už atlyginimo padidinimą, savo pareigas kažkodėl pamiršo. Savivaldybės tinklalapyje pateikiamoje informacijoje apie tarybos narių veiklą yra nurodyta, kad tarybos nariui privalomą kasmetinę ataskaitą rinkėjams pateikė tik vienintelis Daivaras Rybakovas. Kiti nėra nurodę, nei kokius svarbius darbus nudirbo, nei kokius sprendimų projektus siūlė, nei kiek dėmesio skyrė savo rinkėjams.

Rajono politikų finansai taip pat nurodyti oficialiame savivaldybės tinklalapyje. Ten skelbiama, kad 2019 m. I ketvirtį vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių buvo toks: meras – 3857 Eur, mero pavaduotojas – 2985 Eur, tarybos nariai – 388 Eur. Po ketvirtadienį priimto sprendimo tarybos narių atlygį reikia padvigubinti.

Jolita Pileckienė« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook