VRK pralaimėjo: panaikintas sprendimas dėl Jurbarko darbiečių...

VRK pralaimėjo: panaikintas sprendimas dėl Jurbarko darbiečių išbraukimo iš savivaldybių tarybų rinkimų sąrašų (14)

2015-04-24

Nors balandžio 14-ąją prisiekę rajono tarybos nariai jau ėmėsi pirmųjų darbų, aistros dėl mandatų dalybų vis dar nerimsta. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino dviejų darbiečių galimybę tapti tarybos narėmis, tačiau Vyriausiasis administracinis teismas panaikino šį VRK sprendimą. Nors teisę grįžti į rajono tarybą VRK sprendimą skundusios Vilma Venslauskienė ir Laura Icikevičienė atgavo, mandato, ko gero, dar teks palaukti.

Balandžio 8 d. posėdžiavusi Vyriausioji rinkimų komisija pabandė sudėlioti taškus plačiai nuskambėjusioje balsų pirkimo istorijoje. Vykstant savivaldybių tarybų rinkimų išankstiniam balsavimui plykstelėjo įtarimų kibirkštys, kad dviejų Darbo partijos kandidačių naudai gali būti perkami balsai.
Rinkimų komisiją, o vėliau ir policijos komisariatą pasiekė pranešimai apie automobilius, galėjusius iš kaimų atvežti rinkėjus, balsavusius už sutartą atlygį. Jau vėliau apklausiant įtarimą sukėlusius piliečius paaiškėjo, kad dalis jų pripažino, jog balsuoti už Darbo partijos kandidatę V. Venslauskienę ir L. Icikevičienę pasižadėjo tikėdamiesi atlygio.
Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas įvykių suvestinėje nurodė ir užmokesčio dydį – balsavusieji už šios partijos kandidates Nr. 4 ir Nr. 9 buvo viliojami alumi ar dviem eurais.
Tokia buvo istorijos pradžia, išsirutuliojusi iki Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėto ikiteisminio tyrimo dėl galimo rinkėjų papirkinėjimo. Į Vyriausiąją rinkimų komisiją suplaukusi medžiaga, liudijanti, kad galėjo būti perkami rinkėjų balsai V. Venslauskienės ir L. Icikevičienės naudai, sukėlė diskusijas kovo 22 d. tvirtinant galutinius rinkimų rezultatus. Su ikiteisminio tyrimo medžiaga susipažinę komisijos nariai tvirtino, kad pažeidimai akivaizdūs, už atlygį balsavę piliečiai to neneigia, priešingai – pareigūnų apklausti žmonės atvirai kalba apie tai, kas ir ką jiems žadėjo už balsus. Tačiau šiam posėdžiui nebuvo pakankamai pasiruošta, todėl Vyriausioji rinkimų komisija nutarė prie Jurbarko apygardos rinkimų rezultatų grįžti vėliau, o rinkimų rezultatus patvirtino su „žvaigždute“, t. y. nuostata, kad bus galima priimti ir sprendimą dėl rinkėjų valios suvaržymo.
Kovo 22-oji tapo lemtinga data, nes įstatymų pinklėse pasiklydo pati Vyriausioji rinkimų komisija. Balandžio 8 d. susirinkę į posėdį komisijos nariai vienbalsiai nutarė, kad turimos informacijos pakanka panaikinti į Jurbarko rajono tarybą su Darbo partija patekusios V. Venslauskienės mandatą, o L. Icikevičienę išbraukti iš kandidatų sąrašų. Posėdyje buvo išklausytos abi Darbo partijos atstovės, tačiau nei jų, nei jas gynusio Darbo partijai atstovaujančio teisininko paaiškinimai komisijos neįtikino. VRK nariai rėmėsi dar nebaigto ikiteisminio tyrimo duomenimis ir priėmė griežtą sprendimą. VRK konstatavo, kad buvo padaryti šiurkštūs Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimai – pažeistas draudimas pirkti rinkėjų balsus, balsai buvo perkami minėtų Darbo partijos kandidačių naudai. Taip pat sprendimu panaikintas abiejų darbiečių registravimas po rinkimų dienos ir negaliojančiais pripažinti už jas paduoti rinkimų reitingo balsai.
Mandato netekusią V. Venslauskienę rajono taryboje pakeitė kita darbietė Vidmanta Marcinkevičienė. Ji kartu su dar trimis į rajono tarybą patekusiais Darbo partijos atstovais prisiekė pirmajame rajono tarybos posėdyje balandžio 14 d.
Įtarimų dėl galimo balsų pirkimo jų naudai į politikos nuošalę nublokštos darbietės apskundė Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą. Moterų skundus nagrinėjęs Vyriausiasis administracinis teismas panaikino VRK sprendimą, sugrąžino mandatą į tarybą patekusiai V. Venslauskienei ir nurodė, kad L. Icikevičienė turi būti įrašyta Darbo partijos kandidatų sąraše.
Vyriausiajam administraciniam teismui užkliuvo ta nelemtoji kovo 22 d., kai Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino galutinius rinkimų rezultatus. Teismas pasisakė, kad panaikinti V. Venslauskienės ir L. Icikevičienės registravimo po rinkimų dienos bei negaliojančiais pripažinti už jas paduotus rinkimų reitingo balsus negalima. Sudėliojusi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo straipsnius teisėjų kolegija laikėsi nuostatos, kad įsigaliojus galutiniams rinkimų rezultatams VRK negalėjo priimti tokio sprendimo. Teismas taip pat pažymėjo, kad vertinant VRK sprendimo atitikimą Viešojo administravimo įstatymo reikalavimams, nurodytos aplinkybės nebuvo pakankamai individualizuotos, o pats sprendimas – tinkamai pagrįstas. Taip pat, remdamasis Konstitucinio teismo išvadose pateiktais Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme naudojamos sampratos „šiurkštus pažeidimas“ išaiškinimais, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad VRK sprendime nurodytos faktinės aplinkybės nėra pakankamos V. Venslauskienei ir L. Icikevičienei inkriminuojamą pažeidimą pripažinti šiurkščiu.
Vyriausiasis administracinis teismas VRK sprendimą dėl balsų pirkimo Jurbarko rajono savivaldybėje pripažino nepagrįstu. Abiejų pareiškėjų – V. Venslauskienės ir L. Icikevičienės – skundus tenkino iš dalies. V. Venslauskienei grąžino panaikintą mandatą, L. Icikevičienę atstatė į kandidatų sąrašą. Teismo sprendimu galiojančiais pripažinti už abi Darbo partijos atstoves paduoti rinkimų reitingo balsai. Šis Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra neskundžiamas.
V. Venslauskienės ir L. Icikevičienės skundus iš dalies tenkinęs teismas panaikino tik joms taikytas VRK sprendimo dalis, bet paliko galioti Darbo partijos narės V. Marcinkevičienės mandatą. V. Marcinkevičienė pakeitė rajono taryboje V. Venslauskienę ir jau yra davusi priesaiką.
Vyriausiajai rinkimų komisijai teisme atstovavęs VRK narys Rokas Stabingis apgailestavo, kad nepavyko apginti komisijos priimto sprendimo. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Vyriausiasis administracinis teismas VRK sprendimą panaikino iš dalies ir nepakeitė punkto, suteikusio rajono tarybos narės mandatą V. Marcinkevičienei.
R. Stabingio įsitikinimu, pagal Vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, V. Venslauskienė į rajono tarybą gali patekti tik tuomet, jei pirmajame tarybos posėdyje prisiekusi V. Marcinkevičienė mandato atsisakytų pati, tačiau teismas to padaryti jos neįpareigoja. V. Venslauskienė turėtų palaukti „eilėje“ ir, jei per kadenciją susiklostytų tokios aplinkybės, kad vienas iš keturių dabar rajono taryboje esančių darbiečių paliktų tarybą, šią vietą iš eilės užimtų V. Venslauskienė.
Pasak R. Stabingio, teismas paliko galioti VRK sprendimo dalį, suteikusią mandatą V. Marcinkevičienei. „Jei teismas būtų pasakęs, kad V. Marcinkevičienė mandatą įgijo neteisėtai ir būtų nurodęs atleisti tarybos narę, VRK priimtų tam tikrus sprendimus. Dabar pagrindo išbraukti V. Marcinkevičienę nėra“, – sakė Vyriausiosios rinkimų komisijos narys. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnis numato atvejus, kai tarybos narys gali būti atleistas, tačiau Jurbarko darbiečių situacija į šį straipsnį „netelpa“.
Mandatą gavusi V. Marcinkevičienė dar neapsisprendė, kaip elgsis. „Nesu įsikibusi mandato, nesiekiu jokių postų ar pareigų. Jei taip bus nuspręsta, atsisakysiu, bet kol kas sprendimo nežinau. Rinkimų komisija patvirtino, ji tegul ir atstatydina“, – sakė rajono tarybos narė V. Marcinkevičienė.
Šioje istorijoje yra ir daugiau nebaigtų procesų. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pradėtas tyrimas dėl galimo balsų pirkimo V. Venslauskienės ir L. Icikevičienės naudai dar nebaigtas. Jo išvados ir teismas patvirtins ar paneigs, kad rinkimai Jurbarke vyko sklandžiai ir Darbo partijos kandidatės buvo apšmeižtos, niekas nevežė rinkėjų ir nesiūlė jiems nei alaus, nei kelių eurų. Panašu, kad tai būtų pasaka su laiminga pabaiga, tačiau ją parašyti gali tik teisėsaugininkai.

Jolita PILECKIENĖ« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook