Lietuva kovo 25-ąją

Lietuva kovo 25-ąją (0)

2020-03-25

1831 m. Raseinių apskrityje prasidėjo sukilimas prieš caro valdžią, kuris netrukus apėmė visą Lietuvą.

1919 m. Tilžėje įsteigtas Prūsų lietuvių susivienijimas, siekęs sukelti Mažosios Lietuvos judėjimą už atsiskyrimą nuo Vokietijos ir prisijungimą prie Lietuvos.

1931 m. Kaune gimė kompozitorius Vytautas Barkauskas.

1946 m. LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumas pertvarkė Lietuvos TSR Liaudies komisarų tarybą į LTSR Ministrų Tarybą.

1998 m. Vilniuje Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos užsienio reikalų ministrai pasirašė trišalį vyriausybių susitarimą dėl valstybinių sienų sankirtos taško paženklinimo tvarkos. Sienų sankirtos tašką žymi specialus ženklas prie Liudvinavo ežero.

2007 m. prezidentas Valdas Adamkus kartu su ES valstybių ir vyriausybių vadovais Briuselyje dalyvavo Romos sutarties 50-ųjų metinių minėjime ir iškilmingai pasirašė Berlyno deklaraciją.

Kai kuriuos įvairių metų kovo 25 dienos įvykius priminė ELTA.« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook