Patvirtintas kitų metų biudžetas

Patvirtintas kitų metų biudžetas (0)

2014-12-04

Ketvirtadienį Seimas patvirtino Vyriausybės pakoreguotą 2015 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų projektą.

Patobulintame biudžeto projekte investicijos auga penkiose srityse: krašto apsaugai - 2,9 mln. eurų, viešajai tvarkai - 1,4 mln. eurų, švietimui - 1,3 mln. eurų, sveikatos apsaugai - 0,9 mln. eurų ir kultūrai - 0,2 mln. eurų. Kitoms sritims kapitalo investicijos nekito arba sumažintos ir buvo skirtos kitoms išlaidoms finansuoti.
Priimant biudžetą Seime papildomos išlaidos skirtos neformaliojo ugdymo mokinio krepšeliui - daugiau nei 11 mln. litų, kultūros darbuotojų atlyginimams - per 17 mln. litų ir bendram žemės ūkio finansavimui - 61 mln. litų.
"Kitų metų biudžete 5 proc. mažėja asignavimai institucijų išlaikymo (valdymo) išlaidoms. Tai leidžia sutaupyti per 40 mln. litų, tačiau jų nepakanka padengti numatytoms papildomoms išlaidoms, tad teks ieškoti kitų šaltinių", - teigia Premjeras Algirdas Butkevičius.
Mažiausiai uždirbančių biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų atlyginimų kėlimui nuo 2015 m. kovo 1 d. prireiks 12,6 mln. eurų, minimalios mėnesinės algos didinimui iki 325 eurų nuo kitų metų liepos 1 d. reikės 14,4 mln. eurų. Dėl embargo nukentėjusiems pieno gamintojams kaip kompensacijas numatyta išmokėti 8,7 mln. eurų, o 50 mln. litų mokinio krepšelio lėšų papildomai liks švietimo sistemai.
2015 m. valstybės biudžeto pajamos sudarys 7 974,4 mln. eurų (pajamos - 5599,8 mln. eurų, mokesčiai - 5149,9 mln. eurų), asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti - 8 316,8 mln. eurų. Asignavimai viršija pajamas 342,4 mln. eurų.
Valstybės biudžeto pajamos ir asignavimai, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, didėja apie 17 mln. eurų.
Savivaldybių biudžetams tenkanti gyventojų pajamų mokesčio dalis padidinta 14,5 mln. eurų ir sudarys 72,8 proc., arba 1 020,3 mln. eurų, nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus. Savivaldybių pajamos savarankiškoms funkcijoms finansuoti didėja 16,8 mln. eurų.
Kaip minėta ne kartą, biudžete išlieka numatyti papildomi 400 mln. litų krašto apsaugai ir 180 mln. litų sumažintoms pensijoms kompensuoti.
Lapkričio 25-ąją Seimas 2014 m. metų biudžeto projektą grąžino Vyriausybei tobulinti, gruodžio 2-ąją, po antrojo svarstymo, jam pritarė.
Pernai biudžetas buvo patvirtintas šiek tiek vėliau - gruodžio 12-ąją. 
Biudžetiniais metais Seimas gali pakeisti biudžetą. Jis keičiamas pagal tą pačią tvarką, pagal kurią sudaromas, priimamas ir patvirtinamas. 

ELTA ir "Šviesos" inf.« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook