Dainių pelkės ir miškelio likimą nusprendė teismas

Dainių pelkės ir miškelio likimą nusprendė teismas (17)

2020-02-07

Rajono savivaldybė vis dar tikisi išsaugoti Dainių pelkę ir miškelį. G. Šimboro nuotr

Nors Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų vasario 4 d. sprendimas dar neįsiteisėjęs, tačiau gali būti, kad rajono savivaldybės ir UAB „Presto durpės“, užsiimančios durpių gavyba ir perdirbimu, ginčui bus padėtas taškas: Dainių miškelio neliks, o jo vietoje bus pradėtos kasti ir čia pat perdirbti durpės.

Sena istorija

Dainių pelkės istorija prasidėjo 2003-iaisiais, o 2006-aisias reikalai buvo lyg ir išspręsti: tų metų sausio 23 d. UAB „Presto durpės“ gavo Lietuvos geologijos tarnybos leidimą naudoti žemės gelmių išteklius Dainių durpyne.

Su tuometine rajono valdžia, kuriai vadovavo meras Aloyzas Zairys, buvo tyliai sutarta, kad savivaldybė neprieštaraus dėl Dainių pelkės eksploatavimo.

Netgi dar daugiau: nežinia, tyčia, ar per klaidą respublikinėms institucijoms, o galbūt, kad nekiltų kokių įtarimų, buvo nurodyta, kad Dainių pelkė yra toli nuo Jurbarko – kažkur Eržvilko seniūnijoje.

Tačiau prieš tai, minėtais 2003 metais, UAB „Presto durpės“ savo lėšomis atliko privalomus darbus – gamybos poveikio aplinkai vertinimą, parengė vertinimo ataskaitą, teisės aktais nustatyta tvarka ją pateikė Aplinkos ministerijai ir gavo išvadą dėl planuojamos veiklos Dainių durpyne galimumo. Tuomet UAB „Presto durpės“, siekdama gauti leidimą eksploatuoti Dainių durpyną, savo lėšomis atliko durpyno išžvalgymą. Aišku, kad be išžvalgymo, neverta pradėti tolesnio darbo ir didelių lėšų investavimo.

Visą straipsnį skaitykite laikraštyje arba prenumeruokite elektroninę versiją.« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook