Jaunų šeimų antplūdžio savivaldybė nesulaukė

Jaunų šeimų antplūdžio savivaldybė nesulaukė (5)

2018-09-12

Vyriausybės skirti milijonai jaunų šeimų pirmajam būstui įsigyti tirpsta greitai, tačiau Jurbarko r. savivaldybė kol kas sulaukė vos trijų interesantų. J. Stanaitienės nuotr.

Nuo rugsėjo 1-osios į savivaldybes plūstelėjo jaunos šeimos, norinčios pasinaudoti subsidija pirmam būstui. Tačiau Jurbarko r. savivaldybė jaunimo antplūdžio nesulaukė. Čia apsilankė vos trys šeimos – ir tų pačių galimybės pasinaudoti įstatymu abejotinos.

Domėjosi tik keli

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas startavo rugsėjo 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, per dešimt dienų pateikti 1379 jaunų šeimų prašymai, iš jų priimti 586, atmesti 512, apdorojami 281.

Ministerijos duomenimis, dažniausia prašymų atmetimo priežastis – neužpildyta šeimos turto deklaracija, leidžianti įsitikinti, kad jauna šeima siekia įsigyti savo pirmąjį gyvenamąjį būstą.

Jurbarko r. savivaldybės administracijos vyr. specialistė Vida Vasiliauskaitė sako, kad pirmomis rugsėjo dienomis sulaukė vos trijų interesantų. Deja, visiems reikia dar papildyti ir patikslinti turimus dokumentus.

Specialistė atkreipė dėmesį, kad jaunos šeimos turi kreiptis į Registrų centrą, Valstybinę mokesčių inspekciją. Būtina turto, gyventojų pajamų mokesčio deklaracija. „Mokesčių inspekcijoje tikrai padės ir paaiškins, ką turi deklaruoti jauna šeima“, – sakė V. Vasiliauskaitė.

Laukiamos visos jaunos šeimos, galinčios pasinaudoti subsidija, tačiau skaičiai perša išvadą, kad jaunimo rajone nedaug, o čia gyvenantieji galbūt pirmąjį būstą jau turi. Galima ir dar viena priežastis – trūksta informacijos.

Skirs daugiau lėšų

SADM praneša, kad jaunoms šeimoms išreiškus susidomėjimą programa, kuri leidžia pasinaudoti valstybės subsidija pirmam būstui regione įsigyti ar pasistatydinti, ministerija šiam tikslui šiais metais papildomai skirs 2 mln. eurų.

Tai reiškia, kad iš viso finansinėms paskatoms pirmajam jaunų šeimų būstui šiais metais bus skiriama 4 mln. eurų.

„Šeimos labai aktyviai teikė prašymus – tai matėme jau patį pirmą savaitgalį, kai įsigaliojo įstatymas. Ir tai visiškai racionalus jaunų šeimų sprendimas, nes prašymai savivaldybės administracijoje nagrinėjami laikantis eiliškumo pagal jų pateikimo datą.

Įvertinę prašymų kiekį ir finansines galimybes, papildomai šiems metams numatėme 2 mln. eurų. Vadinasi, visas programos biudžetas šiais metais sudarys 4 mln. eurų. Bet kuriuo atveju, subsidijos pirmajam būstui bus teikiamos ir kitais metais, todėl teikti prašymus galima ir toliau“, – sako ministras Linas Kukuraitis.

Daugiausia prašymų pateikė šeimos su vienu vaiku – 46 proc. Jaunos šeimos su dviem vaikais pateikė 28 proc. prašymų, šeimos be vaikų – 22 proc., o gausios šeimos su trimis ir daugiau vaikų – 4 proc. visų prašymų.

Kauno rajone pateikti 184 prašymai, Klaipėdos rajone – 137, Vilniaus rajone – 118, Panevėžio mieste – 80. Likusieji 860 prašymų – kitose savivaldybėse.

Iš vietovių, kuriose galima pretenduoti į subsidiją pirmam būstui, nė vieno prašymo nebuvo pateikta tik Pagėgių savivaldybėje.

Kas gali pasinaudoti

Pretenduoti į finansinę paskatą gali jaunos šeimos, kuriose abu sutuoktiniai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama nėra vyresni nei 35 metų. Jaunos šeimos nariai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą.

Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms pirmajam būstui pirkti ar statyti. Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Sklypo įsigijimui, kuriame jauna šeima planuoja statyti būstą, gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito sumos.

Jaunoms šeimoms teikiamos tokios subsidijos: neauginančioms vaikų – 15 proc.; auginančioms 1 vaiką – 20 proc.; auginančioms 2 vaikus – 25 proc.; auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.

Gimus daugiau vaikų galima kreiptis dėl papildomos subsidijos. Kreipimosi metu jaunos šeimos nariai negali būti vyresni nei 35 metų, išskyrus atvejus, kai šeima susilaukia trečio ir daugiau vaikų – tuomet šeimos nariai negali būti vyresni nei 40 metų.

Pavyzdžiui, jeigu jaunai šeimai su dviem vaikais buvo skirta 25 proc. subsidija, gimus trečiajam vaikui subsidija padidės iki 30 proc., tai yra papildomai bus skirta 5 proc. subsidija.

Jauna šeima, kuriai suteikta subsidija, negalės visiškai laisvai disponuoti įsigytu nekilnojamuoju turtu: jeigu per pirmuosius 10 metų šį būstą norės perleisti kitam asmeniui, subsidiją turės grąžinti į valstybės biudžetą.

Tačiau subsidiją gavusios šeimos, kurios nuo būsto įsigijimo praėjus 5 metams susilauks 3 ar daugiau vaikų, galės perleisti būstą kito asmens nuosavybėn, jei norės įsigyti didesnį būstą toje pačioje savivaldybėje. Tokiu atveju subsidijos grąžinti jiems nereikės.

Dokumentai būtini

Jaunos šeimos, teikdamos prašymą finansinei paskatai gauti, privalo pateikti tokius dokumentus: šeimos turto deklaraciją už kalendorinius metus (jeigu nedeklaravo elektroniniu būdu); teismo sprendimą įvaikinti vaiką arba sprendimą, kuriuo vaikui nustatoma nuolatinė globa (rūpyba); atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą pateikia jaunos šeimos įgaliotas atstovas); jei šeimos nuosavybės teise turimas būstas yra netinkamas gyventi, tuomet reikia pateikti statinio ekspertizę atlikusios institucijos išvadą. Rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, reikia pateikti projektuotojo išvadą, kad šis būstas yra netinkamas gyventi.

Priėmus teigiamą sprendimą skirti subsidiją, jauna šeima turi kreiptis į kredito įstaigą (banką ar kredito uniją) ir per 2 mėnesius sudaryti būsto kreditavimo sutartį.

Kredito davėjui jauna šeima taip pat turi pateikti Gyventojų registro departamento pažymą, kad nėra susijusi artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perka būstą. Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, taip pat broliai ir seserys.

Jeigu nutiktų taip, kad prašymas skirti subsidiją netenkinamas dėl to, kad tais metais buvo išnaudotos visos šiam tikslui skirtos lėšos, šeima įrašoma į sąrašą finansinei paskatai gauti kitais kalendoriniais metais. Tuo atveju jauna šeima turėtų atnaujinti savo prašymo duomenis iki kitų metų sausio 15 d. Neatnaujinus duomenų, šeima gali būti išbraukta iš finansinės paskatos laukiančių jaunų šeimų sąrašo.

SADM pabrėžia, kad kai šeima finansinės paskatos turi palaukti ir sutuoktiniams per tą laiką sueina 36-eri, bet prašymo pateikimo metu jie buvo ne vyresni kaip 35-erių metų, jie laikomi atitinkantys kriterijus.

Finansinėms paskatoms pirmajam jaunų šeimų būstui 2019 metams numatyta 4 mln. eurų, tačiau konkreti lėšų suma paaiškės Vyriausybei suformavus kitų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų projektus.

„ŠVIESOS“ inform., ELTA« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook