Kontrolieriui – Valstybės kontrolės patikra

Kontrolieriui – Valstybės kontrolės patikra (6)

2018-07-30

Jurbarko r. savivaldybės tarybos birželio posėdyje nebuvo patvirtinta savivaldybės audito ir kontrolės tarnybos 2017 m. veiklos ataskaita, o kontrolierius Saulius Jakštys sulaukė nemenkos politikų kritikos. Dar daugiau – kontrolieriui ramiai atostogaujant į Valstybės kontrolę su prašymu atlikti Jurbarko r. savivaldybės išorinę priežiūrą ir įvertinti kontrolieriaus darbą kreipėsi tarybos narys Daivaras Rybakovas.

Į tuščią vietą

Savivaldybės kontrolieriumi S. Jakštys pradėjo dirbti 2016 m. spalį. Iki tol Kontrolės ir audito tarnyba ilgokai buvo be darbuotojo. Iki 2015 m. savivaldos rinkimų šiai tarnybai vadovavo dabartinė savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė, po jos – Dalija Rakauskienė, kuri 2016 m. balandį išvyko dirbti į Šakius. S. Jakštys laimėjo savivaldybės skelbtą konkursą.

Prašymus dalyvauti konkurse buvo pateikę keturi pretendentai, iš jų tik trys atitiko specialiuosius reikalavimus. Privalomą valstybės tarnybos departamento vadovavimo gebėjimų testą išsilaikė du pretendentai, o į konkursą atvyko vienintelis S. Jakštys.

Savivaldybės kontrolierius Lietuvos žemės ūkio akademijoje baigė ekonomikos magistro, o Mykolo Romerio universitete – teisės bakalauro studijas. Iki pradėdamas dirbti Jurbarke S. Jakštys buvo Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Trakų rajono savivaldybėje.

Daug priekaištų

Kontrolės ir audito tarnybos vadovas ataskaitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos veiklos reglamentą turi teikti kasmet iki liepos 1 d. Kad šįkart nebus lengva ir paprasta, buvo galima pajusti jau tarybos Finansų biudžeto ir rajono plėtros komiteto posėdyje. Čia S. Jakštį klausimais užbėrė tarybos nariai D. Rybakovas ir Stasys Makūnas.

Tuos pačius klausimus ir pasvarstymus tarybos nariai pateikė ir posėdyje. D. Rybakovo manymu, savivaldybės kontrolieriaus ataskaita, telpanti į tris puslapius, yra nieko verta, joje nėra svarbiausių tarybos narius dominančių duomenų apie atliktų auditų ir patikrinimų išvadas.

Pats kontrolierius, pristatydamas ataskaitą tarybos nariams, tikino, kad ji trumpa, logiška ir sutelkta. Ataskaitoje įvardytas tarnybos turėtas biudžetas. Tiesa, šią dalį tarybos posėdyje S. Jakštys, Kontrolės komiteto sprendimu, tikslino. 2017 m. tarnybai buvo patvirtintas 30 tūkst. Eur finansavimas, tačiau tų metų lapkritį jis buvo sumažintas 6,7 tūkst. Eur ir liko 23,3 tūkst. Eur, iš kurių 17137 Eur skirti darbo užmokesčiui, o 1770 Eur – kitoms išlaidoms.

Ataskaitoje keliais sakiniais aprašyta tarnybos struktūra ir veiklos planavimas. Daug dėmesio skirta mokymų ir kvalifikacijos kėlimui. S. Jakštys aprašė net šešis seminarus, kuriuose dalyvavo, ir pasak jo, diskutavo su kolegomis aktualiomis temomis.

Tokie seminarai užkliuvo D. Rybakovui. Jo manymu, tarnyba tokias paslaugas turi pirkti viešuosiuose pirkimuose. „Jūs esate tarnyba ir privalote rengti viešuosius pirkimus, o ne pasirinkti sau patinkančius seminarus Druskininkuose ar Palangoje“, – sakė tarybos narys.

Finansų biudžeto ir rajono plėtros komiteto posėdyje S. Jakštys tokį kaltinimą pavadino absurdišku ir teigė, kad jis nieko neprivalo, o tarybos posėdyje jau buvo pasidomėjęs ir informavo, kad viešuosius pirkimus turįs daryti, jei pirkimo vertė didesnė nei 300 Eur, o jo mokymai tekainavo 60-80 Eur.

D. Rybakovas piktinosi, kad ataskaitoje nematyti, jog ne viena kontrolieriaus parengta audito ataskaita buvo su trūkumais, Kontrolės komitetas reikalaudavo juos ištaisyti. „Jūs manote, kad tai tarybos nariams nesvarbu? Tai parodo Jūsų darbo kokybę. Visos ataskaitos – tai kažkokie rašinėliai“, – piktinosi tarybos narys.

Trumpoje Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitoje tik išvardyti atlikti darbai, paminėti parengti dokumentai bei atsakymai besikreipusiems dėl tyrimo. „Ataskaitoje Kontrolės komitete įvardytos klaidos ištaisytos, kaip ir kitose ataskaitose. Visada stengiuosi pasitaisyti“, – sakė S. Jakštys. Jis tikino, kad ataskaitoms rengti skiria labai daug laiko ir jėgų.

Vis tik kontrolieriaus darbo kokybe suabejojo ir tarybos narys S. Makūnas. „Siūlau susilaikyti nuo šios ataskaitos tvirtinimo. Kiek teko man, kaip Kontrolės komiteto nariui, skaityti kontrolieriaus parengtų dokumentų, nebuvo nė vieno kokybiškai parašyto“, – tikino tarybos narys.

Pasak jo, Kontrolės komitetas tas ataskaitas nuolat prašydavo taisyti ir pritardavo tik vedami geranoriškumo. „Ne visada tos ataskaitos buvo ir pataisomos. Ir tokie nekokybiški dokumentai nugula į archyvą. Kartais net nesuprasdavau – rodos, mes dokumento nepatvirtinom, o kontrolierius sako, kad viskas jau patvirtinta“, – netvarką kontrolės sistemoje atskleidė S. Makūnas.

Skundėsi krūviu

D. Rybakovas nusistebėjo, kaip Kontrolės komitetas pritaria ataskaitoms, dėl kurių ima juokas. „Toks specialistas kaip savivaldybės kontrolierius – vertas atleidimo“, – užtikrintai sakė tarybos narys.

Į visus priekaištus S. Jakštys atsakė dar ataskaitos pristatymo pradžioje pareiškęs, kad susidoroti su tokiu kiekiu darbų ir kokybiškai parengti tiek daug svarbių dokumentų jis paprasčiausiai nespėja. „Būtinai reikia antro etato. Būdamas mokymuose išsiaiškinau, kad tokį darbą turi dirbti du žmonės. Respublikoje gal tik dar poroje savivaldybių dirba po vieną kontrolierių. Aš nepajėgiu vienas visko padaryti“, – guodėsi kontrolierius.

Pasak mero S. Mockevičiaus, jau seniai nuspręsta, kad savivaldybėje reikalingas ne vienas kontrolierius, tačiau net trijuose skelbtuose konkursuose kontrolieriaus pareigoms užimti nedalyvavo nė vienas pretendentas.

„Kontrolierius dėl nekokybiškų ataskaitų teisinasi dideliu krūviu. Jei dirbtų komanda, jos, žinoma, būtų kokybiškesnės“, – sakė meras. Jis pastebi, kad posėdyje daugiau priekaištų sulaukė ne ataskaitos, o kiti dalykai. „Galbūt tarybos narių netenkina asmenybė ar darbo stilius. Visose ataskaitose pasitaiko klaidų, pastabų būna visada“, – tikina S. Mockevičius, tačiau ir pats kontrolieriaus darbą yra linkęs vertinti tik patenkinamai.

Tarybos posėdyje meras Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitai pritarė. „Aš pasitikiu komitetais. Kontrolės komitetas įsigilino į šį klausimą ir ataskaitai pritarė, ir aš rėmiausi šiuo sprendimu“, – savo apsisprendimą paaiškina meras.

Tarybos posėdyje už ataskaitą balsavo ir jai pritarusio Kontrolės komiteto pirmininkas Petras Vainauskas. „Komiteto posėdyje aš turėjau pastabų, bet kontrolierius į jas atsižvelgė, pataisė. Nemanau, kad per šiuos metus jis galėjo spėti kažkur labai nusižengti. Jis dirba taip, kaip spėja. O dėl ataskaitų stiliaus galima diskutuoti. Aš apie tai su kontrolieriumi kalbėjau ne kartą. Manau, kad jis taisosi. Kiekvienas mes ataskaitas rašytume savaip“, – teisti nelinkęs P. Vainauskas.

Kontrolės komiteto pirmininkas šioje situacijoje įžvelgia kitus niuansus: prasidėjusį politikavimą, valdančiosios daugumos nenorą, kad dirbtų dar vienas kontrolierius, asmenines nuoskaudas dėl kontrolieriaus veiksmų, įvairių įtakų kontrolieriui poveikį, kai jo nuomonė gali pasikeisti ir pora kartų per naktį.

Kaip bebūtų, D. Rybakovas prašymą dėl kontrolieriaus darbų kokybės įvertinimo Valstybės kontrolei jau išsiuntė. Jame išdėstė abejonę S. Jakščio atliktų auditų ir ataskaitų kokybe. „Kyla pagrįstų abejonių, kad (…) Sauliaus Jakščio 2017 metais atliktų auditų savivaldybės kontroliuojamose įstaigose ir įmonėse ataskaitos parengtos atmestinai, galimai nesilaikant teisės aktuose numatytų reikalavimų, nepateikiamos konkrečios išvados ir rekomendacijos“, – prašyme rašo D. Rybakovas.

Ką į tokį tarybos nario žingsnį atsakytų savivaldybės kontrolierius S. Jakštys, sužinoti nepavyko, nes specialistas atostogauja ir į skambučius neatsiliepia. Tačiau jis savo nuomonę išsakė jau tarybos posėdyje. „Jei Valstybės kontrolė tikrintų mano veiklą ir parašytų prastą lygmenį, jūs nebūtumėte patenkinti. Ar neturėtumėte pretenzijų man asmeniškai? Labai daug dokumentų reikia sukurti ir aš nespėju atlikti visko vienas“, – pranašiškai į tarybos narius kreipėsi savivaldybės kontrolierius.

Jūratė Stanaitienė« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook