Kūdikio krepšelis užkūrė nevaikiškas aistras

Kūdikio krepšelis užkūrė nevaikiškas aistras (7)

2019-10-01

Gintaris Stoškus mano, kad sprendimo projektui, kuriuo siūloma kūdikio susilaukusioms jaunoms šeimoms skirti savivaldybės dovaną, nebuvo pritarta todėl, kad pasiūlymą pateikė būtent jis. L. Pilecko nuotr

Jurbarko r. savivaldybės tarybos rugsėjo posėdyje tarp kitų klausimų svarstytas ir tarybos nario Gintario Stoškaus parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūlyta visiems Jurbarko r. gimusiems kūdikiams skirti dovaną – kūdikio krepšelį. Nors nė vienas tarybos narys nepasisakė prieš tokią iniciatyvą, beveik visi valdančiajai daugumai priklausantys politikai dėjo į krūmus – balsuodami susilaikė.

Vykdo rinkiminius pažadus

„Tikslai padėti jaunoms šeimoms, rūpintis demografine rajono padėtimi buvo įrašyti tiek mano, kaip kandidato į merus, tiek rinkiminio komiteto programoje“, – sako sprendimo projekto autorius G. Stoškus.

Pasak G. Stoškaus, kelios savivaldybės jau patvirtino tvarką, kaip padėti jaunoms šeimoms gimus kūdikiui. Rajone padėtis ne pati geriausia, todėl ir mes turėtume tokias šeimas paremti.

Tarybos nario parengtame sprendimo projekte numatyta, kad savivaldybės dovana kūdikio susilaukusią šeimą pasiektų jau nuo 2020 m. sausio 1 d. Jurbarko r. savivaldybės administracija turėjo būti įpareigota parengti dovanos kūdikiui (kūdikio krepšelio) skyrimo tvarkos aprašą, numatyti, kokia forma dovana pasiektų šeimas – pinigais ar daiktais, jos dydį, apskaičiuoti reikalingų lėšų poreikį. Parengtą tvarką buvo siūloma patvirtinti spalio mėnesio tarybos posėdyje.

Jau tarybos komitetų posėdžiuose dėl šio pasiūlymo virė diskusijos – niekas atvirai neprieštaravo idėjai remti jaunas šeimas, netgi atvirkščiai – gyrė sumanymą, tačiau buvo pažerta ir šūsnis argumentų, kodėl nereikėtų skubėti: vieniems tarybos nariams užkliuvo, kad kolegos parengtame sprendime iš karto nenumatytos sumos ir tvarka, kaip kūdikio krepšelis turėtų atrodyti, kiti gąsdino, kad gavę paramą tėvai ją pragers, kai kuriems administracijos darbuotojams pasirodė, kad kliūtimi gali tapti gimusio kūdikio registracija internetu.

Aiškinamajame rašte buvo nurodyta, kad sprendimas parengtas norint padėti jaunoms šeimoms, kartu gyvenantiems asmenims gimus kūdikiui, taip siekiant, kad šeimos savo ateitį sietų su gyvenimu ir darbu Jurbarko rajone. Projekto  autoriaus nuomone, tokia parama galėtų netgi skatinti vaikų gimstamumą, o ilgalaikėje perspektyvoje jaunų šeimų paramai išleisti biudžeto pinigai sugrįžtų rajone pasilikusių gyventi ir čia dirbančių asmenų mokesčiais.

Išvadose skaičiavo paramą

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas Rūta Vančienė parengė išvadą dėl sprendimo projekto, kurioje pateikti pastebėjimai dėl formuluočių, taip pat plačiai aiškinama, kad kūdikio krepšelio tvarkos aprašo tarybai nebūtina tvirtinti, o užtenka tik administracijos direktoriaus įsakymo.

Išvadoje smulkiai aprašyta valstybės parama, skiriama vaikus auginančioms šeimoms, priminta, kad kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka, kuri šiuo metu siekia 418 Eur. Jurbarko r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius šių išmokų: 2016 m. išmokėjo 272, 2017 m. – 253, 2018 m. – 226, per 9 šių metų mėnesius – 150. Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos Laimos Gardauskienės, galima numatyti, kad kūdikio krepšelio kasmet prireiktų 220-230 šeimų.

R. Vančienės parengtame dokumente surašyta ir kiek padidinta, kam ir kokia suma išmokama taip vadinamų vaiko pinigų. „Visos minėtos išmokos vaikams mokamos iš valstybės biudžeto lėšų. Savivaldybė savo biudžeto lėšomis iki šiol remia tik vaikus globojančias (rūpinančias) šeimas“, – vis tik pažymima išvadoje.

Posėdyje – skirtingos nuomonės

Rugsėjo 26 d. tarybos posėdyje pristatydamas savo parengtą sprendimo projektą G. Stoškus ragino tarybos narius nedelsti. „Šios sprendimo projektas – kaip pradžia diskusijai, kuri neužtruktų ilgiau nei vieną mėnesį, kad kuo greičiau nuspręstume, kaip remti jaunas šeimas – pinigais ar prekėmis. Nesutikau nė vieno žmogaus, kuris nepritartų idėjai. Tai būtų gražus dėmesys rajono šeimoms“, – sakė tarybos narys.

G. Stoškus domėjosi, kokia praktika taikoma kitose savivaldybėse: Kauno r. savivaldybė šeimoms rengiasi dovanoti įvairių daiktų kraitelį, Šiaulių r. savivaldybė, kaip dovaną įteiks 300 Eur. Naujagimių susilaukusias šeimas skatins ir Anykščių, Kazlų Rūdos, Ukmergės savivaldybės. „Visą tvarką numatyti, per mėnesį sukurti aprašą turėtų savivaldybės administracija, pasitelkusi savivaldybės darbuotojus, tarybos narius, pasikonsultavusi su kitomis savivaldybėmis“, – sakė G. Stoškus.

Socialinių klausimų komiteto pirmininkė Liudmila Norkaitienė informavo, kad paramos šeimoms klausimas buvo numatytas įtraukti į komiteto darbo kitų metų I pusmečio planą ir turėjo būti svarstomas iš esmės, numatant įvairias pagalbos šeimoms formas, atsižvelgiant į tai, kiek savivaldybė pajėgi tam skirti lėšų. „Nuo lėšų kiekio priklauso, ką ir kiek galėtume remti: naujagimius, pirmokus, gerai besimokančiuosius. Jau dabar skatiname pinigais sportininkus, kultūrininkus, šimtukininkus. Į viską reikia pažvelgti plačiau“, – įsitikinusi L. Norkaitienė.

Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius pritarė, kad G. Stoškaus idėja gera, tik ją reikia neskubant, tinkamai realizuoti. „Visi mes tą patį deklaravom eidami į rinkimus. Pinigai yra bendri, ne vieno komiteto ar partijos ir juos paskirstyti turim visi. Šį klausimą turėtų parengti Socialinių klausimų komitetas“, – sakė meras.

Neatidėlioti sprendimo, žengti pirmą žingsnį ir pritarti jam, kad nebūtų sudaryta progų tempti laiką ir atidėlioti, siūlė tarybos nariai Donatas Jackis, Gvidas Byčius ir Raimundas Jovarauskas. „Baikim kariauti dėl projektų, kurie žmonėms yra labai reikalingi. Atmeskim politines ambicijas, nes visi širdyse esam už tą projektą. Nesvarbu, ką skiria ministerija, savivaldybė taip pat gali padėti savo žmonėms“, – sakė tarybos narė Zita Sorokienė. Tarybos narys Petras Vainauskas priminė, kad sprendimo atidėlioti nereikėtų ir todėl, kad tuoj bus pradedamas formuoti kitų metų biudžetas ir jame reikėtų numatyti lėšas kūdikio krepšeliui. „Jei lauksime pirmo pusmečio planų, vėl viskas nusikels mažiausiai pusei metų“, – sakė P. Vainauskas.

Tarybos narė Inga Molevaitė buvo linkusi pritarti savo frakcijos taryboje kolegei L. Norkaitienei ir merui S. Mockevičiui – ji siūlė pirmiausia diskutuoti darbo grupėje, išsiaiškinti visus kitose savivaldybėse taikomų tvarkų pliusus ir minusus ir nepriimti skubotų sprendimų.

Paviešino socialiniuose tinkluose

Už G. Stoškaus pateiktą sprendimo projektą balsavo 12 tarybos narių, tačiau kita pusė savo valią išreiškė susilaikydama – tai padarė dvylika daugumai priklausančių politikų, todėl sprendimas nebuvo priimtas. Sprendimo projekto autorius susidariusią situaciją bei visą vardinį balsavimą paviešino savo feisbuko paskyroje, ragindamas šia informacija dalytis. „Vertinkite tas socialinių tinklų žvaigždes, „alpstančias“ už rajono žmones, kitus veikėjus, kuriems rūpi „kiekvienas žmogus“, ar skelbikus „mes Jūsų pusėje“ ir platinkite šią informaciją. Turime žinoti kas yra kas mūsų rajone“, – savo profilio paskyroje rašė G. Stoškus.

Tarybos narys įsitikinęs, kad jo parengtam sprendimo projektui nepritarta tik dėl to, kad jį pasiūlė netinkamas asmuo. „Sprendimas atmestas, nes jį parengiau aš. Tai yra kerštas už tai, kad teko atleisti administracijos vadovus, o aš ir pačiam merui siūliau atsistatydinti. Dauguma susitarė taip balsuoti, nes komitetuose jos atstovai pritarė mano iniciatyvai“, – mano G. Stoškus.

Jau kitą dieną po posėdžio tarybos narius pasiekė mero S. Mockevičiaus laiškas, kuriuo savivaldybės tarybos frakcijų, tarybos narių grupių vadovų prašoma pateikti tarybos narių, pageidaujančių dalyvauti darbo grupės, kompleksiškai spręsiančios socialinės paramos jaunoms šeimoms klausimą, pavardes. Pirmasis darbo grupės posėdis numatytas jau spalio 3 d. Dirbti joje pasiūlyti tarybos nariai Remigijus Brazaitis, Inga Molevaitė, Vilija Zokaitienė, Petras Vainauskas, Audronė Kurienė, Donatas Jackis ir Audronis  Zairys.

„Manau, kad tą darbo grupę sudaryti paskatino mano viešai išplatinta informacija. Tą darbą, kaip siūliau, galėjo atlikti administracija. Bet jie dar gali spėti parengti tvarką ir nuo kitų metų kūdikio krepšelis gali atsirasti. Būsiu savo misiją atlikęs“, – sako G. Stoškus, darbo grupėje dirbti neketinantis, bet, jei prireiks patarimo, padėti žada neatsisakyti.

Sambūrio frakcijos pirmininkė L. Norkaitienė informavo, kad darbo grupėje deleguota dirbti tarybos narė I. Molevaitė. Frakcija jau diskutavo apie galimą paramą šeimai ir pateikė savo pasiūlymus. „Mes jau diskutavome su mokyklomis ir siūlome finansuoti priemonių krepšelį moksleiviams, kaip tai daro Tauragės r. savivaldybė. Pradžioje gal tik priešmokyklinukams ir pirmokams, vėliau – kitų klasių mokiniams. Žiūrint, kiek tam reikalui bus numatyta lėšų biudžete. Be to, siūlome pinigine premija skatinti vien dešimtukais besimokančius 5-11 klasių mokinius. Neabejoju, kad atsiras ir daugiau pasiūlymų. Viena iš priemonių remti šeimas bus ir kūdikio krepšelis, tik reikia gerai apsvarstyti jo formą, sudėti saugiklius nuo piktnaudžiavimo“, – sako L. Norkaitienė.

Tarybos narės nuomone, visai tikėtina, kad darbo grupei pavyks darbą baigti gana greit. „Jei ne spalį, tai lapkritį jau galėtume naują šeimų rėmimo tvarką patvirtinti taryboje ir pradėti ją įgyvendinti nuo kitų metų“, – įsitikinusi L. Norkaitienė.

Kad įmanoma spėti šeimų rėmimo iš savivaldybės biudžeto tvarką parengti dar šiemet ir pradėti remti šeimas nuo kitų metų, mano ir meras S. Mockevičius. „Jei darbo grupei pavyks sparčiai dirbti, galima spėti. Mes turėsime priimti politinius sprendimus. Mus spaudžia ir biudžeto formavimas – reikia numatyti tam lėšas. Bet reikia plačiai, kompleksiškai apsvarstyti, ką ir kaip remti, numatyti sumas, poreikius, būdus, formas“, – sako S. Mockevičius. Jis linkęs nepritarti R. Vančienės išvadai, kad paramos šeimai tvarkai tvirtinti užteks tik administracijos direktoriaus įsakymo. „Manau, kad šiems sprendimams reikės tarybos pritarimo“, – svarsto meras.

S. Mockevičius tikina, kad nors savivaldybė neskyrė tiesioginių išmokų vaikams, ji šeimas rėmė koofinansuodama kitus šeimoms skirtus projektus. Pasak mero, tarybos nario pasiūlytas kūdikio krepšelis – nėra naujiena ir prabilta apie jį galbūt todėl, kad tarybos narius pasiekė vienos įmonės, siūlančios prekes tokiems krepšeliams, laiškas. „Gal tas kreipimasis įtakojo tokio sprendimo projekto atsiradimą. Bet tokios įmonės daro savo verslą, mes turime į tai žiūrėti atidžiau. Be to ir lėšų biudžete nedaugėja – tarybos nariai lengva ranka balsuoja ir už lengvatas žemės ūkio mokesčiams“, – kliūtis, galinčias turėti įtakos priimant sprendimą dėl paramos šeimoms, vardija S. Mockevičius.

Jūratė STANAITIENĖ« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook