Balsavimas

Ar jaučiatės Jurbarke saugiai?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Lengvata ūkininkams virto menkaverte pašalpa

Lengvata ūkininkams virto menkaverte pašalpa (4)

2018-10-10

Jurbarko r. ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Jovarauskas mano, kad savivaldybės tarybos sprendimas tik patuštins rajono biudžetą, bet ūkininkai realios pagalbos nesulauks. J. Pileckienės nuotr

Vos mėnesį pasidžiaugę žinia apie savivaldybės tarybos skirtą paramą, rajono ūkininkai jos taip ir negavo. Rugpjūčio mėnesį priimtą sprendimą dėl žemės mokesčio lengvatos rugsėjį politikai panaikino, o naujasis labiau panašus į socialinę pašalpą nei į pagalbą nuo sausros nukentėjusiems ūkininkams.

Priklausomi nuo dangaus

Ūkininkų verslo planus pastaraisiais metais gerokai purto gamta. Pernai laukus nuskandino lietus, šiemet išdegino sausra. Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Jovarauskas rugsėjo 27 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje rajono politikams priminė kritinę žemės ūkio situaciją. „Rajonas yra vienas labiausiai nukentėjusių nuo sausros respublikoje. Pusės pajamų negavom, nes neprikūlėm pusės derliaus kaip paprastai prikuldavom. Su finansais žemės ūkyje bus labai blogai“, – sakė R. Jovarauskas. Tarybos nariams jis priminė, kad kreiptis paramos atleidžiant nuo žemės mokesčio ūkininkus paskatino Finansų ministerijos rekomendacijos. „Ką mes prašome atleisti? Ne visus šimtu procentų. Turėtų būti atleisti tik realiai dirbantys, produkciją gaminantys ūkiai, o ne visi deklaruojantys žemę ir ją išnuomojantys“, – kalbėjo ūkininkų sąjungos vadovas.

R. Jovarausko įsitikinimu, informaciją apie tikrai ūkininkaujančius lengvai surinktų savivaldybės žemės ūkio skyrius – duomenys apie deklaruojamus pasėlius yra, ūkininkai veda buhalterinę apskaitą, tad pažymas apie parduodamą produkciją kiekvienas gali pristatyti.

Skyriaus specialistai labiausiai užimti kai pildomos deklaracijos, tačiau šis laikas jau praėjęs, be to, galėtų padėti ir seniūnijų specialistai. Jurbarko rajono ūkininkų sąjunga to paties prašė ir rugpjūtį, kai rajono taryba klausimą dėl ūkininkų atleidimo nuo žemės mokesčio svarstė pirmą kartą.

„Atsižvelgiant į praėjusių metų liūčių ir šių metų sausros padarinius žemės ūkio sektoriuje visos Lietuvos Respublikos mastu rekomenduojame Jurbarko rajono veiklą vykdančius prekinius ūkius atleisti nuo žemės mokesčio taikant 100 proc. lengvatą“, – rašoma Ūkininkų sąjungos rašte savivaldybės administracijai.

„Mes nuo savo prašymo nenutolome, ir rugpjūčio mėnesį, ir rugsėjį prašėme to paties – žemės mokesčio lengvatą skirti tiktai ūkininkaujantiems, tiems, kas žemės ūkio veiklą gali pagrįsti dokumentais“, – sakė R. Jovarauskas.

Atleido PVM mokėtojus

Žemės mokesčio lengvatos ūkininkams klausimo rajono taryba ėmėsi rugpjūčio mėnesį. Tačiau kaip ir dabar, taip ir tada politikai ūkininkų neišgirdo. Rugpjūčio 30 d. sprendimu „Dėl žemės mokesčio lengvatų Jurbarko rajono savivaldybės žemės ūkio subjektams“ rajono taryba 50 proc. 2018 m. žemės mokestį sumažino fiziniams ir juridiniams asmenims, įregistruotiems Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d. bei įregistravusiems žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Tokių ūkių rajone yra vos per 300.

Pasak R. Jovarausko, Ūkininkų sąjungos nuostata buvo kita, tačiau savivaldybė kratėsi papildomų rūpesčių sudarant ūkininkų sąrašus.

Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus siūlymas išskirti PVM mokančių ūkininkų grupę politikams pasirodė priimtinas ir jie nevargo ieškodami būdų kaip taikyti lengvatą pagal ūkininkų rekomendaciją, o ėmė ir sumažino žemės mokestį 313 PVM mokėtojų.

Savivaldybės vadovas S. Mockevičius rugpjūčio mėnesį posėdyje tikino, kad būtų priimtina žemės mokesčio lengvatą suteikti PVM mokėtojams. Esą toks registras yra ir juo galima pasinaudoti. S. Mockevičius nei tuomet, nei kitame tarybos posėdyje nebuvo linkęs pritarti siūlymui sudaryti sąrašą, į kurį būtų įtraukti tikrieji rajono ūkininkai. Mero teigimu, toks sąrašas – ne savivaldybės jėgoms, o naudotis jau esamais registrais yra kur kas patikimiau.

Sprendimą apskundė

Rugpjūčio mėnesį svarstant žemės mokesčio lengvatos ūkininkams klausimą posėdyje dalyvavo ne tik Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas, bet ir Žemės ūkio rūmų Jurbarko r. savivaldos organizatorė Rūta Misevičienė. Ji, beje, yra valdantiesiems atstovaujančio socialdemokratų frakcijos seniūno Dariaus Virvilo visuomeninė padėjėja. R. Misevičienė posėdį tik stebėjo, į tribūną ji nesiprašė ir jokios nuomonės dėl lengvatos ūkininkams neišsakė.

Užtat rugsėjo 11 d. R. Misevičienė raštu kreipėsi į Jurbarko r. savivaldybės administraciją siūlydama keisti sprendimą, nes jis „yra aiškiai diskriminacinio pobūdžio“. Žemės ūkio rūmų Jurbarko r. savivaldos organizatorė mano, kad suteikti 50 proc. žemės mokesčio lengvatą PVM mokėtojams yra neteisinga. Rašte ji teigia, kad „žemės ūkio subjektai, vykdantys prekinę gamybą, PVM mokėtojais privalo registruotis, jei metinės pardavimo pajamos yra 45 tūkst. eurų ir daugiau. Smulkūs ūkininkai – pieno gamintojai, daržininkai, uogininkai ir sodininkai, kurie turi iki 10 ha žemės, tokių pajamų per metus nesiekia ir nėra PVM mokėtojai.“ Lengvatą R. Misevičienė siūlė taikyti ne PVM mokėtojams, o visiems žemės ūkio subjektams, kurie šiemet deklaravo žemės ūkio naudmenas bei gyvulius ir 2017 m. Gyventojo pajamų deklaracijoje nurodė pajamas už realizuotą žemės ūkio paskirties žemėje išaugintą produkciją.

Bandydama užstoti smulkiuosius ūkininkus, R. Misevičienė neapsiėjo be „žemdirbiškos politikos“. Savo rašte ji brūkštelėjo išvadą – „kaip ir visuomet Ūkininkų sąjunga nori apginti stambiuosius ūkininkus ir palengvinti jų dalią“.

Apkaltino nepelnytai

Jurbarko r. ūkininkų sąjungos vadovai tokius kaltinimus kategoriškai atmeta ir Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorės veiksmuose įžvelgia politikavimą. Ūkininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas, rajono tarybos narys Donatas Jackis stebisi, kad Žemės ūkio rūmų atstovė, Ūkininkų sąjungą įtarinėjanti stambiųjų protegavimu, neįsiklausė į R. Jovarausko pasiūlymą ir net nesusipažino su pateiktais dokumentais.

„Ūkininkų sąjunga ir siūlė suteikti žemės mokesčio lengvatą prekiniams ūkiams, apie tą patį savo rašte dabar kalba ponia Rūta Misevičienė, tik dar kiršindama ūkininkus, – sakė D. Jackis. – Ūkininkų sąjunga stengėsi, kad lengvata galėtų pasinaudoti ūkininkai. Ne „sofos“ ūkininkai, ne žmonės, turintys žemės ūkio paskirties žemės, bet jos nedirbantys, o tik išnuomojantys. Ūkininkų sąjunga gynė ūkininkų interesus, deja, nepavyko. Nežinau, ar visi rajono tarybos nariai suprato, kam skyrė lengvatą, tačiau tai nėra parama ūkininkams. Tarybos sprendimas labiau panašus į priešrinkiminę akciją pamaloninti rinkėjus“, – sakė D. Jackis.

Jam antrino R. Jovarauskas: „Reikėjo paskaityti mano raštą. Žemės rūmų atstovė būtų supratusi kam atstovauju. Aš siūliau lengvatą taikyti prekiniams ūkiams, o ne PVM mokėtojams. Ko ji sėdėjo salėje ir tylėjo, kai meras suformulavo tikslinę PVM mokėtojų grupę?“

Rugsėjo tarybos posėdyje Žemės ūkio rūmų atstovė nedalyvavo, net jos partiniai bičiuliai socialdemokratai į diskusijas, kaip teisingiau nustatyti žemės mokesčio lengvatą, nesileido, o raštas dėl diskriminacinio sprendimo virto pretekstu panaikinti ankstesnįjį ir priimti naują.

Ką nutarė taryba?

Rajono taryba panaikino rugpjūčio 30 d. priimtą sprendimą, pagal kurį 50 proc. žemės mokesčio lengvata būtų pasinaudoję 313 ūkių, kurie yra PVM mokėtojai. Rugsėjo 27 d. sprendimu įteisinta valdančiųjų pasiūlyta 15 proc. žemės mokesčio lengvata visiems, kas tik turi žemės ūkio paskirties žemės, net jei jos niekada nedirbo ir nedirba, todėl jokių bėdų dėl lietaus ar sausros nepatyrė.

Jurbarko r. ūkininkų sąjungos pirmininkas R. Jovarauskas apie tokį sprendimą ramiai kalbėti negali. „Dabar atleido ne ūkininkus, o visus kas tik turi žemės. Jaučiuosi kaip ir nusikaltęs, nes rajono biudžetas bus švaistomas ūkininkų sąskaita, o valdžia deklaruos, kad žemės mokestį sumažino ūkininkams. Tai netiesa, ūkininkai naudos nepajus“, – sakė R. Jovarauskas.

Pasak jo, sudėliojus skaičius, ta parama kelia juoką, nes už hektarą žemės mokestis sumažės apie 2 eurus, o už išsinuomotą žemę ūkininkai išvis jokios lengvatos negaus. Tarybos posėdyje R. Jovarauskas netylėjo: „Sukat aplinkui, nuvažiavot į socialinę programą. Mes kalbėjome apie ūkininkus, jūs – apie žemės savininkus, kurie Airijoj, Anglijoj, ir jiems visai dzin, ar čia prilijo, ar prisnigo.“ Ūkininkų įsitikinimu, tarybai priėmus tokį sprendimą, nukentėjo visi prekiniai ūkiai – ir maži, ir dideli.

Pažadus pamiršo

R. Jovarauskas kritikos valdžiai negaili – ko iš jų norėti, jei net savivaldybės meras, į rinkimus ėjęs kaip nepriklausomas kandidatas, viešai duotus pažadus pamiršo. „Meras yra pažadėjęs tartis su visuomeninėm organizacijom, o dabar, net kai svarstomi ūkininkams tokie svarbūs klausimai, mūsų nekviečia, niekas neinformuoja. Nekvietė, nežinojom, kad bus persvarstomas klausimas dėl lengvatos“, – sakė R. Jovarauskas.

Ūkininkų sąjungos pirmininkas stebisi, kad klausimo nebuvo darbotvarkėje, jis įtrauktas tik kaip papildomas. „Juk būčiau ėjęs į komitetų posėdžius, gal diskusijos būtų atvedusios prie teisingo sprendimo. Galėjo sukviesti partijų lyderius, išsiaiškinti, kaip parama galėtų pasiekti ūkininkus, bet juk nė į tarybą mūsų nekvietė“, – buvo atviras R. Jovarauskas.

15 proc. sumažinusi 2018 m. žemės mokestį rajono taryba pamalonino ne prekinius ūkius, o visus žemės savininkus. Ūkininkai įsitikinę, kad tokios paramos sausros nualinti ūkiai nepajus, ne kitaip jausis ir žemės nedirbantys jos savininkai, tad ir biudžeto pinigai, turėję pasiekti nuo stichijos nukentėjusius žemdirbius, tėra panašūs į lietaus nuskalautą ar sausros išdegintą derlių. Darbo įdėta, o nauda – nepasiekta.

Jolita Pileckienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook