Balsavimas

Ar pritartumėte, kad Dainių pelkėje būtų kasamos durpės?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Memorandumą dėl atlyginimų pasirašė, bet – persigalvojo

Memorandumą dėl atlyginimų pasirašė, bet – persigalvojo (7)

2018-12-03

Vicemeras Saulius Lapėnas ir meras Skirmantas Mockevičius Kultūros ministerijos kvietimą pasirašyti memorandumą prilygino šantažui. Dokumentui nepritarė ir rajono taryba, nors, nelaukdamas jos sprendimo, meras spalio 9 d. memorandumą jau buvo pasirašęs. J. Pileckienės nuotr.

Rajono taryba nepritarė Kultūros ministerijos pasiūlytam memorandumui, kuriuo bandyta susitarti dėl ministerijos ir savivaldybės bendradarbiavimo didinant atlyginimus kultūros darbuotojams. Politikai neįpareigojo rajono mero pasirašyti šio dokumento, o galimybės uždirbti daugiau nesulaukę kultūros ir meno žmonės tik tyliai nurijo nuoskaudą.

Iš anksto nepranešė

Dar spalio 4 d. į Kultūros ministeriją merus sukvietusi ministrė Liana Ruokytė-Jonsson juos pastatė prieš faktą – savivaldybių vadovams ar pasitarime dalyvavusiems jų atstovams buvo pristatytas memorandumas „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“. Memorandumu ministerija esą siekė „sukurti pagrindą abipusiu pasitikėjimu grįstam tarpusavio bendradarbiavimui, savivaldybių kultūros įstaigų ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą pradedant nuosekliai didinti nuo 2019 metų sausio 1 d.“. Pagal ministerijos planus, numatoma Vyriausybės ir savivaldybių sprendimais ateinančiais metais skirti papildomą finansavimą atlyginimams didinti, taikant vienodo papildomo prisidėjimo principą. Tai reiškia – kiek prisidės savivaldybė, tiek atseikės ir Vyriausybė. N

Kai kurie merai memorandumą pasirašė iškart, nors ir teigė, kad abejonių būta daug, o pats pasirašymas – lyg per prievartą, nes vykdami į Vilnių apie tokius ministerijos ketinimus nieko nebuvo girdėję. Pats memorandumo tekstas taip pat kiek panašus į savotišką šantažą. Jame rašoma, kad prisijungti gali bet kuri savivaldybė, jeigu jai yra priimtinas memorandumo tikslas. Kurios savivaldybės meras drįstų pasakyti, kad nenori, jog didėtų kultūros darbuotojų atlyginimai?

Minėtame pasitarime rajono meras Skirmantas Mockevičius nedalyvavo, o kalbintas teigė, kad prieš pasirašant reikėtų įvertinti memorandumo nuostatas ir savivaldybės galimybes. Tąkart S. Mockevičius tvirtino, kad apie memorandumą išgirdo iš spaudos, nors tą pačią dieną, spalio 5-ąją, savivaldybę pasiekė ir raštiškas Kultūros ministerijos kvietimas prisijungti prie memorandumo.

Memorandumui pritarė

Panašu, kad labai ilgai nei pats meras, nei savivaldybės administracija šio klausimo nesvarstė. Jau spalio 9 d. ministerijai buvo išsiųstas savivaldybės mero S. Mockevičiaus pasirašytas raštas „Dėl prisijungimo prie memorandumo ir informacijos pateikimo“. Jame rašoma: „Informuojame Jus, kad Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius pritaria Memorandumo tarp Kultūros ministerijos ir savivaldybių tikslui bei prisijungia prie šio Memorandumo“.

Už tokį ryžtą meras sulaukė padėkos. Kultūros ministrė nuoširdžiai dėkojo už supratimą ir paramą ieškant bendrų sprendimų. „Ačiū Jums už tai, kad palaikėte Kultūros ministerijos iniciatyvą ir pasirašėte bendradarbiavimo memorandumą“, – rašė kultūros ministrė, tačiau pavėlavo. Ant padėkos užrašyta spalio 30-osios data, o spalio 26 d. į Kultūros ministeriją jau skriejo kitas savivaldybės mero S. Mockevičiaus raštas, informuojantis, kad spalio 25 d. posėdžiavusi Jurbarko r. taryba memorandumui dėl didesnių atlyginimų nepritarė ir jo pasirašyti mero neįgaliojo.

... ir apsigalvojo

Spalio 25 d. vykusiame rajono tarybos posėdyje Kultūros ministerijos sumanytas atlyginimų didinimo medelis buvo gerokai sukritikuotas, tačiau nė žodeliu neužsiminta, kad savivaldybės meras memorandumą jau pasirašė. Kai kurie tarybos nariai suabejojo, ar tikrai reikia jų pritarimo, tačiau abejones sklaidė sprendimo projektą lydintys paaiškinimai dėl savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos. Posėdžiui šį klausimą ruošę Tarybos ir mero sekretoriato bei savivaldybės administracijos darbuotojai aiškinamuoju raštu politikams priminė jų pirmtakų 2009 m. priimtą sprendimą „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos“, kuris esą merui nesuteikia teisės vienasmeniškai pasirašyti Kultūros ministerijos parengto memorandumo.

Ir po sprendimo projektu dėl įgaliojimų merui pasirašyti memorandumą, ir po spalio 5 d. išsiųstu raštu, kuriuo meras jau buvo pritaręs memorandumui, mirga tos pačios Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus, Tarybos ir mero sekretoriato vadovų ir kitų darbuotojų parašai. Todėl rajono taryba turėtų išsiaiškinti, ko – žinių ar atsakomybės – pritrūko valdininkams ir rajono merui, kad iš savivaldybės į valstybės institucijas skrieja vienas kitam prieštaraujantys raštai.

Taryba nepritarė

Jei savivaldybės taryba būtų pritarusi Kultūros ministerijos planams,, rajono kultūros darbuotojų atlyginimams padidinti 2019 m. iš rajono biudžeto būtų reikėję 29 tūkst. eurų. Tiek pat būtų skyrusi ir Vyriausybė. Tarybos nariams kilo daug klausimų, kurie taip ir liko be atsakymų. Pagal savivaldybės Finansų skyriaus vedėjos Audronės Stoškienės pateiktus paskaičiavimus, rajono kultūros darbuotojai nėra mažiausiai uždirbanti biudžetininkų grupė. Pasak A. Stoškienės, kur kas mažesni medikų, socialinių darbuotojų ar pedagogų vidutiniai atlyginimai. Tačiau vedėja iškart pripažino, kad šįkart skaičiai – daugiau teoriniai, metinį darbo užmokesčio fondą padalijus iš dvylikos mėnesių ir etatų skaičiaus. „Reikia tiksliai suskaičiuoti etatus, o per 1-2 dienas to padaryti neįmanoma“, – skubos darbu nesidžiaugė A. Stoškienė.

Konkretesnių skaičių pasigedo ne vienas tarybos narys ir svarstė, kad sprendimas turi būti toks, jog vienytų, o ne kiršintų žmones. Meras tarybos narius patikino, kad į pasitarimą Kultūros ministerijoje merai buvo kviečiami aptarti atlyginimų, bet vietoje diskusijos buvo paprašyti pasirašyti memorandumą, o laiko analizei nebuvo duota.

„Tokių klausimų negalima taip spręsti kaip užsimano ministerija“, – sakė ir vicemeras Saulius Lapėnas. Ministerijos poziciją jis prilygino šantažui, o patį memorandumo principą skirti lėšų tik toms savivaldybėms, kurios prisidės pačios, vertino kaip Valstybės biudžeto formavimo įstatymo pažeidimą.

Tarybai nepritarus, kol kas neaišku, ar ateinančiais metais keisis kultūros darbuotojų atlyginimai. Kultūros ministerijai savivaldybės pateiktais duomenimis, rajono kultūros įstaigose dirba 115 darbuotojų, kurie yra pasidaliję 86,25 etato. Didesniais atlyginimais gali pasidžiaugti tik nedidelė jų dalis.

Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė teigia, kad kultūros darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo daug dedamųjų. Pirmiausia, atlyginimą įtakoja įstaigos kategorija, tada – darbuotojo stažas, atestacijos rezultatas ir kategorija. Pasak direktorės, dirbančių Jurbarke ir kaimo kultūros centre atlyginimai akivaizdžiai skiriasi.

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius Arvydas Griškus tikrai džiaugtųsi, jei galėtų darbuotojams, o ypač jauniems, pasiūlyti savivaldybės suskaičiuotus 800 eurų. „Mes girdėjome, kad memorandumui nebuvo pritarta. Nesmagu ir liūdna, kad mūsų nepalaiko“, – sakė A. Griškus.

Jo nuomone, blogiausia yra su jaunais specialistais, pradedančiais nuo pliko atlyginimo, be jokių priedų, todėl surasti kolektyvo vadovą – tikras iššūkis. „Ką mes pasiūlome? 400 eurų, o dar reikia atvažiuoti ir darbo sąlygos ne pačios geriausios“, – kalbėjo centro vadovas. Jei savivaldybė atsisako tokio bendradarbiavimo su ministerija, galbūt tam yra priežasčių, tačiau tuomet atlyginimų klausimu ji turėtų turėti aiškią strategiją.

Veliuonos kultūros centro internetinėje svetainėje taip pat nurodoma, kad šių metų trečią ketvirtį devynių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių buvo 440 Eur. Centro direktorė Violeta Andrikaitienė sako, kad dėl mažų atlyginimų kaimiškųjų centrų situacija nepavydėtina, o tokių atlyginimų, kokie buvo pristatyti tarybos nariams, niekad nė matyti nematė. „Ieškom darbuotojų“, – sakė direktorė. Paklausus, ką randa, atsakymas buvo trumpas – nieko!

Jolita PILECKIENĖ« Back

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook