Balsavimas

Ar tinkamai prižiūrimos gatvės Jurbarke?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Merą ir komisiją į ginčą įvėlė bibliotekos direktorė

Merą ir komisiją į ginčą įvėlė bibliotekos direktorė (17)

2018-06-16

Gegužės 24 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija informavo savivaldybės merą Skirmantą Mockevičių, kad sprendimai, susiję su Jurbarko viešosios bibliotekos direktore tapusios Rasidos Kalinauskienės priėmimu į šias pareigas, turėtų būti panaikinti. Tačiau rajono vadovas to daryti nesiruošia ir nedelsdamas komisijai atsakė, kad darbo sutarties negalima nutraukti vadovaujantis nuomone, rekomendacijomis ar siūlymais.

Pradžių pradžia

Buvusi savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Kalinauskienė Jurbarko viešosios bibliotekos direktore tapo kovo 1 d. Įveikusi kitus du kandidatus ir laimėjusi konkursą, R. Kalinauskienė bibliotekos direktore pradėjo dirbti su rajono mero Skirmanto Mockevičiaus palaiminimu.

Būtent jis buvo konkurso komisijos pirmininkas ir jo įsakymu – kaip į pareigas priimančio asmens – R. Kalinauskienė pradėjo eiti direktorės pareigas.

Viskas būtų gerai, tačiau konkurso priešistorė vis pasiveja ne tik pačią R. Kalinauskienę, bet ir rajono vadovą. Priminsime, kad savivaldybėje jaunimo reikalų koordinatore pradėjusi dirbti R. Kalinauskienė labai greitai kilo karjeros laiptais, o viešoji nuomonė, kad ją perdėm globoja savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė ne tik neišsisklaidė, bet gal dar net labiau sustiprėjo. Direktorės ir R. Kalinauskienės tėvų šeimos bendrauja ne pirmi metai, V. Rekešienę ir R. Kalinauskienės mamą Viliją Bajorinienę sieja ir partiniai dalykai – abi moterys buvo aktyvios Naujosios sąjungos (socialdemokratų) narės, dalyvavo rinkimuose. Tad R. Kalinauskienė savivaldybės administracijos direktorei nesunkiai įtaisė „tetos“ pravardę, o ši draugės dukrai nestokojo prielankumo. Čia reikėtų kalbėti apie skirtas kategorijas, klases, lemiančias atlyginimus, ir apie jaunąją specialistę parklupdžiusią nuobaudą, kuri buvo panaikinta neįtikėtinu greitumu.

R. Kalinauskienei koją pakišo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Didelės patirties valstybės tarnyboje dar neturinti R. Kalinauskienė galėjo ir nežinoti apie griežtas įstatymo nuostatas ir pasekmes karjerai, tačiau panašu, kad niekas iš savivaldybės administracijos senbuvių jai nei patarė, nei įspėjo. Ir R. Kalinauskienė drąsiai dalyvavo svarstant klausimus, susijusius su jos pačios vadovaujamu Eržvilkiškių bendruomenės centru ir Eržvilko kultūros centru, kuriame tuo metu laikinai direktoriavo jos sutuoktinis. R. Kalinauskienė nedeklaravo viešų ir privačių interesų, kaip tai numato įstatymas.

Tokia informacija pasiekė Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK), o ši savivaldybės administracijos direktorei pavedė ištirti galimą tarnybinį nusižengimą. 2017 m. rugpjūčio 1 d. sudaryta komisija nustatė, kad vis tik R. Kalinauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Tokią išvadą savivaldybės komisijai dar netgi teko papildyti, nes VTEK greičiausiai įžvelgė, kad pateikta išvada – „sušvelnintas“ variantas. Todėl savivaldybės komisija buvo priversta pateikti ir išvados dėl galimo pažeidimo papildymą. Kiek raštų bebūtų prirašyta, rezultatas tas pats – įstatymas pažeistas, todėl savivaldybės administracijos direktorė V. Rekešienė 2017 m. lapkričio 2 d. R. Kalinauskienei turėjo skirti nuobaudą – pastabą.

Sausio įvykiai

Nuobauda nieku gyvu nederėjo su R. Kalinauskienės ketinimais dalyvauti bibliotekos direktoriaus konkurse, todėl jau sausio 15 d. tos pačios V. Rekešienės įsakymu buvo panaikinta. R. Kalinauskienė neslėpė, kad siekė tokio sprendimo, nes į konkursą norėjo eiti su švaria darbine biografija.

Sutapimas, bet šį sausį, taip pat prieš pat konkursą, R. Kalinauskienė tapo ir socialdemokrate, tos pačios partijos, kuriai priklauso ir V. Rekešienė, nare.

Sausio 30 d. vykusiame konkurse Jurbarko Viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti komisijos nariai jau žinojo apie panaikintą pastabą, tačiau panašu, kad apie Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimą ir jo užtrauktas pasekmes oficialiai informuoti nebuvo. Paklausta, ar pati tokią informaciją pateikė komisijai, R. Kalinauskienė sakė, kad neatsimenanti.

Komisijos pirmininkas, meras S. Mockevičius taip pat negalėjo pasakyti, ar informavo komisiją apie įstatymo pažeidimą, mat kandidato anketoje yra tik grafa apie baudžiamuosius nusikaltimus.

O pasakyti buvo ką. Nors skirtą pastabą savivaldybės administracijos direktorė panaikino, minėtą įstatymą pažeidusi R. Kalinauskienė prarado nepriekaištingą reputaciją. Kadangi įstatymą ji pažeidė pirmą kartą, tokia nuobauda galioja metus ir iš ją gavusio asmens atima teisę kilti pareigose ar būti kaip nors kitaip skatinamam.

Garantuotas nebuvo

R. Kalinauskienė bibliotekai pradėjo vadovauti kovo 1-ąją, tačiau mėnuo iki darbo pradžios dar kėlė įvairiausių klaustukų.

Klausimai, matyt, sukosi ir mero S. Mockevičiaus galvoje, todėl vasario 6 d. jis parašė pakankamai slaptą raštą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir teiravosi apie R. Kalinauskienės skyrimo į bibliotekos direktorės pareigas teisėtumą. Raštas buvo išsiųstas ne per bendrą, kaip įprasta, savivaldybės sistemą, todėl apie jį ilgokai niekas nieko nebuvo girdėję. Apie nepalankų VTEK atsakymą – taip pat.

Atsakyme merui VTEK atkreipė dėmesį, kad komisija neturi teisės aiškinti įstatymų bei jų taikymo, tačiau, įvertinusi paties mero pateiktą informaciją, rekomendavo R. Kalinauskienės į bibliotekos direktorės pareigas nepriimti. Komisijos nuomone, bibliotekos direktoriaus pareigos yra aukštesnės nei buvusi R. Kalinauskienės pareigybė savivaldybėje, o pažeidus įstatymą, vienerius metus aukštesnių pareigų ji eiti negali.

Sprendimo teisę priimti į pareigas R. Kalinauskienę meras turėjo ir priėmė – kovo 1-ąją pats naująją direktorę pristatė bibliotekos kolektyvui.

Įžvelgė perdėtą prielankumą

Ne tik gandais apie protegavimą, bet ir abejonių dėl konkurso rezultatų vedina šiuo klausimu susidomėjo savivaldybės Antikorupcijos komisija, net kelis kartus savo posėdžiuose prabilusi apie galimą politinę korupciją.

Pasak Antikorupcijos komisijos pirmininko Kazimiero Šimkaus, buvo kreiptasi į savivaldybės merą ir administracijos direktorę papildomos informacijos, tačiau išsamių atsakymų ir geranoriškumo aiškinantis didelį visuomenės susidomėjimą sukėlusį klausimą nesulaukė. Priešingai, K. Šimkus mano, kad vadovų atsakymuose galima įžvelgti nenorą bendradarbiauti.

Balandžio 23 d. K. Šimkus kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad ši padėtų išsiaiškinti R. Kalinauskienės skyrimo bibliotekos direktore teisėtumą ir galimą korupcinį nusikaltimą savivaldybėje. Antikorupcijos komisijos pirmininkas STT išdėstė savo pastebėjimus, kad rajono meras S. Mockevičius, galimai piktnaudžiaudamas tarnyba, trukdo Antikorupcijos komisijos veiklai.

K. Šimkus teigia, kad ne vien jam, bet ir kitiems Antikorupcijos komisijos nariams kilo įtarimų dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas pažeidusios R. Kalinauskienės skyrimo vadovauti bibliotekai teisėtumo. Atvirai buvo keliamas klausimas ir apie galimus partinius įsipareigojimus.

Kol kas atsakymo iš STT savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas dar negavo, tačiau atskriejo daug sumaišties sukėlęs Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštas –  Jurbarko rajono savivaldybės tarybai ir merui VTEK siūlo panaikinti sprendimus, susijusius su R. Kalinauskienės priėmimu į viešosios bibliotekos direktorės pareigas, kaip neatitinkančius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo.

Į raštą – raštu

Savivaldybės meras S. Mockevičius lengvai atsitraukti neketina, ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštas kol kas lieka gulėti stalčiuje be jokių tolimesnių sprendimų. Meras kategoriškas – negali būti jokių abejonių dėl konkurso skaidrumo, kandidatės tinkamumo pareigoms, o juo labiau dėl politinės įtakos. S. Mockevičius tikina, kad jokio politinio spaudimo skiriant į pareigas R. Kalinauskienę jis esą nepatyrė, ir nė kiek neabejoja konkurso rezultatais.

VTEK nuostatomis vadovautis meras neskuba. Į komisijos raštą gegužės 29 d. jis taip pat atsakė raštu, kuriame išdėstė abejones dėl VTEK siūlymo naikinti su R. Kalinauskiene susijusius sprendimus. Meras rašte komisijai pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. 2 dalies 16 punktą Jurbarko r. savivaldybės meras priima į pareigas Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorių. Tą jis ir padarė. O dėl komisijos išaiškinimo, kurios R. Kalinauskienės pareigos yra aukštesnės – buvusios ar dabartinės – merui kilo klausimų. Komisijos nuomone, bibliotekos direktoriaus pareigybė yra viršesnė už struktūrinio padalinio vedėjo pavaduotojos pareigas, kurias R. Kalinauskienė ėjo iki tapdama direktore.

Meras pasigedo tvirto įstatyminio pagrindimo, o vadovautis siūlymais ar nuomonėmis atleidžiant darbuotoją jis neketina. „Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekse įtvirtintą darbo teisinių santykių reguliavimą akivaizdu, kad darbo sutarties nutraukimas negali būti grindžiamas nuomone, rekomendacijomis ar siūlymais“, rašte Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai teigia savivaldybės meras S. Mockevičius.

Komisija mero raštą gavo, bet dar nesvarstė. S. Mockevičius atostogauja, tad R. Kalinauskienės direktoriavimo teisėtumą aiškinsis šiam grįžus į darbą.

Kol įvairiais adresais keliauja raštai, R. Kalinauskienė dirba ir nemalonios situacijos nevertina. Bibliotekos direktorės likimas priklausys nuo to, kaip ir kas sugebės perskaityti ir paaiškinti įstatymus.

Tačiau eiliniai rajono gyventojai nuomonės nekeičia. Socialiniuose tinkluose išsakytas vertinimas labai aiškus – žmonės mano, kad konkursuose svarbu partiškumas ir pažintys.

Šis konkursas ir mero sprendimas skirti R. Kalinauskienę Jurbarko viešosios bibliotekos direktore klibina ir valdančiąją koaliciją. Rajono taryboje dirbantys konservatoriai paskelbė viešą pareiškimą ir paragino merą S. Mockevičių laikytis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijų ir  naikinti sprendimus, susijusius su  R. Kalinauskienės paskyrimu bibliotekos direktore. Tad šios istorijos pabaiga dar tikrai neparašyta.

Jolita Pileckenė« Atgal

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook