Balsavimas

Ar patiko miesto šventė?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Miegantys valdininkai gali padidinti renovacijos kainą

Miegantys valdininkai gali padidinti renovacijos kainą (2)

2017-04-30

Vasario mėnesį sukviestiems septynių namų gyventojams buvo pristatyti investiciniai planai, po to renovaciją apgaubė tyla, o dabar paaiškėjo, kad dėl valdininkų nerangumo gyventojams už ją gali tekti mokėti daugiau. J. Stanaitienės nuotr.

Kaip elgiasi vaikas, padaręs ką nors negero? Tyli, išsisukinėja, meluoja. Panašiai elgiasi Jurbarko r. savivaldybės administracija ir darbuotojai – giriasi ne pačiais verčiausiais dėmesio dalykais, o svarbius, bet apleistus darbus slepia po tylos skraiste. Dėl valdininkų aplaidumo, laiku neatliktų pareigų, o gal dėl paprasčiausio nesugebėjimo gyventojams gali pabrangti daugiabučių namų renovavimas.

Ne pagal grafiką

Pernai Jurbarke energingai startavo daugiabučių namų renovacijos III etapas – rugsėjį sukviesti daugiabučių atstovai buvo paraginti teikti prašymus, o programos įgyvendinimo administratorius UAB „Jurbarko komunalininkas“ savo internetinėje svetainėje paskelbė renovacijos darbų grafiką.

Apie renovaciją svarstė 7 namų gyventojai – Dariaus ir Girėno g. 97A, 68 ir 39, V. Kudirkos g. 30, S. Daukanto g. 19, Gedimino g. 24 ir Kauno g. 40. Būtent tiek namų pagal kvotą gali atnaujinti Jurbarko r. savivaldybė III etape.

Investicinius šių daugiabučių planus rengė UAB „Findep“, laimėjusi Jurbarko r. savivaldybės skelbtą konkursą. Ši bendrovė už 55666 Eur turėtų savivaldybės užsakymu parengti 40 investicinių planų. Vasario viduryje 7 daugiabučių namų investiciniai planai gyventojams buvo pristatyti viešuosiuose aptarimuose, nes iki vasario 20 d. jie turėjo būti pateikti vertinti VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA).

Nuo tada įsivyravo tyla, nors BETA investicinius planus turėjo įvertinti per mėnesį ir grąžinti juos savivaldybei, kad būtų galima tęsti renovacijai reikalingas procedūras. Balandžio antroje pusėje „Šviesos“ redakcija sulaukė sunerimusių gyventojų skambučių ir klausimų, kur dingo aktyviai namus renovuoti siūlę valdininkai.

Pagal paskelbtą III kvietimo renovacijos darbų grafiką jau turėjo būti surengti gyventojų susirinkimai ir gautas jų galutinis pritarimas investiciniams planams, pateikti dokumentai bankui dėl finansavimo ir pradėtos projektavimo ir statybos darbų pirkimo procedū- ros. Buvo numatyta iki gegužės 1 d. pasirašyti sutartis su rangovu ir pradėti projektavimo darbus. Deja, procedūros įstrigo.

Netiko rengėjas

Kaip informavo BETA projektų įgyvendinimo specialistas Mantas Juška, Jurbarko r. savivaldybės pateiktus investicinius planus teko atmesti, nes nebuvo duomenų apie jų rengėjo kvalifikaciją. 
„Investicinių planų rengėjas turi būti išklausęs Statybų produkcijos sertifikavimo centro mokymus arba turėti Aplinkos ministerijos išduodamus atestatus ar dokumentus, suteikiančius teisę eiti projekto dalies vadovo pareigas. UAB „Findep“ tokių dokumentų neturėjo“, – sakė M. Juška. 
Dėl pačių planų tikrintojai daug pastabų neturėjo – jų nurodytus smulkius trūkumus planų rengėjas pataisė, tad patvirtinimui sutrukdė tik nelemta „smulkmena“ – „Findep“ nebuvo įtraukta į oficialiai skelbiamą daugiabučių namų modernizavimo projektų rengėjų sąrašą, tai neleido agentūrai įvertinti jos kvalifikacijos.
Pasak M. Juškos, susidariusi situacija buvo aptarta su UAB „Findep“ atstovais ir sprendimas rastas – rangovas turėjo pasirašyti sutartį su subrangovu, turinčiu reikalingą kvalifikaciją ir dokumentus, kuris galėtų padėti parašus ant parengtų investicinių planų.
Jurbarko r. savivaldybės administracijai balandžio 3 d. agentūra išsiuntė raštą, prašydama per 30 darbo dienų pateikti papildomus dokumentus. Neįvykdžius šios sąlygos savivaldybės pateiktos paraiškos dėl renovacijos būtų atmestos. 
Balandžio 20 d. BETA atsakymo iš Jurbarko r. savivaldybės administracijos dar neturėjo. Nors atsakymo pateikimo terminas – gegužės 16 d., pasak M. Juškos, savivaldybė turėtų būti suinteresuota tai padaryti kuo greičiau, kad būtų galima pradėti rangovų paieškas. „Mes oficialiai kreipėmės į Jurbarko r. savivaldybės administraciją. Jie turi mums oficialiai atsakyti. Atsakymo dar negavau, nors laikas tiksi“, – sakė specialistas.
Tiksintis laikas gal nebūtų toks baisus, jei ne renovacijos terminai. „Smagumas“ tame, kad daugiabučius renovavus iki šių metų galo valstybė gyventojams kompensuotų 15 proc. investicijų, tenkančių energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms, o dar 20 proc. parama būtų skirta iš Klimato kaitos specialiosios programos. Jei daugiabučių namų atnaujinimo projektas bus įgyvendintas po 2017 m. gruodžio 31 d., bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio, valstybės parama mažės 5 proc. ir sieks tik 30, o ne 35 proc.
Žinoma, valdininkams jokio skirtumo, kokio dydžio paramą gaus gyventojai – tuštės ne jų kišenės. 5 proc. nuo kelių šimtų tūkst. eurų – nemaži pinigai, kuriuos renovuojamų namų gyventojai turės mokėti dėl lėtai dirbančių valdininkų.
Negali dirbti
„Mes kreipėmės į savivaldybę dėl stringančios renovacijos, šiandien įvyko pasitarimas. Pagal dabartinę situaciją mes įgyvendinti projektų pagal III renovacijos kvietimą iki metų galo neturime galimybės“, – balandžio 19 d. sakė renovaciją kuruojantis UAB „Jurbarko komunalininkas“ direktoriaus pavaduotojas būsto priežiūrai Vytautas Stulgaitis. 
Paskirtasis renovacijos administratorius – UAB „Jurbarko komunalininkas“, kol negavo atsakymo iš BETA, negali imtis jokių tolimesnių veiksmų. „Neveikimo priežastis ne mumyse – priežastis žino savivaldybė ir turi jas išspręsti“, – sakė V. Stulgaitis ir tvirtino, kad vos tik gavę patvirtintus investicinius planus imsis darbo – išsiuntinės pranešimus gyventojams dėl susirinkimų, kuriuos surengs, kaip reikalauja įstatymas, po dviejų savaičių. Susirinkimuose gyventojai turės apsispręsti ryžtis renovacijai ir pritarti šiems planams ar ne.
Ką daryti toliau, jei gyventojai atsisakys renovuoti namus, galvą teks sukti valdžiai – tokio scenarijaus ji tikrai nenorėtų. Gyventojams pritarus investiciniams planams, projekto administratorius turės kreiptis į bankus, kurie kreditavimui turi savo reikalavimus, ir tikėtis, kad sprendimas bus teigiamas. 
Gavus finansavimą bus galima skelbti viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) ir ieškoti rangovo. „Labai abejoju, kad atsiras daug norinčių, nes darbus teks atlikti labai greit“, – mano V. Stulgaitis. 
Rangovui pirmiausia teks parengti techninį darbo projektą, jį suderinti su gyventojais – tai užtruks dar porą mėnesių. Statybos leidimui gauti reikės dar dviejų savaičių. Darbai geriausiu atveju gali prasidėti tik lapkritį. Tada jau tikrai nebus galima keisti šildymo sistemų – šitie darbai nusikels į pavasarį. 
(Beveik) be komentarų 
Ar darbai galėjo būti atlikti iki metų galo, jei valdininkai būtų dirbę sparčiau ir atsakingiau? Dabar jau nesužinosime, kaip sakoma, šaukštai po pietų. Kad ne viskas padaryta gerai, galima numanyti iš atsakingų asmenų bendravimo tono, išsisukinėjimo ir nenoro teikti informaciją. 
Prieš savaitę administracijos direktorės pavaduotojas Viktoras Ganusauskas, paklaustas, kodėl Būsto energijos taupymo agentūroje įstrigo investiciniai planai, iš pradžių bandė tikinti, kad tai normali derinimo procedūra ir nė vienas planas nebūna patvirtintas iš pirmo karto. Tik supratęs, kad spaudai žinoma apie tikrąsias planų atmetimo priežastis, ėmė tvirtinti, kad tai UAB „Findep“ reikalas ir jie susitvarkys.
V. Ganusauskas neigė, kad gavo raštą iš BETA. „Gal „Jurbarko komunalininkas“ gavo? Aš jo nemačiau. Gal jis pas Gediminą Šaltinį? Gal praleidau pro akis. Nežinau“, – painiojosi pavaduotojas, bet galų gale pripažino, kad „tą raštą gal esu ir matęs, bet tikrai būsiu nusiuntęs Šaltiniui“. G. Šaltinis – savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas, renovacijos programos įgyvendinimo priežiūros komiteto pirmininko V. Ganusausko pavaduotojas. 
G. Šaltinis, pradžioje „Šviesai“ žadėjęs atsiųsti BETA raštą ir paaiškinti dėl atsakymo agentūrai, vėliau ėmė teisintis turįs daug darbų ir daug viršininkų, kurių reikia klausyti, ir pareikalavo oficialaus paklausimo raštu. Išsiuntėme. Tačiau gauti atsakymai, kuriuos pasirašė administracijos direktorė Vida Rekešienė, galėtų būti puikus pavyzdys, kaip vienu sakiniu, nesuteikiant informacijos, formaliai atsakyti į klausimus.
Į klausimą, kaip sprendžiama susidariusi padėtis dėl BETA netvirtinamų planų, V. Rekešienė sugeba atsakyti, kad paslaugos teikėjas informuotas apie situaciją ir trūkumai ištaisyti, o raštas BETA išsiųstas balandžio 24 d. Džiugu ir už tokią informaciją, tačiau aišku, kad veiksmų imtasi tik tada, kai įstrigusia renovacija susidomėjo spauda. 
Klausėme ir kodėl investicinių projektų rengimo konkursą laimėjo kompetencijos neturinti bendrovė. Administracijos direktorė tvirtina, kad tam jie gali pasitelkti subrangovus. Tad kodėl jie nebuvo pasitelkti iš karto? Ar savivaldybės administracija nežino BETA reikalavimų, kad leido investicinius planus rengti nekompetentingiems specialistams ir taip prarado daug laiko? 
Į svarbiausią klausimą: kas kompensuos didesnes nei galėjo būti laiku atlikus visus darbus gyventojų išlaidas renovacijai – atsakymas buvo taip pat įdomus: „Perkant daugiabučių namų renovacijos rangos darbus bus keliamas reikalavimas darbus pabaigti iki III etapo finansavimo pabaigos.“ Vadinasi, iki 2020 m.? Apie 5 proc. padidėsiančią renovacijos kainą administracijos direktorė nekalba. 
Optimistiškiau nusiteikęs jos pavaduotojas V. Ganusauskas: „Aplinkos ministerijoje iš pažįstamų girdėjau, kad paliks tą patį finansavimą. Pratęsė ankstesniuose etapuose, pratęs ir dabar. Niekas nieko nekeis.“ Deja, tai tik žodžiai, kuriais už atliktus darbus nesumokėsi.
Nekalbus buvo ir UAB „Findep“ finansavimo skyriaus vadovas Andrius Pšemeneckas – BETA atmestų investicinių planų rengėjas. „Problemos su BETA išspręstos. Kaip tai padaryta – tai jau dvišalis reikalas. Klauskite savivaldybės. Aš daugiau komentarų neturiu“, – sakė jis. Atrodo, kad visi, pradėję dirbti su savivaldybe, pasirašo tylėjimo įžadus.
Reikalai, nors gerokai vėluodami, pajudėjo. Iš sukrutusių valdininkų galima pasimokyti optimizmo, tačiau jiems patiems būtų ne pro šalį išmokti dirbti atsakingiau, labiau galvoti apie žmones ir rajono padėtį, išmokti kalbėti atvirai ir aiškiai. Pradirbus savivaldybėje dvejus metus jau neužteks gyventojams pasakyti, kad taisome tai, ką pridarė ana valdžia, teks parodyti ir savo darbus. O jie, atrodo, stringa. 
Jūratė Stanaitienė« Atgal

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook