Miesto progimnazijos susikibo dėl pirmokų

Miesto progimnazijos susikibo dėl pirmokų (11)

2019-06-14

Abiejų miesto mokyklų vadovų argumentai svarūs, tačiau įvykdžius Almos Uznės prašymą nukentės Vytauto Didžiojo progimnazija, o atsižvelgus į Viljamo Bakšio argumentus – į Naujamiesčio progimnaziją vaikus norinčios leisti šeimos. J. Pileckienės nuotr

Mažėjantis gyventojų, o kartu ir vaikų, skaičius supurtė ir suskaldė miesto progimnazijų bendruomenes. Paaiškėjo, kad Naujamiesčio progimnazijoje nuo rugsėjo 1-osios nori mokytis daugiau pirmokų nei nustatyta savivaldybės tarybos sprendimu. Tuo tarpu Vytauto Didžiojo progimnazijai pirmaklasių trūksta ir, jei problema nebus išspręsta, tai gali tapti katastrofa mokyklai.

Paprašė ketvirtos klasės

Nors pirmokų problema puse lūpų buvo aptarinėjama senokai, greitų sprendimų paieškos kilo Naujamiesčio progimnazijos direktorei Almai Uznei paprašius leidimo formuoti ketvirtą pirmokų klasę.

Iki šiol mokyklai buvo leidžiama formuoti tris pirmokų klases. Tiek pat Jurbarko r. savivaldybės sprendimu leista ir Vytauto Didžiojo progimnazijai. Tačiau pastaroji mokykla šiemet surinko tik dvi klases. Kiti tėvai pareiškė norą, kad jų vaikai lankytų Naujamiesčio progimnaziją.

Situacija neramina Vytauto Didžiojo progimnazijos kolektyvą. Jei nepavyks tėvų įtikinti ar kitaip priversti vaikus leisti į šią mokyklą, pasekmės gali būti liūdnos, vaikų trūktų visą progimnazijos mokymo ciklą – aštuonerius metus.

Mojuoja įstatymu

Į seniai liepsnomis dangų laižantį mokyklų problemų gaisrą pagaliau viešai dėmesį atkreipti priversta savivaldybė. Interneto svetainėje paskelbtame pranešime visuomenei teigiama, kad šių metų kovo 28 d. Jurbarko r. savivaldybės tarybos sprendimu leista Naujamiesčio ir Vytauto Didžiojo progimnazijoms komplektuoti po tris pirmas klases. Gegužės mėnesį paaiškėjo, kad Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje yra pateikta daugiau tėvų prašymų, todėl ne visi mokiniai patektų į planuojamas formuoti tris klases. Tėvai kreipėsi į progimnazijos direktorę laukdami atsakymo dėl ketvirtos klasės formavimo.

Gavęs šią informaciją Švietimo, kultūros ir sporto skyrius atliko analizę ir nustatė, kad daugiau nei 20 pateiktų tėvų prašymų neatitinka nustatytos tvarkos, nes šeimos gyvena ne šiai mokyklai priskirtoje miesto teritorijoje.

Švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalis numato, kad į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą pirmumo teise turi būti priimamas asmuo, gyvenantis mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo ugdymo mokyklą, bet tik tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų. Tačiau šių nuostatų tėvai girdėti nenori. Jie kalba apie teisę pasirinkti mokyklą, o valdininkams ir politikams siūlo aiškintis priežastis, kodėl į vieną mokyklą vaikai netelpa, o kita nesurenka leisto vaikų skaičiaus.

Išėjo be atsakymų

Birželio 6-ąją Naujamiesčio progimnazijoje vyko tėvų, abiejų mokyklų vadovų ir rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovų susitikimas. Į tėvams itin svarbią diskusiją neatvyko nė vienas vienokį ar kitokį sprendimą turėsiantis priimti politikas. Valdančiosios koalicijos nariai tuo metu skubėjo į Smalininkuose vykusį politikų vakarėlį. Nepasirodė ir nė vienas opozicijos narys.

Susirinkusių tėvų veiduose aiškiai matėsi rūpestis. Todėl tik prasidėjusi diskusija greitai tapo karšta ir sunkiai valdoma. Tėvai reikalavo aiškių atsakymų, ar jų vaikai pateks į norimą mokyklą, bet nieko aiškaus neišgirdo. Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė tegalėjo pasakyti, kad problema bus sprendžiama įstatymų numatyta tvarka.

Atkaklus įkalbinėjimas vietoje Naujamiesčio rinktis Vytauto Didžiojo progimnaziją tik dar labiau supykdė susirinkusiuosius. Tėvai atvirai rėžė priežastis, kodėl nenori vesti vaikų į Vytauto Didžiojo progimnaziją.

„Reikalas paprastas. Ėjome tenai, turėjome problemų, kreipėmės pagalbos ir jos negavome. Todėl mokyklą pakeitėme ir tikrai su kitu vaiku nenorime ten grįžti“, – sakė mama, pasirinkusi Naujamiesčio progimnaziją. Tėvai atvirai kalbėjo, kad ieškos formalių būdų laikinai pakeisti gyvenamąją vietą, kad galėtų atžalas leisti į norimą mokymo įstaigą pagal „gyvenamąją teritoriją“.

Tėvų neįtikino nei skyriaus vedėjos J. Jablonskienės, nei Vytauto Didžiojo progimnazijos vadovų nusiteikimas, kad mokyklos nesiskiria nei atmosfera, nei mokymo kokybe. Tėvų nuomone, mokyklos tėra tik dvi plytų krūvos, o vertę joms sukuria dirbantys pedagogai.

„Turime kalbėti ir apie tai, kad mokslo metų pabaiga yra ne laikas aiškintis tokius dalykus. Tai turėjo būti išsiaiškinta per mokslo metus, o ne dabar, kai laiko iki kitų metų likę nedaug“, – susirinkusiesiems sakė Naujamiesčio progimnazijos psichologė Vaida Beinarienė.

Pažeidinėjo tvarką?

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja J. Jablonskienė priekaištus dėl pavėluotų sprendimų bandė atremti aiškindama, kad priimdamos mokinius mokyklos iki šiol pažeidinėjo galiojančią tvarką. Kitaip tariant, priimdavo moksleivius iš tų teritorijų, kurios mokykloms nepriskirtos.

„Negalima laikytis taisyklių tik tada, kai reikia, jų reikia laikytis visada. Įstatymas yra įstatymas, kaip ir Kelių eismo taisyklės. Vaikai turi lankyti mokyklą ten, kur jiems priskirta“, – sakė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Dalia Jaramavičienė.

Nors švietimo specialistų tonas griežtėjo, į viešumą lindo nusistovėjusi praktika, kuri už švietimą atsakingiems valdininkams tikrai ne naujiena. Moksleivių priėmimo pagal nustatytą teritoriją tvarką pažeidinėjo abi mokyklos. Maža to, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius apie tai žinojo, tačiau kuruojamoms įstaigoms leido tai daryti.

Pažeidimus pripažino ir Vytauto Didžiojo progimnazijos direktorius V. Bakšys. Vadovas susirinkusiems išsakė nuomonę, kad įstatymo anksčiau buvo galima nesilaikyti. „Nebūdavo bėdos, nes užtekdavo vaikų. Dabar neužtenka, todėl reikia laikytis teritorijų principo“, – sakė V. Bakšys.

Kartu Vytauto Didžiojo progimnazijos vadovas pripažino, kad mokykla galbūt neišnaudojo visų galimybių gerinti savo įvaizdį ir taip pritraukti mokinius.

Paliko politikams

Dar iki šios diskusijos Naujamiesčio progimnazijoje, klausimas dėl pirmokų pasiskirstymo tarp progimnazijų jau buvo įtrauktas į savivaldybės tarybos gegužės 30-osios posėdžio darbotvarkę. Tądien savivaldybės didžiojoje salėje rinkosi ne tik mokytojai, bet ir tėvai. Nors sprendimas visiems svarbus, klausimą politikai atidėjo ir negailėjo kritikos ne tik jį ruošusiems valdininkams, bet ir rajono merui Skirmantui Mockevičiui.

Tarybos narių nuomonė dėliojosi į vientisą giją – klausimas neparuoštas, neišdiskutuotas, per mažai informacijos, o skuboto sprendimo pasekmės gali būti labai skaudžios abiejų progimnazijų bendruomenėms.

Posėdyje dalyvavęs Vytauto Didžiojo progimnazijos direktorius V. Bakšys politikų prašė nepalaikyti Naujamiesčio progimnazijos prašymo leisti formuoti ketvirtą pirmokų klasę.

„Atrodo labai mažas žingsnelis – leisti komplektuoti papildomą klasę Naujamiesčio mokyklai. Tačiau jis keičia labai radikaliai švietimo situaciją Jurbarko mieste. Galbūt tai atrodys paprastas dalykas, bet susipriešinimas dėl mokyklų jau atsirado. Švietimo sistemoje tarp mokyklų turi būti bendradarbiavimas, o ne konkurencija. Paleidžiame mechanizmus kai bet kas gali diktuoti savo sąlygas. Tėvai jau dabar atėję reikalauja, jei ne – grasina, kad pakeis mokyklą. Švietimo įstatymas situaciją aiškiai sureguliavo – švietimo įstaigos turi dirbti tolygiai ir vienodomis sąlygomis. Dabar mes turėsime visiškai skirtingas sąlygas. Po tokio sprendimo būtų patvirtinti gandai, kurie sklando jau mažiausiai treji metai, kad mokykla bus uždaryta“, – sakė V. Bakšys.

Direktorius tikino, kad tėvai į tokią mokyklą vaikų vesti nenorės, atsiras lyginimai, kad viena ar kita yra geresnė ar blogesnė. „Tikiuosi, kad įvertinsite ne tik šios dienos situaciją. Miesto mokyklose telpa visi vaikai. Jokios problemos nėra. Tiesiog viskas turi veikti pagal įstatymą“, – tarybą įtikinėjo V. Bakšys.

Atsižvelgė į tėvų pageidavimus

Naujamiesčio progimnazijos direktorė A. Uznė teigė, kad tėvų prašymus priėmė pagal nustatytą tvarką, tačiau jau balandžio mėnesį paaiškėjo, kad norinčiųjų mokytis šioje progimnazijoje pirmokų skaičius viršija galimą: 72 – tiek leista priimti formuojant tris klases.

„Sušaukėme tėvų susirinkimą ir nutarėme kreiptis į tarybą dėl leidimo komplektuoti ketvirtą komplektą. Prieš tai klausėme, ar tikrai renkasi mūsų mokyklą, ar tikrai čia nori lankyti. Tėvai atsakė, kad taip“, – sakė A. Uznė.

Direktorė tikino, kad ilgiau laukti negalėjo, privalėjo kreiptis dėl leidimo formuoti papildomą klasę, nes tėvams reikia aiškių atsakymų, kur jų vaikai galės mokytis.

Požiūrį išsakė ir abiejų mokyklų tėvų atstovai. Mama iš Vytauto Didžiojo progimnazijos gyrė mokyklą, tikino, kad pasitiki vaikus ugdančiu kolektyvu. Naujamiesčio progimnazijos bendruomenės atstovė pabrėžė, kad rinktis geriausią mokymo įstaigą yra tėvų teisė. Kartu moteris įspėjo, kad palankaus sprendimo nesulaukę tėvai žengs kitu keliu – deklaruos gyvenamąją vietą Naujamiesčio progimnazijai priskirtoje teritorijoje. „Vaikai ne bulvės, kurias gali mėtyti bet kur. Mūsų teisė, mūsų pasirinkimas, kur mūsų vaikams yra geriau“, – sakė mama.

Mokyklų bendruomenių argumentai nuo galutinio sprendimo politikus sustabdė. „Visos mokyklos savaip teisios. Tėvų lūkesčiai, kad vaikai lankytų Naujamiesčio progimnaziją. „Vytauto“ lūkesčiai – išlikti. Man, kaip tarybos nariui, niekas neaišku, nežinau, už ką balsuoti. Tai neišdiskutuota. Reikėjo sudaryti darbo grupę, kad būtų galima rengti tarybos sprendimą. Tegul ir neeilinį tarybos posėdį sušaukti. Šiandien neaišku, ką daryti. Aišku tik tai, kad kokį sprendimą priimsim, kažkas bus nepatenkinti“, – per posėdį sakė tarybos narys Gintaris Stoškus.

Gvidas Byčius įžvelgė dar gilesnę problemą – tvirtos švietimo tinklo rajone strategijos nebuvimą. Pasak tarybos nario, nėra aišku, kokios mokyklos ateityje funkcionuos, kurios bus uždaromos.

Politikai diskutavo ir apie tai, kad galbūt miesto progimnazijas būtų galima sujungti ir atsisakyti vienos iš administracijų. Taip būtų ne tik išvengta dabartinės švietimo įstaigų konkurencijos, bet ir sutaupyta lėšų.

Spaudžia laikas

Aiškaus atsakymo laukia ne tik būsimų pirmokų tėvai ir mokyklos. Kol kas nežinia kamuoja ir į darželius dėl vietų trūkumo nepatenkančių vaikų tėvus. Pirma mintis – Jurbarkų darželio-mokyklos pertvarka, paliekant šioje įstaigoje tik darželinukus ir atsisakant pradinių klasių. Tačiau tokios permainos taip pat iš anksto neaptartos, o sukilus Jurbarkų bendruomenei, šios minties atsisakyta.

Žmonių pasipriešinimas privertė ieškoti kitų išeičių. Savivaldybė siūlo įrengti patalpas dabartiniame Rotulių darželyje, tačiau šis renovuojamas ir neaišku ar darbai bus baigti iki rugsėjo 1-osios.

„Šimtu procentų pasakyti, kad vaikai rugsėjį galės eiti, negalime. Bet sieksime, kad taip įvyktų. Kuruojantys specialistai patikino, kad galimybių spėti yra. Jei ne iki rugsėjo 1-osios, tai iki spalio 1-osios. Sutvarkius patalpas čia tilptų dešimt ar keturiolika vaikų“, – sakė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja J. Jablonskienė.

Ką darys šeimos, jei vis tik Rotulių darželis nebus sutvarkytas iki rugsėjo 1-osios, nežinia. Neatsakytas lieka ir klausimas, kaip į penki kilometrai nuo miesto esančią gyvenvietę reikės nugabenti vaikus tiems, kurie neturi automobilio.

Pagal dabartinius autobusų grafikus nuvažiuoti prieš 8 val. iš Jurbarko į Rotulius pavyks. Tačiau grįžti atgal ir suspėti į darbą – niekaip, tektų vėluoti maždaug valandą.

Rajono taryba į posėdį rinksis birželio 27 d. ir jau dabar aišku, kad rasti visiems priimtiną sprendimą bus sunku.

Lukas Pileckas« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook