Balsavimas

Ar patiko miesto šventė?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Nelaukta kalėdinė dovana – padidinti mokesčiai

Nelaukta kalėdinė dovana – padidinti mokesčiai (6)

2016-12-21

UAB „Jurbarko komunalininkas“ direktorius Darius Dragūnavičius dėl didinamo tarifo įtikino rajono tarybą, bet ne oponentus. J. Pileckienės nuotr.

Rajono savivaldybės taryba Jurbarko daugiabučių gyventojams įteikė „kalėdinę dovaną“: UAB „Jurbarko komunalininkas“ daugiabučių namų administravimo tarifą padidino nuo 0,04 euro be PVM iki 0,0628 euro be PVM už 1 kv. m, t. y. beveik dvigubai. Praktiškai tai reiškia, kad vidutiniškai kiekvienas butas „Jurbarko komunalininkui“ kiekvieną mėnesį papildomai sumokės nuo 1,3 iki 2,2 euro, o per metus – nuo 15 iki 25 eurų.

Administravimo tarifo didinimui savivaldybės taryba pritarė tik iš trečio karto. Pretekstu tapo 2015 m. rugpjūčio 5 d. Vyriausybės nutarimu naujai patvirtinti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai, kurių vienas punktų reikalavo, kad administravimo tarifas neviršytų maksimalaus tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą skaičiavimo tvarką.

Todėl š. m. birželio 30 d. rajono savivaldybės taryba patvirtino daugiabučių namų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašą, o liepos 12 d. – ir maksimalų tarifą – 0,0863 euro už 1 kv. m, t. y. daugiau negu dvigubai.

Tvirtinant tvarkos aprašą, kartu buvo patvirtintas ir daugiabučių namų administratoriaus atliekamų darbų sąrašas, kurį sudaro nuolatiniai ir papildomi darbai. Administratorius privalo atlikti namo ir jo konstrukcijų bei inžinerinės įrangos kasmetines apžiūras, rengti remonto darbų planus, apskaičiuoti mėnesinius mokėjimus, rengti kasmetines ataskaitas ir kasmetinius namo gyventojų susirinkimus ir t. t.

Kiekvienam patvirtintam darbui numatytas konkretus skaičius valandų, per kurias jis turėjo būti padarytas, tačiau papildomi bei kai kurie nuolatiniai darbai turėjo būti atliekami tik pagal poreikį. Savivaldybės taryba birželio 30 d. panaikino dar 2010 m. nustatytą metodiką, kuria remiantis „Jurbarko komunalininke“ buvo skaičiuojamas daugiabučių namų administravimo tarifas.

„Jurbarko komunalininkas“ ilgai nedelsė ir jau rugpjūčio mėnesį savivaldybės tarybos prašė administravimo tarifą padidinti iki 0,0603 euro be PVM už 1 kv. m. Aiškinamajame rašte teigė, kad pasikeitė administratoriaus darbų funkcijos ir sąrašas, o jų vykdymas tapo nuostolingu, taip pat nurodė, kad Jurbarke jie administruoja 72 daugiabučius namus, kurių plotas sudaro 102 tūkst. kv. m. Kartu pateikė ir aiškinamojo rašto priedą, kuriame nurodė, kad kiekvieno daugiabučio administravimo darbus dirbs 107 valandas per metus, iš kurių 75 valandos skiriamos nuolatiniams, o 32 papildomiems darbams.

Praktika rodo, kad daugelio darbų įmonei atlikti nereikia, nes nėra tokių darbų poreikio, o kiti tiesiog ignoruojami, pavyzdžiui, namo gyventojų kasmetinio susirinkimo organizavimas.

Nesiveliant į ilgą ginčą dėl papildomų funkcijų ir padidėjusių darbų apimties, teko imti pieštuką ir suskaičiuoti, kad visų 72 daugiabučių administravimo darbams atlikti bendrovė per metus sugaiš 7704 valandas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino, kad visu etatu 5 darbo dienas per savaitę dirbantis darbuotojas 2016 m. dirbs 2010 valandų. Todėl elementarūs skaičiavimai rodo, kad administravimo funkcijoms atlikti reikia 3,83 etato. Tuo tarpu rajono tarybos posėdyje UAB „Jurbarko komunalininko“ atstovas teigė, kad administravimo darbus atlieka 11 bendrovės darbuotojų, tačiau nenurodė, kiek tiems darbams atlikti skirta etatų.
Labai stebina įmonės pateikta pajamų ir sąnaudų sausio–birželio mėnesių suvestinė. Per pirmąjį pusmetį beveik visose veiklos srityse UAB „Jurbarko komunalininkas“ išlaidos viršijo pajamas, kitaip pasakius, ši įmonė dirbo nuostolingai, todėl tarybos ir jos komitetų posėdžiuose siūliau atlikti veiklos auditą, o paskui spręsti klausimą dėl jos vadovų tinkamumo toliau nuostolingai vadovauti savivaldybės bendrovei.
Suvestinėje bendrovė nurodė, kad per šių metų šešis mėnesius už daugiabučių namų administravimą gavo beveik 51 tūkst. eurų pajamų, tačiau patyrė apie 66 tūkst. eurų išlaidų. Tad bendras veiklos rezultatas – 15,5 tūkst. eurų nuostolis. Vėl teko skaičiuoti, o skaičiai parodė, kad iš daugiabučių namų administravimo įmonė per pirmą šių metų pusmetį turėjo gauti 29,82, o ne 51 tūkst. eurų pajamų, tad tarybos prašomas padidinti tarifas turėjo padengti patirtą nuostolį.
Daugkartiniai mano ir keleto kitų rajono tarybos narių prašymai pateikti išsamius duomenis, iš ko administravimo eilutėje susideda nurodytos pajamos ir kas sudarė išlaidas bei patirtą nuostolį, atsimušė į abejingą tylą. Tylėjo ir save „nepriklausomu“ vadinantis rajono meras Skirmantas Mockevičius, ir kiekvienu rajono žmogumi „besirūpinanti“ administracijos direktorė Vida Rekešienė. O ką jau bekalbėti apie mero pavaduotoją Saulių Lapėną.
Mano nuomone, tapo aišku, kad siūlymas didinti daugiabučių namų administravimo tarifą yra nepagrįstas, o gyventojams padidintais mokesčiais galbūt bus dengiami komunalininko patirti galimai nepagrįsti nuostoliai.
Rugpjūčio mėnesį savivaldybės tarybos nariai nepritarė šio tarifo didinimui, bet ne be reikalo sakoma – belskis, ir bus atidaryta. Tad spalio mėnesį, nugriaudėjus rinkimų į Seimą batalijoms, „nepriklausomas“ rajono meras S. Mockevičius vėl tarybai pateikė tą patį „Jurbarko komunalininko“ prašymą didinti tarifą. Ir antrą kartą abejotinas prašymas taryboje patyrė nesėkmę – tokio sprendimo dauguma tarybos narių nepalaikė.
Tačiau atkaklumas duoda vaisius. Lapkričio mėnesį savivaldybės tarybos vėl prašoma patvirtinti naują daugiabučių namų administravimo mokesčio tarifą, tik šį kartą dar didesnį nei rugpjūčio ir spalio mėnesiais – iki 0,0628 euro be PVM už 1 kv. m per mėnesį. Komunalininkų pateiktuose skaičiavimuose nurodyta, kad tarifas buvo apskaičiuotas vadovaujantis senąja metodika, kurią savivaldybės taryba panaikino dar birželio 30 d. sprendimu.
Bendrovė taip pat nurodė, kad administravimo funkcijoms vykdyti ji skiria 5,41 etato, nors pagal savivaldybės tarybos patvirtintą jau minėtą atliekamų darbų sąrašą ir ankstesnius skaičiavimus tam turėjo užtekti 3,83 etato.
Parodyta, kad per devynis šių metų mėnesius patirtas daugiabučių namų administravimo nuostolis padidėjo iki 23,3 tūkst. eurų. Ir čia yra gyventojams labai įdomių skaičių: daugiabučių administravimas sudaro 33 proc. „Jurbarko komunalininko“ direktoriaus pareiginės algos (už tai mokama 445,17 Eur), jo pavaduotojo būsto priežiūrai – 50 proc. pareiginės algos (mokama 539,6 Eur), vyr. finansininkės – 33 proc. (mokama 400,65 Eur), vyr. finansininkės pavaduotojos – 50 proc., arba 362,5 eurų.
Bendrovė samdo ir juriskonsultą, skirdama jam 0,75 etato. Šias pareigas atlieka ilgai rajono savivaldybės administracijoje dirbusi Rūta Vasiliauskienė. Už administravimo funkcijų vykdymą jai skiriama 67 proc. pareiginės algos, arba 364,48 euro. Tačiau įdomiausia, kad R. Vasiliauskienė kartu dirba ir Jurbarko kultūros centro direktorės pavaduotoja. Ant R. Vasiliauskienės darbo kabineto durų nurodyta, kad ji dirba nuo 8 iki 17 val.
Deja, lapkričio mėnesį aštuoni tarybos nariai iš penkiolikos dalyvavusiųjų pritarė galimai neteisėtiems ir nepagrįstiems komunalininko skaičiavimams.
Natūralu, jog kiekvienas paklausite, kodėl taip vyksta, nes šiemet jau buvo padidintas nuolatinės techninės priežiūros tarifas, patuštinęs gyventojų kišenes, o dabar, prieš šventes, pakeliamas ir administravimo tarifas, savo eilės laukia buldozeriu stumiamas dvinarės mokesčio sistemos už komunalines šiukšles įvedimas, kuris  žymiai padidins gyventojų ir verslo įmonių mokamą mokestį už atliekas.
Netikiu, kad suskaičiuoti pateikto tarifo nemoka „nepriklausomas“ meras S. Mockevičius, dar neseniai dirbęs mokesčių inspekcijos viršininku, ar administracijos direktorė V. Rekešienė, neseniai vadovavusi savivaldybės kontrolieriaus tarnybai. Netikiu, kad vadovai ir tarybos nariai nesupranta, jog daugiabučių namų administravimo tarifas apskaičiuotas pagal negaliojančią metodiką ir todėl yra neteisėtas. 
Manau, mokestis padidintas todėl, kad visus rajono taryboje vienija dabartinė valdančioji dauguma, kuri garantuoja geras dabartines jų darbo vietas. Manau, kad rajono tarybos daugumoje daug ką lemia ir iki šiol buvusio Darbo partijos Jurbarko skyriaus pirmininko Romanso Dragūnavičiaus, kurio sūnus vadovauja „Jurbarko komunalininkui“, balsas, o pats komunalininko vadovas taip pat prijaučia šiai partijai – ankstesniuose rinkimuose buvo kandidatas į Seimą, o mero pavaduotojas S. Lapėnas dabar buvo šios partijos kandidatas į Seimą.
Savo žodį, manau, galėjo tarti ir Vyriausybės atstovė Tauragės apskričiai, bet kažkodėl tyla. O gal todėl, kad jos vyras irgi, atrodo, dirba „Jurbarko komunalininke“? 
O gal aš pats čia be reikalo kovoju, pateikdamas savo skaičiavimus ir savo nuomonę, gal esu neteisus, gal klystu? Tad, prašau, pataisykite mane, paaiškinkite Jurbarko daugiabučių gyventojams, kodėl padidintas mokestis ir kodėl einama tuo keliu? Ar tai nėra lengviausias būdas kai kam tiesiog „pasidaryti pinigų“?
Gintaris Stoškus,
rajono verslininkų organizacijos pirmininkas« Atgal

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook