Parama vaikams pirmiausia turi pasirūpinti tėvai

Parama vaikams pirmiausia turi pasirūpinti tėvai (0)

2019-08-17

Sunkiai besiverčiančios šeimos į seniūnijas gali kreiptis dėl nemokamo maitinimo moksleiviams, paramos įsigyjant mokinio reikmenis, kiekvieną vaiką kas mėnesį pasiekia vaiko pinigai, o nuo rugsėjo gausios ir neįgalų vaiką auginančios šeimos galės pasinaudoti ir Šeimos kortelės teikiamomis lengvatomis.

Baigiantis vasaros atostogoms pats metas pasirūpinti šeimai ir vaikams skiriama valstybės parama – pateikti prašymus vaikų nemokamam maitinimui mokykloje ir paramai mokinio reikmenims. Dar atsiranda šeimų, nesusitvarkiusių dokumentų gauti taip vadinamus vaiko pinigus, o nuo rugsėjo bus galima pasinaudoti ir Šeimos kortelės suteikiamomis nuolaidomis. Kad laiku gautų paramą, atsakingi tėvai, turintys dėl jos kreiptis į seniūniją ar dokumentus pateikti elektroniniu būdu.

Prieš mokyklą

Artėjant mokslo metams, svarbiausia susitvarkyti dokumentus nemokamiems vaiko pietums bei pinigams, skirtiems mokykliniams reikmenims įsigyti. Tai padaryti galima jau nuo liepos 1 d., tačiau tėvai neskuba. „Kasmet gaunančiųjų paramą vaikų mažėja. Greičiausiai todėl, kad mažėja ir pačių vaikų mokyklose. Tačiau nemažai tėvų tik po rugsėjo 1-osios „atsibunda“, kai kiti vaikai gauna maitinimą mokykloje, o jų vaikas ne. Reikėtų prašymus dėl nemokamų pietų pateikti kuo anksčiau, nes, kol sprendimas pasieks mokyklą, dar praeis šiek tiek laiko“, – primena Jurbarko r. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kornikaitė.

Nuo prašymų priėmimo pradžios iki rugpjūčio 1 d. socialinė parama mokiniams skirta 194 šeimoms, kuriose auga 369 vaikai. Pernai per tą patį laikotarpį į seniūnijas kreipėsi ir prašymus dėl paramos 609 moksleiviams pateikė 314 šeimų. Praėjusį pavasarį nemokamo maitinimo paslauga buvo teikiama apie 950 Jurbarko r. savivaldybės moksleivių.

„Tėvams svarbu žinoti, kad dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bus galima kreiptis tik iki spalio 5 d., todėl reikėtų nedelsti. Ji skiriama vienam vaikui vieną kartą per mokslo metus. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus metus, jei pablogėja šeimos materialinė padėtis, sumažėja pajamos“, – primena I. Kornikaitė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija planuoja, kad naujais mokslo metais paramą gaus apie 55 tūkst. moksleivių.

Nemokamas maitinimas gali būti skiriamas moksleiviams nuo priešmokyklinės iki dvyliktos klasės. „Kaimuose būna, kad vaikas priešmokyklinio ugdymo grupę lanko ne vienus metus, tačiau nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti galima gauti tik tada, kai mokinys mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, vieną kartą. Kartais tėveliai kreipiasi per anksti“, – primena I. Kornikaitė.

Dėl paramos gyventojai turėtų kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūnijas. Netgi, jei vaikas mokysis kitoje seniūnijoje ar rajone. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis ir tiesiai į mokyklas, tačiau ten nepriimami prašymai dėl paramos mokinio reikmenims, todėl tėvai kreipiasi ten, kur viską galima susitvarkyti vienu metu – į seniūnijas. I. Kornikaitė primena, kad turintieji elektroninę bankininkystę visus prašymus gali pateikti ir svetainėje spis.lt. „Ten teks pildyti du prašymus, o seniūnijoje užtenka vieno, bet tai palengvinimas užimtiems žmonėms. Gaunantieji socialines pašalpas seniūnijose pildo supaprastintos formos prašymus, nes aišku, kad parama mokiniui jiems priklauso.

Pasak I. Kornikaitės, besikreipiantieji dėl paramos mokiniui, jei dirba, turėtų atsinešti pažymą apie darbo užmokestį, gaunamas pajamas, pirmą kartą besikreipiantieji turėtų pateikti dokumentus, jei išsiskyrus yra teismo priteista vaiko išlaikymo suma. „Reikia tik tų duomenų, kurių socialiniai darbuotojai negali rasti registruose. Informaciją apie turtą, neįgalumo išmokas, pensijas ir panašią informaciją mes paimame iš sistemos“, – aiškina Socialinės paramos skyriaus specialistė.

Pagrindinė sąlyga gauti paramą moksleiviams – vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neturi viršyti 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, o tai šiuo metu sudaro 183 Eur. Į vidutines pajamas neįskaičiuojami vaiko pinigai ir 15-35 proc. darbo užmokesčio priklausomai nuo šeimos sudėties. Tačiau, pasak I. Kornikaitės, dabar numatyta daugiau išimčių, kai paramą galima skirti ir esant didesnėms pajamoms – jei šeimoje yra neįgaliųjų, našlaičių, auga trys ir daugiau vaikų. Jei parama skiriama taikant išimtį, tikrinamos šeimos buities ir gyvenimo sąlygos, įsitikinama, kad parama tikrai reikalinga.

Šiuo metu vienam vaikui mokinio reikmenims įsigyti skiriami 76 Eur, kurie pervedami į tėvų sąskaitą, pinigus galima gauti ir pašto skyriuose, o jei šeima yra patirianti riziką, apsirūpinti reikmenimis padės socialinis darbuotojas. Vieno mokinio nemokamiems pietums dabar skiriami 2 Eur.

Užmiršusiųjų – vienetai

Nuo 2018 m. pradžios kiekvienam vaikui skiriama išmoka, vadinama vaiko pinigais. Pradėjus skirti išmokas vaikui, ji siekė 30,02 Eur, esant mažesnėms pajamoms ar šeimoje augant daugiau vaikų ji buvo didinama 15,20 Eur.

Nuo šių metų sausio universali išmoka vaikui didėjo iki 50,16 Eur. Jei šeimoje auga trys ir daugiau vaikų ar pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 183 Eur, kiekvienam vaikui papildomai skiriama 20,14 Eur. Tada bendra suma vienam vaikui siekai 70,30 Eur. Negalią turintis vaikas gauna 69,92 Eur išmoką.

„Dėl šių pinigų taip pat reikia kreiptis į seniūnijas arba prašymą pildyti svetainėje spis.lt. Didžioji dalis tėvų dokumentus dėl šių išmokų jau susitvarkė. Būna gyvenančiųjų užsienyje, kurie negauna išmokų vaikams. Na ir vienas kitas atsiranda užmiršęs, kad tokie pinigai priklauso“, – sako I. Kornikaitė. Specialistė primena, kad kreipiantis dėl išmokų vaikui vėliau, pinigai bus išmokėti tik už paskutiniuosius 12 mėnesių iki kreipimosi datos.

Vaiko pinigai taip pat pervedami į tėvų ar vaiko sąskaitą, išmokami pašto skyriuose arba aprūpinti vaiką padeda socialinis darbuotojas, jei šeima pati nemoka tvarkytis su finansais. Išmokos vaikui pervedamos kartą per mėnesį, 16-25 d. „Vyriausybės planuose yra numatyta dar didinti išmokas vaikams, tačiau nutarimų dar nepriimta“, – sako I. Kornikaitė.

Nuolaidos šeimoms

Seimas yra nusprendęs, kad gausios ar neįgalų vaiką, nepaisant jo amžiaus, auginančios šeimos įgyja teisę pasinaudoti Šeimos kortele, kuri garantuos lengvatas, paslaugas, privilegijas ir nuolaidas prekėms bei renginiams. Šeimos kortelės įstatymas įsigaliojo liepos 1 d., o rugsėjį kortelės turėtų pasiekti šeimas.

Už Šeimos kortelių platinimą atsakingas Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, todėl šeimos pačios turėtų prašymus šioms kortelėms pildyti spis.lt puslapyje. Šeimoms, kurių duomenys yra SPIS (socialinės paramos informacinė sistema) sistemoje, išsiųsti elektroniniai laiškai, kuriais prašoma išreikšti sutikimą gauti Šeimos kortelę. Be šio sutikimo Šeimos kortelė nebus gaminama. Jei šeima negavo išmokų vaikui ir jos duomenų SPIS sistemoje nėra, ji gali pateikti rašytinį prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paštu arba atvykus į įstaigą.

„Savivaldybė šioje programoje nedalyvauja. Mes neturime jokios informacijos, kiek šeimų gali gauti ir gaus Šeimos korteles. Asmenys jas užsisako tiesiogiai. Jei kam nors tai labai sudėtinga, seniūnijų socialiniai darbuotojai tik geranoriškai gali padėti pateikti prašymą, bet gyventojas tai padaryti privalės pats“, – paaiškina I. Kornikaitė.

Šeimos kortelę gali gauti gausios šeimos, kuriose auga trys ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi ar studijuoja. Kortelę gaus ir šeima, kurioje tėvai globoja teismo neveiksniu pripažintą vaiką ar slaugo neįgalų ar 55 proc. mažesnį darbingumą turintį vaiką. Vaikas gali būti pilnametis, bet gyventi su tėvais.

Šeimai bus išduodama viena nemokama kortelė – ja galės naudotis visi asmenys šeimoje, kurių vardai ir pavardės bus nurodyti ant kortelės. Jei šeimos nariai norės turėti atskiras korteles, jie turės padengti jos gaminimo išlaidas. Šeimos kortelė galios tik kartu pateikus asmens dokumentą ir 5 metus nuo jos pagaminimo datos. Kortelė bus atsiunčiama į faktinę ar deklaruojamą šeimos gyvenamąją vietą.

Nuolaidas ir lengvatas kortelių turėtojams gali pasiūlyti bet kuri Lietuvos įmonė. Nuolaidos gali būti vienkartinės arba galiojančios 3 ar 6 mėnesius. Šeimos kortelės partneriu gali tapti ir Jurbarko r. savivaldybės įmonės. Joms reikėtų kreiptis į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą.

Visą informaciją apie nuolaidas suteikiančias įmones, kaip tapti Šeimos kortelės partneriu ar kaip ją gauti galima rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje, skirtame Šeimos kortelei.

„Šeimos, nepriklausomai nuo to, ar turi vaikų, ar ne, gali gauti ir kitokios paramos: socialinę pašalpą, kompensaciją už būsto šildymą ar karštą vandenį, paramą maisto produktais. Vaikus auginančios ir besimokančios mamos, kurioms nepriklauso motinystės išmokos iš SODROS, taip pat gali kreiptis į seniūnijas dėl paramos. Svarbiausia, kad gyventojai domėtųsi, kas jiems priklauso ir laiku kreiptųsi dėl paramos“, – sako I. Kornikaitė.

Jūratė Stanaitienė« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook