Pirmajame tarybos posėdyje – aiškūs valdžios kontūrai

Pirmajame tarybos posėdyje – aiškūs valdžios kontūrai (4)

2019-04-22

Antrai kadencijai išrinktam Skirmantui Mockevičiui mero regalijas įteikė vyriausias šios kadencijos tarybos narys Kasparas Jurevičius. L. Pilecko nuotr.

Šį trečiadienį darbą pradėjo naujai išrinkta savivaldybės taryba. Iškilmingai prisiekę 24 politikai ir savivaldybės meras pirmąjį posėdį pradėjo jau pasidaliję į dvi stovyklas – į valdančiąją daugumą susibūrė keturiolika tarybos narių, koalicinės sutarties nepasirašė vienuolika.

Patvirtino vicemerą

Jurbarko r. savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Vitalija Juzėnienė ir perrinktiems ankstesnės kadencijos, ir naujai išrinktiems politikams priminė jų atsakomybę prieš rinkėjus ir įstatymus, priėmė priesaikas, įteikė pažymėjimus. Prisiekus savivaldybės merui, jis perima pirmininkaujančiojo posėdžiui pareigas.

Nors ir ne pirmas darbotvarkės klausimas, bet šį posėdį pats svarbiausias – vicemero rinkimai. Šios pareigos patikėtos penkis mandatus laimėjusiems konservatoriams ir slaptu balsavimu į jas išrinktas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Jurbarko r. skyriaus pirmininkas Daivaras Rybakovas. Nors balsavimas slaptas, nesunku numanyti, kad už D. Rybakovą balsavo keturiolika naujai sudarytos koalicijos narių.

Prisistatydamas tarybai, D. Rybakovas nedaugžodžiavo. Jo nuomone, yra žinomas, todėl gaišti laiko ilgam prisistatymui nereikia. Vytauto Didžiojo universitete D. Rybakovas yra įgijęs etnologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, yra viešosios politikos ir administravimo magistras. Šiuo metu jis vadovauja UAB „DK statyba“.

Pasak jo, sprendimas kandidatuoti į mero pavaduotojo pareigas nebuvo spontaniškas ir taip elgiasi palaikomas partijos kolegų, koalicijos partnerių ir savivaldybės mero. D. Rybakovo įsitikinimu, jis moka bendrauti su žmonėmis, sugeba rasti sprendimus ir mano, kad lygiai taip pat sugebės priimti visiems svarbius sprendimus.

Daug tarybos narių klausimų jis nesulaukė – vienintelis Vidmantas Juzėnas norėjo išsiaiškinti D. Rybakovo mokamus mokesčius, bet aiškaus atsakymo neišgirdo. Tarybos narys V. Juzėnas pagal viešą D. Rybakovo pajamų ir turto deklaraciją stengėsi suprasti, kiek naujai išrinktas vicemeras sumokėjo mokesčių vadovaudamas bendrovei. Su V. Juzėno įvardytais oficialiais skaičiais D. Rybakovas sutikti neskubėjo, tik patikslino, kad direktoriaudamas UAB „DK statyba“ gaudavo apie 800 eurų.

Kompensacija direktorei

Žymiai daugiau diskusijų sukėlė iš pareigų pasibaigus kadencijai atleidžiamos savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės finansai. Su socialdemokratų partijos sąrašu į rajono tarybą išrinkta V. Rekešienė trečiadienį oficialiai atleista iš pareigų. Socialdemokratams pasukus su šios kadencijos valdančiąja dauguma, savivaldybės administracijai ketverius metus vadovavusi V. Rekešienė turi vilčių į šias pareigas sugrįžti, tačiau iki tol turi būti sudėti visi taškai. Finansiniai – taip pat, todėl tarybai svarstyti buvo pateiktas sprendimo projektas, kuriame numatyta išeitinė išmoka ir kompensacija už nepanaudotas atostogas.

Nors tarybos nariai puikiai supranta, kad tai, kas įstatyme numatyta, turi būti ir įvykdyta, kai kuriuos pribloškė informacija apie savivaldybės administracijos direktorės V. Rekešienės nepanaudotas atostogas. Paaiškėjo, kad V. Rekešienė turi devynių kalendorinių dienų atostogų likutį už darbo laikotarpį nuo 2016 m. gegužės 4 d. iki 2017 m. gegužės 3 d., net 40 kalendorinių dienų už 2017-2018 m., 27 kalendorines dienas už 2018 m. gegužės 4 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. ir dar 11,73 darbo dienas už 2019 m.

Atostogų neišnaudojusiai V. Rekešienei iš biudžeto reikės išmokėti 9598,61 Eur kompensaciją. Nors tarybos sprendimo aiškinamajame rašte nurodoma, kad išmokėjus paskaičiuotą sumą bus įgyvendintos Vietos savivaldos įstatymo nuostatos, tarybos nariai sukluso, ar šios lėšos numatytos iš anksto, ar, kaip svarstė Gvidas Byčius, vėl bus biudžete skylė?

Savivaldybės meras S. Mockevičius aiškaus atsakymo nepateikė ir neprisiėmė jokios kaltės, kad savivaldybės administracijos direktorė nepanaudojo įstatymiškai numatytų atostogų, o dabar tenka tuštinti rajono biudžetą kompensacijomis. Mero vertinimu, laikotarpis buvo įtemptas, ir direktorė atostogavo tiek, kiek galėjo. „Taip buvo, tiek ir buvo“, – sakė S. Mockevičius. Lyg pateisindamas netikusią praktiką, meras pateikė vienintelį argumentą – labai daug nepanaudotų atostogų buvo ir dar ankstesnę kadenciją.

Buvusi savivaldybės administracijos direktorė V. Rekešienė didelės bėdos čia nemato. Į klausimą, kodėl tiek daug nepanaudotų atostogų, už kurias dabar reikia mokėti kompensaciją, V. Rekešienė atsakė klausimu – o kodėl neklausėte, kai kompensacijos už nepanaudotas atostogas buvo mokamos atleidžiamiems mokyklų vadovams? Tačiau šis V. Rekešienės klausimas ir turėtų būti adresuotas jai pačiai, nes jos vadovaujama savivaldybės administracija ir yra atsakinga už savivaldybei pavaldžių įstaigų darbą.

V. Rekešienė paaiškino, kad atostogauti negalėjo ir dėl pavaduotojų kaitos, o šiemet atostogoms trukdė pavaduotojo Dariaus Juodaičio rinkiminiai planai, mat jis atostogavo per politinę kampaniją. „Ir aš būčiau norėjusi atostogauti per rinkimus“, – sakė V. Rekešienė.

Buvusią direktorę ėmėsi ginti su visuomeniniu rinkimų komitetu „Jurbarko kraštui“ į tarybą patekęs ir prie valdančiosios koalicijos prisijungęs Gintaris Stoškus. Tarybos narių klausimuose dėl tūkstantinės kompensacijos už nepanaudotas V. Rekešienės atostogas jis įžvelgė destrukciją, merui patarė posėdžio vadžias tvirtai laikyti rankose, o replikuojantiems politikams nurodė „neburbėti, laikytis tvarkos“. G. Stoškaus nuomone, tvarką dėl atostogų turėjo užtikrinti taryba, kuriai yra pavaldi savivaldybės administracijos direktorė.

Planas – grįžti į pareigas

Keturiolikos narių valdančiąją daugumą koalicine sutartimi patvirtino meras S. Mockevičius, penki į tarybą išrinkti konservatoriai, trys socialdemokratai, du partijos Tvarka ir teisingumas atstovai, po vieną mandatą gavusios Darbo ir Socialdemokratų darbo partijos bei vienas iš dviejų į tarybą patekusių visuomeninio rinkimų komiteto „Jurbarko kraštui“ atstovų.

Pagal susitarimą numatyti ir pagrindiniai postai. Mero pavaduotojo pareigas užėmė konservatorius D. Rybakovas, savivaldybės administracijos direktorės postas projektuojamas socialdemokratei V. Rekešienei, jos pavaduotojo – konservatoriui D. Juodaičiui.

Po balandžio 17 d. vykusio socialdemokratų Jurbarko r. skyriaus tarybos posėdžio skyriaus pirmininkas Audronius Zairys patvirtino, kad į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas apsispręsta siūlyti V. Rekešienę. Ar ji ir į pavaduotojus ketinamas siūlyti D. Juodaitis galės užimti šias pareigas, paaiškės gavus privalomas Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybės saugumo departamento pažymas. Savivaldybės meras S. Mockevičius dėl pažymų į šias tarnybas jau kreipėsi ir tikisi, kad iki gegužės 8 d. planuojamo neeilinio savivaldybės tarybos posėdžio jos bus gautos.

2019-2023 m. kadenciją rajono taryboje dirbs 25 politikai. Jei V. Rekešienė ir D. Juodaitis bus siūlomi į savivaldybės administracijos vadovų postus, jie turės atsisakyti tarybos nario mandatų, o jų vietą taryboje užims kiti socialdemokratų ir konservatorių sąrašo nariai. Greičiausiai, kad permainų bus ir partijos Tvarka ir teisingumas gretose, nes savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatui ketverius metus vadovavusi šios partijos atstovė Genė Gudaitienė gali grįžti į šias pareigas. Ji taip pat turėtų atsisakyti tarybos nario mandato.

Jolita Pileckienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook