Prisikėlimo džiaugsmo ir pavasario niekas nesulaikys

Prisikėlimo džiaugsmo ir pavasario niekas nesulaikys (0)

2020-04-11

Evangelikų liuteronų kun. Mindaugas Kairys su žmona Laura Matuzaite-Kairiene linki visiems jurbarkiečiams džiaugsmingų šv. Velykų ir gyvenimo kasdienybėje niekada neprarasti vilties. D. Karopčikienės nuotr

Velykos šiemet kitokios, ir Prisikėlusysis Jėzus šventovėse išvys tik tuščius klauptus, o džiaugsmingasis aleliuja aidės po tuščių bažnyčių skliautais. Dievo sukurtąjį pasaulį pandemija įkalino karantine, tačiau visaregintis ir visagalintis Išganytojas ateis į kiekvienus namus, pasilenks prie kiekvieno nerimo ir kiekvienos baimės, visus apgaubs ramybe ir visiems dovanos savo džiaugsmą. Nes Prisikėlimo džiaugsmo, kaip ir pavasario, niekas negali sulaikyti.

Į palaimintas šv. Velykas „Šviesos“ skaitytojus mielai sutiko palydėti mūsų ganytojai – Švč. Trejybės katalikų parapijos klebonas dekanas Darius AUGLYS ir Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas KAIRYS.

Su artimaisiais – maldoje

Pavasaris kasdien labiau išsilieja saule ir žaluma, ir šventė jau beldžiasi į duris – gamtoje ir kalendoriuje viskas tvarkinga.

Kun. D. Auglys neabejoja, kad ir Velykos, tokiomis neįprastomis šiemet aplinkybėmis, vis tiek kaip visada bus didžiausia ir džiugiausia šventė, susodinsianti prie bendro stalo, suklupdysianti maldai, pripildysianti širdis atgimimo džiugesio ir vilties.

Išgirsti Viešpaties žodį ir susivienyti su toli esančiais artimaisiais padės moderniosios technologijos – Dievo sukurto pasaulio ir žmogaus tvarinys, toks ypač svarbus šioje situacijoje.

„Džiaugsimės, kad Viešpats prisikėlė, kad esame sutaikyti su Dangiškuoju Tėvu, nes per nuodėmes nuo Jo nutolome.

Tai bus diena, kai mes vienas kitą sveikinsime, džiaugsimės, tik, deja, dėl COVID-19 viruso ne šalia vienas kito, o per atstumą, telefono ar kompiuterio pagalba.

Bet tai tegul nebus tik trumpas pasisveikinimas, o ilgesnis pabendravimas, palinkėjimas“, – sako Jurbarko Švč. Trejybės parapijos klebonas dekanas D. Auglys.

Kunigas primena nepamiršti melstis. Malda visuomet, o ypač dabar, kuomet Velykas švenčiame būdami toli vieni nuo kitų, yra svarbiausia meilės savo artimui išraiška.

Visą straipsnį skaitykite laikraštyje arba užsisakę elektroninę versiją.« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook