Balsavimas

Ar STT įtarimų sulaukę ir nuo pareigų nušalinti savivaldybės administracijos vadovai turėtų atsistatydinti?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Rajono biudžeto paramos „Nemunėlis“ nesulaukė

Rajono biudžeto paramos „Nemunėlis“ nesulaukė (17)

2015-06-10

Šį penktadienį į tarptautinį konkursą Ispanijoje išvykstanti Jurbarko kultūros centro šiuolaikinių šokių studijos „Šypsena“ ir liaudiškų šokių kolektyvo „Nemunėlis“ paauglių grupė liko be rajono biudžeto paramos. Nuriję nuoskaudą šokėjų tėvai nutarė planų nekeisti ir į konkursą vaikus išleidžia visas išlaidas padengę patys.

Tarptautinis šokių konkursas „OPUS 2015“ vyksta Ispanijos mieste Lloret de Mar. Pasak kolektyvo vadovės Jolantos Telišauskienės, į Ispaniją   jaunimo grupė  susiruošė ne saulėje degintis. Konkursui, kaip ir visiems pasirodymams, kolektyvas ruošėsi atsakingai, įdėta daug darbo, todėl suprantama, kad likus be savivaldybės finansinės paramos ne tik nuotaika sugedo, bet ir išsakyta daug priekaištų.
Savo pastebėjimus išdėstę šokėjų tėvai teigia, kad savivaldybės poziciją galima vertinti kaip labai savanaudišką. Šokėjai  daug laiko atiduoda repeticijoms, dalyvauja ne tik šventiniuose koncertuose, įvairiuose renginiuose Jurbarke, tačiau atstovauja mūsų kraštui svetur.
Šį penktadienį į tarptautinį konkursą Ispanijoje išvykstanti Jurbarko kultūros centro šiuolaikinių šokių studijos „Šypsena“ ir liaudiškų šokių kolektyvo „Nemunėlis“ paauglių grupė liko be rajono biudžeto paramos. Nuriję nuoskaudą šokėjų tėvai nutarė planų nekeisti ir į konkursą vaikus išleidžia visas išlaidas padengę patys.
Tarptautinis šokių konkursas „OPUS 2015“ vyksta Ispanijos mieste Lloret de Mar. Pasak kolektyvo vadovės Jolantos Telišauskienės, į Ispaniją   jaunimo grupė  susiruošė ne saulėje degintis. Konkursui, kaip ir visiems pasirodymams, kolektyvas ruošėsi atsakingai, įdėta daug darbo, todėl suprantama, kad likus be savivaldybės finansinės paramos ne tik nuotaika sugedo, bet ir išsakyta daug priekaištų.
Savo pastebėjimus išdėstę šokėjų tėvai teigia, kad savivaldybės poziciją galima vertinti kaip labai savanaudišką. Šokėjai  daug laiko atiduoda repeticijoms, dalyvauja ne tik šventiniuose koncertuose, įvairiuose renginiuose Jurbarke, tačiau atstovauja mūsų kraštui svetur.
Visi džiaugiasi, kai kolektyvai parveža apdovanojimus, o Jurbarko vardas minimas tarp geriausiųjų. Tėvų nuomone, šią kelionę būtų galima vertinti kaip paskatinimą už visų metų darbą, suteiktą galimybę tobulėti. „Savivaldybės vadovams, matyt, atrodo kitaip. Netikime, kad tikrai nebuvo jokių galimybių rasti lėšų“, – sakė šokėjų tėvai.
Transportas šokėjų tėvams kainuos 7300 eurų, nakvynės išlaidos Ispanijoje – 350 eurų vienam asmeniui, nakvynė kelionės metu – dar 60 Eur. Be to, reikia sumokėti 250 eurų startinį mokestį. Viską suskaičiavus, tarptautinis konkursas kiekvieno šokėjo tėvams atsieis 610 eurų. „Tikrai nesitikėjome, kad būtų padengta visa suma, ir 1000 litų – net ne eurų, būtų svari parama“, – kalbėjo tėvai.
Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė teigia, kad pati įstaiga neturi lėšų finansuoti kolektyvų išvykas į užsienį. „Prašėme savivaldybės pagal galimybes paremti šias keliones, kompensuoti nors dalį transporto išlaidų“, – sakė direktorė, dar gegužės 18 d. prašymą adresavusi rajono merui Skirmantui Mockevičiui.  Nors kolektyvas jau rytoj krausis lagaminus kelionei į konkursą, atsakymo į raštišką paklausimą Kultūros centro direktorė dar nėra gavusi.
Kalbinta savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė patvirtino, kad šiemet rajono biudžete nėra numatyta lėšų kolektyvų koncertinėms kelionėms į užsienio valstybes. Direktorė įsitikinusi, kad pirmiausia reikia nusistatyti prioritetus, išsiaiškinti, kam gali būti skirta finansinė parama. „Mano nuomone, pirmenybė turi būti teikiama tiems kolektyvams, kurie vyksta koncertuoti į miestus partnerius. Tikrai būtų nepriimtina, jei ir už tokias keliones reikėtų susimokėti“, – sakė savivaldybės administracijos direktorė. 
Pinigų kolektyvų kelionėms biudžete suplanuota nebuvo ir pernai, tačiau šokėjai ir muzikantai be dėmesio  neliko. Keli kolektyvai finansavimo sulaukė. „Mituvos“ ir „Nemunėlio“ šokėjams, „Santakos“ kapelai iš savivaldybės biudžete nenumatytoms išlaidoms finansuoti, biudžetinių, nevyriausybinių ir kitų institucijų programoms, projektams, renginiams remti lėšų buvo skirta 7000 litų transporto išlaidoms iš dalies kompensuoti. Tokį nenumatytų išlaidų rezervą savivaldybė turi ir šiemet.
Tarptautinis konkursas Ispanijoje – ne vienintelė suplanuota Kultūros centro kolektyvų kelionė. Liepos pradžioje moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ ruošiasi dalyvauti Čikagoje vyksiančioje Šiaurės  Amerikos lietuvių dainų šventėje. Septynių dainininkių kelionė kainuos apie 5110 Eur. Liepos 28–rugpjūčio 4 d. „Nemunėlio“ vyresniųjų grupė ir kapela „Santaka“ vyks į tarptautinį festivalį „Country – Wandering“ Vengrijoje. Ši kelionė atsieis 3700 eurų už transportą ir dar po 109 Eur teks sumokėti startinio mokesčio už kiekvieną dalyvį.
Vienintelė kelionė, kurios išlaidas greičiausiai padengs savivaldybė, rudeniop Vokietijos mieste Krailsheime vyksianti Frankų liaudies šventė, į kurią kasmet kviečiami jurbarkiečiai. Pernai  tradicinė išvyka į miestą partnerį kainavo 10400 litų, savivaldybė finansavo tik dalį kelionės išlaidų – 5500 litų. Taigi net vykdami koncertuoti ir atstovauti Jurbarkui mieste, su kuriuo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, atlikėjai  buvo priversti prisidėti savo lėšomis.
Ar tikrai savivaldybės biudžeto galimybės leidžia tik paploti žiūrint meno mėgėjų pasirodymus? Kol kas daugelyje sričių stebima politinė priešprieša galbūt išlindo ir čia – jei buvo taip, dabar bus kitaip. Šiemet biudžeto eilutė nenumatytoms išlaidoms finansuoti ne tokia ir plona – 14500 eurų. Rajono savivaldybės mero fonde 2015 metams numatyta 10000 eurų. Iki rajono mero S. Mockevičiaus kadencijos pradžios – balandžio 14 d. – panaudota 2511,80 Eur. Už juos pirkti suvenyrai, valgydinti savivaldybės svečiai, sumokėta už Jurbarko garsinimą „Chorų karuose“ ir televizijoje.  Mero fondo nuostatai nebūtų pažeisti, jei iš jo paramos sulauktų meno mėgėjų kolektyvai. Savivaldybės administracijos centrinės buhalterijos vedėja, vyr. buhalterė Stanislava Lukonienė patikino, kad lėšų nenumatytoms išlaidoms biudžete taip pat yra. Rajono mero pozicija dėl paramos kolektyvams liko neišgirsta – jis išvyko į Briuselį susipažinti su Europos Sąjungos  institucijomis.

Jolita PILECKIENĖ« Atgal

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook