Balsavimas

Ar patiko miesto šventė?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Rajono taryba ryžosi gydymo įstaigų reorganizacijai

Rajono taryba ryžosi gydymo įstaigų reorganizacijai (1)

2017-05-04

Į rajono tarybos posėdį atvykę Veliuonos gyventojai reikalavo Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą palikti ramybėje, o reorganizacijos imtis tik įvertinus kitas panašias gydymo įstaigas. J. Pileckienės nuotr.

Balandžio 27 d. posėdžiavusi rajono taryba ryžosi reorganizuoti Jurbarko r. psichikos sveikatos ir Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrus, prijungiant juos prie Jurbarko r. pirminės sveikatos priežiūros centro. Sprendimo projekto jungti šias gydymo įstaigas politikai ėmėsi jau antrą kartą ir vėl sulaukė didelio Veliuonos krašto gyventojų pasipriešinimo. 

Mintis – ne nauja
Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų struktūra abejonių sveikatos apsaugos administratoriams kelia seniai. Rajone yra net penki maži pirminės sveikatos priežiūros centrai, kurių steigėjas – Jurbarko r. savivaldybė. Būtent jų veiklos efektyvumą įtariai vertino ir prieš porą metų Jurbarke apsilankiusi buvusi sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė.
Savivaldybė linkusi pritarti ministerijos pozicijai mažinti gydymo įstaigų administravimo sąnaudas, plėsti paslaugas pacientams, o dviejose minėtose gydymo įstaigose susiklosčiusios aplinkybės šias nuostatas tik sustiprino. Sveikatos priežiūros centrų steigėja Jurbarko r. savivaldybė susidūrė su dviem problemomis – Jurbarko r. psichikos sveikatos centras neteko ilgamečio vadovo, o Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centras geri metai teturi laikiną vyr. gydytoją, vadovų kaita čia pakankamai didelė.
Rajono meras Skirmantas Mockevičius atviras – sprendimas nepriimtas lengva ranka, atsakingai vertinta įstaigų finansinė padėtis ir savivaldybės įsipareigojimai užtikrinti paslaugą gyventojams, jų galimybės įvykdyti su e.sveikata siejamus reikalavimus, pasirengimas įstaigas sertifikuoti pagal ISO standartą. Pasak mero, buvo ieškotas visiems geriausias sprendimas.
Būtent todėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba buvo įpareigota abiejose gydymo įstaigose atlikti 2015-2016 m. finansinius ir veiklos auditus. Kovo 7 d. meras sudarė darbo grupę įstaigų reorganizavimo galimybėms išanalizuoti, kuri, beje, kaip ir Jurbarko r. viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų taryba, reorganizacijai pritarė.
Sprendimo projektą dėl įstaigų reorganizacijos rajono tarybai buvo planuota teikti kovo mėnesį, tačiau sukilo prie Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro prisirašę gyventojai. Žmonės sunerimo, kad liks be savo gydymo įstaigos, o svarbiausia, kad apie permainas jie nebuvo informuoti. Tokia žmonėms svarbi žinia buvo nutylėta net ir tada, kai rajono vadovai Veliuonos seniūnijoje susitiko su gyventojais pristatyti savo veiklos ataskaitų. Veliuonos ir aplinkinių kaimų žmonės prašė nesvarstyti šio klausimo, kol jiems nebus paaiškinta, kokios permainos laukia. 
Valdžia įsiklausė
Veliuoniškių reikalavimus ir rajono vadovai, ir tarybos nariai išgirdo. Kovo mėnesį klausimas nebuvo įtrauktas į rajono tarybos darbotvarkę, o valdžia išsiruošė į susitikimus su gyventojais. Su gyventojais kalbėtis apie reorganizaciją į Veliuoną ir Tamošius važiavęs meras S. Mockevičius kantriai atsakinėjo į visus klausimus, tačiau niekaip nesutiko, kad gydymo įstaiga pertvarkoma niekam nežinant. Pasak mero, žinojo visi – ir Veliuonos seniūnas, ir laikinai vyr. gydytojos pareigas einanti Inga Soškevičienė. Tik neaišku, kodėl nebuvo informuotas Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro kolektyvas ir leista pasklisti niekuo nepagrįstiems įtarimams, esą ši gydymo įstaiga bus panaikinta, neliks jai priklausančių medicinos punktų.
Susikaupė tokie stori įtarimų debesys, kad balandžio 10 d. Veliuonoje susitikus su gyventojais iki galo jų išsklaidyti nepavyko. Veliuonos žmonių tonas buvo kategoriškas – palikti centrą dirbti kaip dirbus, skelbti konkursą vyr. gydytojo pareigoms užimti ir leisti dirbti. Tokia pat atmosfera tvyrojo ir Tamošiuose – žmonės tvirtino, kad Veliuoną prijungus prie Jurbarko r. pirminės sveikatos priežiūros centro, neliks medicinos punktų nei Tamošiuose, o juo labiau Juodaičiuose, kur prisirašę vos šešiasdešimt žmonių. Tamošių kultūros namuose daug karčių žodžių išsakę atvykusiam merui, savivaldybės administracijos direktorei Vidai Rekešenei, vicemerui Sauliui Lapėnui gyventojai nebuvo vieniši. Juos palaikė tarybos narys Kazimieras Šimkus, o įtampą kėlė ne tik papildomi nepritariančiųjų reorganizacijai parašai, bet ir į susitikimą iškviesta TV laida „24 valandos“. 
Tamošių ir aplinkinių kaimų gyventojai sakė netikį, kad sujungus gydymo įstaigas niekas nepasikeis, kad jie gaus tokias pačias, o gal ir geresnes paslaugas. Salėje netilo šurmulys, kad kartą jau buvo apgauti – žadėjo palikti mokyklą, bet prieš pat rugsėjo pirmąją, šventei besiruošusios mokytojos buvo informuotos, kad į darbą ateiti jau nereikia. „Ar nebus taip pat?“, – klausė susirinkusieji. 
Žmonės kol kas nepatikėjo, kad gydytojai ir slaugytojos liks dirbti ir reorganizavus Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą. Net ir toks svarus argumentas, kad savivaldybė Tamošiuose įrengė naujutėlaitį medicinos punktą, sumokėdama už tai iš rajono biudžeto 13340 eurų, žmonių, atrodo, neįtikino. 
Aiškinosi nerimo priežastis
Šiek tiek aiškumo įnešė susitikime su Tamošių gyventojais dalyvavusi Jurbarko r. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Remigija Mencienė . „Supratau, kad žmonės labiausiai bijo prarasti gydymo įstaigą. Be to, paskleista tiek painios informacijos, kad tikrai sunku susigaudyti, kur kas prisirašę, kur turi teisę gauti paslaugas“, – sakė R. Mencienė. 
Pasak Jurbarko r. PSPC direktorės, gyventojams turėtų būti svarbu, kad lieka gydytojai ir kitas medicininis personalas, tačiau ne taip aktualu, kas darbuotojams skaičiuos atlyginimus. Reorganizacija taupys tik administracijos etatus, kurie pacientų gydymui reikšmės neturi.
Jurbarko r. PSPC direktorė teigia, kad susipažino su planuojamų prijungti įstaigų finansinėmis ir veiklos ataskaitomis, tačiau kol nebuvo rajono tarybos sprendimo, konkrečių pertvarkos žingsnių nesiėmė. „Suprantu, kad žmonėms neramu, tačiau šių įstaigų steigėjas yra rajono savivaldybė, ir jei darbo grupės, stebėtojų tarybos išvados rodo, kad reorganizuota įstaiga bus tvirtesnė, sprendimas priimtas kaip tik laiku“, – sakė R. Mencienė. Jurbarko r. PSPC direktorė galvoje pirmiausia turėjo gydymo įstaigoms numatytą pareigą dirbti pagal e.sveikatos reikalavimus ir laukiantį standartizavimo procesą, kuris mažai gydymo įstaigai finansiškai būtų per sunkus. 
R. Mencienė teigia, kad prijungus Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą greičiausiai teks įdėti daug darbo aiškinant gyventojams permainas. „Susitikus su gyventojais jaučiamas netikrumas dėl paslaugų. Žmonėms tiesiog trūksta informacijos, jie įbauginti, kad dėl antro lygio paslaugų bus priversti važiuoti tik į Jurbarko ligoninę, nors Raseiniai jiems daug arčiau. Čia ir prasideda nežinia, matyt, kažkam reikalinga tokia intriga“, – kalbėjo gydytoja. Pasak jos, išbristi iš netikrumo yra vienintelis kelias – pradėti dirbti. „Jei žmonės matys, kad po reorganizacijos paslaugos nepablogėjo, niekas nepanaikinta ir neuždaryta, tada viskas stos į savo vietas“, – įsitikinusi R. Mencienė. 
Prašė nesvarstyti
Praėjusį ketvirtadienį į rajono tarybos posėdį atvyko gausus būrys Veliuonos krašto žmonių, mat balandžio 19 d. jie dar kartą raštu kreipėsi į merą ir savivaldybės tarybą prašydami neprijungti jų gydymo įstaigos prie Jurbarko r. PSPC. Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro pacientai surinko 404 parašus ir teigė, kad per susitikimus išsakyti argumentai jų neįtikino. Gyventojų nuomone, išskirtinių priežasčių reorganizuoti gydymo įstaigą nėra, lygiai taip pat dirba ir pirminės sveikatos priežiūros centrai Seredžiuje, Viešvilėje, Šimkaičiuose ar Eržvilke. Todėl jei kalbama apie pertvarką, būtų teisinga reorganizuoti visas šias įstaigas iškart, visose atlikti auditus ir spręsti, kuri yra silpniausia. Galbūt tada veliuoniškiams nekiltų abejonių, kad už reorganizacijos kyšo konkurentų ausys. „Vienintelio mūsų centro prijungimas prie Jurbarko r. PSPC tik dar labiau sustiprina mintis, kad tokiu klausimo sprendimo būdu norima tenkinti ne rajono savivaldybės, ne mūsų krašto žmonių, o atskirų verslininkų poreikius“, – rašė Veliuonos krašto gyventojai. 
Kad veliuoniškiai, pasak jų, nesutinka prievartos būdu būti prijungtais prie Jurbarko r. PSPC, kalbėjo Veliuonos gyventojų į rajono tarybos posėdžio tribūną deleguotas Mindaugas Šlepševičius. Pastarasis įvardijo dar vieną veliuoniškių „baimę“, kad reorganizacija tėra paslauga konkurentams. Žmonės mano, kad N. Dungveckienės šeimos klinikai prireikė naujų patalpų, todėl įžvelgė klastą, jog reorganizacija galbūt tik tam ir reikalinga, kad dabartinės Veliuonos PSPC patalpos atitektų minėtai klinikai. 
N. Dungveckienės šeimos klinikos vadovui Arūnui Dungveckiui tokia žinia tik kėlė šypseną. Jis teigia, kad sėkmingai dirbanti įstaiga atitinka reikalavimus ir turi visas būtinas licencijas. „Net jei mums primokėtų, į Veliuonos PSPC patalpas neitume“, – sakė A. Dungveckis, pridurdamas, kad be klinikos patalpų Veliuonoje, jiems priklauso ir puikiai įrengti šeimos gydytojo kabinetai Raudonėje, Klausučiuose ir Juodaičiuose. Pasak klinikos vadovo, Veliuonoje yra grupelė žmonių, kurie visur mato problemas.
Rankos pakilo
Nors dalis rajono tarybos narių, ypač opozicinių partijų, buvo linkę atskirti Jurbarko r. psichikos sveikatos centro ir Veliuonos PSPC prijungimo prie Jurbarko r. PSPC klausimus į du atskirus, sprendimo projektas liko koks buvęs. „Už“ balsavus keturiolikai tarybos narių nuo liepos 1 d. abi įstaigos įsilies į Jurbarko r. pirminės sveikatos priežiūros centrą. Darbo iki nustatyto termino į valias turės visų trijų įstaigų vadovės. Iki gegužės 15 d. turi būti parengtos reorganizavimo sąlygos, įspėti darbuotojai apie darbo sąlygų pasikeitimą ar darbo sutarties nutraukimą, sužiūrėti visi teisiniai reorganizacijos aspektai. 
Pasak Jurbarko r. PSPC direktorės R. Mencienės, būtent dabar ir bus analizuojama kaip gyvena prijungiamos įstaigos, kokių konkrečių pokyčių reikia. „Važiuosime į Veliuoną, į punktus Juodaičiuose, Tamošiuose ir aiškinsimės, kas naudingiausia pacientams ir ką jiems galėsime pasiūlyti. Neslėpsiu, labai kruopščiai žiūrėsime kur žmonės prisirašę ir kur jiems suteikiama paslauga, kodėl, pavyzdžiui, Juodaičiuose, kur tikrai ne maža gyvenvietė, punktas turi tiek nedaug pacientų. Dabar svarbiausia, kad susirgus žmonės gautų kokybišką paslaugą, o reorganizacijos procesas jų neturi trikdyti“, – sakė Jurbarko r. PSPC direktorė. 
Jolita PILECKIENĖ« Atgal

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook