Balsavimas

Ar tenkina požeminių šiukšlių aikštelių įrengimo kokybė?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Socialdemokratės darbinę karjerą vis lydi klaustukai

Socialdemokratės darbinę karjerą vis lydi klaustukai (8)

2019-07-19

Skalvijos namų direktorius Nerijus Jarilinas mano, kad į darbą priimant Iloną Pocienę skelbti konkurso nereikėjo, nes teisės aktai esą nedraudžia sudaryti terminuotų darbo sutarčių, jei įstaigoje įvyksta nenumatyti atvejai. L. Pilecko nuotr.

Savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojų priėmimo tvarką nustato keli dokumentai. Kam, tikintis darbo vietos, reikia skelbti konkursą, apibrėžia Vyriausybės nutarimas Nr. 496. Pastaruoju metu šį nutarimą savivaldybės administracijai ir kontrolieriui nenoromis teko prisiminti ne kartą, mat buvo priversti ieškoti atsakymo į klausimą ar jau ir anksčiau į kitą darbo vietą bičiulių galimai proteguota socialdemokratė teisėtai įdarbinta Skalvijos namuose.

Konkurso neskelbė

Buvusios Jurbarko r. savivaldybės tarybos narės Ilonos Pocienės darbinę veiklą vis lydi įtarimų galimu nepotizmu šešėlis. Palikusi specialistės darbuotojų saugai pareigas Jurbarko ligoninėje, I. Pocienė birželio 14 d. pradėjo dirbti Skalvijos namų vyr. buhaltere.

Skalvijos namai – tie patys buvę Viešvilės vaikų globos namai, iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos žinios perduoti savivaldybei, o iš rajono ar kito „valdiško“ biudžeto išlaikomų įstaigų specialistams užimant tam tikras pareigas būtini konkursai. Vyriausybės nutarimas Nr. 496 nurodo pareigybių sąrašą, kurioms reikia skelbti konkursą. Tarp tokių pareigybių įrašyti ir specialistai, „vykdantys finansų valdymą ir/ar tvarkantys buhalterinę apskaitą“.

Vadovaujantis šiuo nutarimu, priimdami vyr. buhalterę Skalvijos namai greičiausiai turėjo skelbti konkursą, tačiau I. Pocienė buvo priimta be konkurso. Beje, ir apie tokią laisvą darbo vietą paskelbtos informacijos nepavyko rasti nei Skalvijos namų, nei savivaldybės internetinėje svetainėje.

Skalvijos namų direktorius Nerijus Jarilinas nemano, kad be konkurso į darbą priėmęs I. Pocienę padarė pažeidimą. Pasak jo, I. Pocienė į šias pareigas priimta laikinai, nes dėl ligos nedirba įstaigos vyr.buhalterė. Esą nežinia, kada ji sugrįš į darbą ir kiek Skalvijos namuose dirbs I. Pocienė. Tačiau maža „smulkmena“ gali išduoti ir kitokius planus: I. Pocienė nuolatinį darbą ligoninėje ėmė ir iškeitė į laikiną.

Ar N. Jarilinas nepažeidė įdarbinimo tvarkos, teko aiškintis savivaldybėje – ši yra įstaigos steigėja, tačiau tiesos paieškos lengvos nebuvo.

Pasiūlė kreiptis į teisės akto leidėją

Savivaldybės administracijos direktorei Vidai Rekešienei adresuotame redakcijos rašte buvo paprašyta atsakyti, ar priimant į darbą I. Pocienę nebuvo pažeista Vyriausybės nustatyta tvarka, galbūt numatytos išimtys priimant į darbą pagal terminuotas sutartis, jei vis dėlto tvarka buvo pažeista, kokių veiksmų imtųsi įstaigos steigėjas?

Savivaldybės administracijos direktorės V. Rekešienės atsakymas buvo labai konkretus – „siūlome kreiptis į teisės akto leidėją“, t.y., Vyriausybę. Daugiau jokių išvadų ar komentarų dėl I. Pocienės įdarbinimo be konkurso Skalvijos namuose savivaldybės administracijos direktorė nepateikė. Būtent todėl čia tinka garsioji frazė: „kas galėtų paneigti...“

Abi – ir I. Pocienė, ir V. Rekešienė – aktyvios Jurbarko socialdemokratės, partijos bičiulės. Nors redakcijai V. Rekešienė teigė, kad su Skalvijos namais dėl I. Pocienės įdarbinimo nėra kalbėjusi, tačiau ir nerodo noro išsiaiškinti, ar bendrapartietė į savivaldybės įstaigą priimta teisėtai.

Kreipėsi į Darbo inspekciją

Nors savivaldybės administracijos direktorė atsakyme „Šviesai“ to nemini, redakcijos žiniomis, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistai kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją, prašydami paaiškinti, ar Vyriausybės nutarimu Nr. 496 patvirtintas Konkursų organizavimo tvarkos aprašas pagal patvirtintų pareigybių sąrašą taikomas ir tuo atveju, kai sudaromos terminuotos darbo sutartys?

VDI Informavimo ir konsultavimo skyriaus specialistų nuomone, minėtas sąrašas išimčių nenustato, ir jei sąraše įtvirtinta pareigybė, kuriai turi būti organizuojamas konkursas, jis turėtų būti rengiamas nepaisant darbuotojo darbo sutarties rūšies. Tačiau Skalvijos namų steigėjui – rajono tarybai atstovaujanti savivaldybės administracija nesiėmė aktyvių veiksmų išsiaiškinti, ar tvarka nebuvo pažeista.

Kontrolieriaus nuomonė

Ar nebuvo padarytas pažeidimas priimant I. Pocienę į darbą Skalvijos namuose, bandėme aiškintis su savivaldybės kontrolieriumi Sauliumi Jakščiu. Susipažinęs su I. Pocienės įdarbinimo aplinkybėmis, kontrolierius gana greitai pateikė išvadą. Atlikęs tyrimą nustatė, kad biudžetinė įstaiga Skalvijos namai sudarė terminuotą darbo sutartį su Ilona Pociene vyr. buhalterio pareigoms eiti, nustatant terminą – vyriausiosios buhalterės nedarbingumo laikotarpiu. Esą I. Pocienės darbo sutartis baigsis tą pačią dieną, kai tik tikroji buhalterė sugrįš į darbą.

Savivaldybės kontrolierius S. Jakštys teigia, kad pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 496 konkursai privalomi tik pretenduojantiesiems į nuolatinę darbo vietą, o pakaitiniai ar pavaduojantys asmenys neturi ir negali turėti nuolatinio darbuotojo statuso. Todėl kontrolierius daro išvadą, kad Skalvijos namų vyr. buhaltere I. Pocienė priimta nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

Sugretinus darbo inspekcijos išaiškinimą ir kontrolieriaus išvadą, S. Jakštys toks tikras dėl teisėtumo į darbą be konkurso priimant I. Pocienę nebuvo. Esą tai yra jo nuomonė, nes darbo inspekcija taip pat pateikė nuomonę. „Jūs paskaitykite, jie sako, kad tik taip mano. Aš manau kitaip,“- sakė S. Jakštys.

Savivaldybės kontrolierius nenurodė jokio dokumento, kuriuo remiantis būtų galima tvirtinti, kad išimtis be konkurso įdarbinant I. Pocienę yra teisėta. S. Jakštys teigė, kad šią tvarką nustatantis Vyriausybės nutarimas yra netobulas, bet vis tik pripažino, kad savivaldybės kontrolieriaus išvados turėtų būti grindžiamos įstatymais, o ne jo paties nuomone.

Įdomu tai, kad pati savivaldybės administracija, ieškodama pakaitinių darbuotojų vietoje laikinai nedirbsiančių nuolatinių, konkursus skelbia, nes būtent minėtas Vyriausybės nutarimas nenumato išimčių.

Šiek tiek sujudo

Savivaldybės administracijos direktorė V. Rekešienė, liepos 3 d. raštu R4-23-1271 pasiūliusi redakcijai dėl I. Pocienės įdarbinimą reguliuojančio nutarimo kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, po kelių dienų atsakymą „Šviesai“ papildė – persiuntė Skalvijos namų direktoriaus N. Jarilino paaiškinimą. Šis kalba apie tą patį – I. Pocienė įdarbinta laikinai, nurodo teisės aktus, kuriais vadovavosi, ir mano, kad jie nedraudžia „sudaryti terminuotų darbo sutarčių, jeigu įstaigoje įvyksta nenumatyti atvejai, kurių eigą neįmanoma prognozuoti“.

N. Jarilinas taip pat informuoja, kad Skalvijos namai raštu kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją ir buvo žodžiu informuoti, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra parengusi teisės aktą, apibrėžiantį ir labai aiškiai reglamentuojantį laikinųjų ir terminuotų sutarčių sudarymą.

Tačiau kol kas Skalvijos namai privalėjo vadovautis veikiančiais teisės aktais, todėl kalbos apie rengiamus ar jau parengtus teisės aktus įtarimų, kad I. Pocienė galėjo būti įdarbinta pažeidžiant galiojančią tvarką, neišsklaido.

Vyriausybės kanceliarija atsakė

I. Pocienės įdarbinimo faktą įvertino, kaip ir siūlė V. Rekešienė, teisės akto leidėjas – LR Vyriausybė. Vyriausybės kanceliarijos ryšių su visuomene skyriaus atsiųstame Teisės grupės teisininkų komentare rašoma, kad DK 41 str. 3 dalis nereguliuoja ir nenustato skirtingo reguliavimo priimant į nurodytas konkursines pareigybes pagal terminuotą ar neterminuotą darbo sutartį, taip pat laikinąsias darbo sutartis.

Taip pat pažymima, kad pagal galiojančius teisės aktus, aiškinti darbo santykius teisė suteikta Valstybinei darbo inspekcijai. Į šią instituciją savivaldybė jau kreipėsi, atsakymą gavo, tačiau, prisidengdama fraze „specialistų nuomone“ jokių veiksmų nesiėmė.

Gyvena bičiuliškai

 Kodėl taip bijoma skelbti konkursą Skalvijos namų vyr. buhalterės pareigoms laikinai užimti? Galbūt bijoma, kad dabar į šias pareigas įdarbinta I. Pocienė konkurso nelaimėtų, nes didelės buhalterinės patirties, panašu, ji neturi. O gal vėl ginama todėl, kad Jurbarko socialdemokratai savais ypač rūpinasi?

Anksčiau I. Pocienė yra dirbusi Seimo nario Broniaus Paužos padėjėja ir darbo neteko pasibaigus politiko kadencijai. Kiek vėliau įsidarbino Jurbarko ligoninėje, tačiau pareigos su buhalterija nieko bendro neturėjo. Tuo pat metu buvo ir partijos Jurbarko skyriaus atsakingoji sekretorė.

Įtarimų partiečių protegavimu šįkart Jurbarko socialdemokratams dar niekas nepareiškė, tačiau rimtų priekaištų dėl partijos bičiulių protegavimo įsidarbinant jie yra sulaukę. Dėl šios priežasties praėjusią kadenciją kartu su socialdemokratais dirbę konservatoriai grąsino palikti valdančiąją daugumą. Konservatorių Jurbarko r. skyriaus pirmininkas ir frakcijos rajono taryboje vadovas Daivaras Rybakovas tuomet išplatino viešą pranešimą, kad nebegalima apsikęsti rajono socialdemokratų ir jų į savivaldybės administracijos direktorės postą deleguotos V. Rekešienės veiklos savivaldybei pavaldžiose įstaigose įdarbinant bendrapartiečius. Konservatoriai priekaištavo dėl galimai neskaidriai rengiamų konkursų darbo vietoms užimti.

Tarp sėkmingai įsidarbinusių socialdemokratų tuomet buvo minima ir I. Pocienė. 2017 m. ją ligoninėje įdarbino tuometinis vyr. gydytojas, socialdemokratas Aivaras Šlekys. Tada kalbinta I. Pocienė neslėpė, kad ieškant darbo tarpininkavo partijos skyriaus pirmininkas Audronis Zairys. „Aš neneigsiu“, – sakė ji.

A. Zairys nepotizmo galimybės nepripažino, tačiau teigė: „Aš rūpinsiuosi kiekvienu savo partiečiu.“

I. Pocienė apie darbo keitimo aplinkybes daug pasakyti negalėjo. Moteris tikino į laikiną darbą iš nuolatinio ėjusi todėl, kad norėjo pakeisti aplinką. Nerimo nuolatinio darbo sutartį keičiant į terminuotą, esą nebuvo. Jurbarko ligoninėje darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialiste ji dirbo puse etato, todėl vyr. buhalterės darbas Skalvijos namuose pelningesnis, nors, kaip teigia visi kalbinti valdininkai, laikinas.

„Dėl kitų dalykų turite kalbėti su įstaigos vadovu“, – sakė I. Pocienė. Skalvijos namų direktoriaus požiūris aiškus. Savivaldybės administracijos direktorės V. Rekešienės – taip pat. Deja, jų nuomonė ar išvados – kaip bepavadinsi – dėl I. Pocienės įdarbinimo teisėtumo su Vyriausybės kanceliarijos teisės grupės teisininkų paaiškinimu nesutampa. Todėl lieka pats didžiausias klaustukas – kodėl savivaldybės administracijos direktorė V. Rekešienė, numanydama, kad į savivaldybei pavaldžią įstaigą be konkurso priėmus bendrapartietę kyla abejonių dėl teisėtumo, taip vangiai aiškinasi teisės akto reikalavimus?

Lukas PILECKAS« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook