Balsavimas

Ar pritartumėte, kad Dainių pelkėje būtų kasamos durpės?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Startavo pinigų bendruomenėms dalybos

Startavo pinigų bendruomenėms dalybos (0)

2018-07-23

Iki liepos 18 d. visose Jurbarko r. seniūnijose turėjo būti surengtos išplėstinės seniūnaičių sueigos ir priimti sprendimai dėl prioritetinių veiklų, kurioms paraiškas teikti ir finansavimą gauti galės rajone veikiančios bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos. Antradienį tokia sueiga surengta ir Jurbarko miesto seniūnijoje. 

Pinigų – nedaug

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis įsakymą dėl 2018 m. lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo pasirašė tik birželio 13 d. Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui savivaldybėms išdalyti 2 mln. Eur. Jurbarko r. savivaldybei šiais metais teko 19195 Eur.

Tik svajone liko 2016 m. rajono bendruomenėms skirti 96 tūkst. Eur. Pernai nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklai stiprinti buvo skirti 23 tūkst. Eur, kurie buvo padalyti 12-ai seniūnijų.

Seniūnijai skiriamos lėšos priklausė nuo jos gyventojų skaičiaus, todėl didžiausia suma džiaugėsi Jurbarko miesto seniūnija, gavusi 8343 Eur.

Pernai jurbarkiečiai prioritetinėmis sritimis pasirinko socialinę veiklą ir bendruomenės akcijas ir iniciatyvas, skirtas viešosioms erdvėms ir aplinkai tvarkyti. Buvo finansuoti trys projektai: 600 Eur renginiams gavo Miškininkų gatvės bendruomenė, 6000 Eur skirti Lietuvos samariečių bendrijos Jurbarko krašto skyriui vaikų dienos centro salės grindims įrengti, 1743 Eur atiteko Vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ renginiui „Riedėk Jurbarke“ surengti.

Šiemet Jurbarko miesto seniūnijos bendruomenėms ir organizacijoms teks dar mažiau pinigų – vos 5340 Eur. Jie bus išdalyti geriausiai parengtiems projektams. Pinigų mažėjo ne tik dėl to, kad jų rajonui mažiau skyrė ministerija, bet ir dėl šiek tiek pakeistos jų dalijimo tvarkos. Ji nustatyta birželio 28 d. Jurbarko r. savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintuose sprendimo „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo“ aprašo pakeitimuose.

Seniūnijoms pinigai bus skiriami pagal praėjusiais metais jose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, bet ne mažiau nei 500 Eur vienai seniūnijai. Pernai mažiausiai pagal gyventojų skaičių Juodaičių seniūnijai buvo skirta vos 300 Eur.

Antradienį vykusioje Jurbarko miesto seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje dalyvavęs Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius sakė, kad toks pakeitimas nėra labai teisingas miesto požiūriu, tačiau ir šią nedidelę sumą reikia paskirstyti patiems reikalingiausiems darbams atlikti.

Mažai patirties

Nauja pinigų bendruomenėms dalijimo tvarka atsirado tik pernai, todėl ir šiemet dar kyla įvairių klausimų. Gavus patvirtinimą dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirtų lėšų ir taryboje patvirtinus aprašą, administracijos direktorės įsakymu per 10 dienų tos lėšos turi būti paskirstytos seniūnijoms. Per 20 dienų po aprašo patvirtinimo rengiamos išplėstinės seniūnaičių sueigos prioritetinėms veiklos sritims patvirtinti.

Apraše numatyti šeši prioritetai: socialinė veikla, skirta pažeidžiamiems bendruomenės nariams, vaikų ir jaunų, 14-29 metų žmonių laisvalaikio užimtumas, kultūrinė ir švietėjiška, sporto ir sveikatinimo veiklos, veikla, gerinanti bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę bei bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešosioms erdvėms ir aplinkai tvarkyti.

Išplėstinėse seniūnaičių sueigose priimti sprendimai užprotokoluojami ir perduodami atsakingam savivaldybės darbuotojui – šiuo metu bendruomenių klausimus kuruoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė. Gavusi protokolus ir juos įvertinusi specialistė skelbs paraiškų surinkimo pradžią.

Teikti paraiškas ir pretenduoti į finansavimą gali bendruomeninės, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos. Ministerija rekomenduoja paraiškoms surinkti skirti 1 mėnesį.

Patikrinus, ar paraiškos atitinka aprašo reikalavimus ir pateikti visi reikiami dokumentai, jos vertinti vėl bus perduotos išplėstinėms seniūnaičių sueigoms. Priklausomai nuo paraiškų kiekio kiekvieną paraišką, remdamiesi apraše nurodytais kriterijais, vertins mažiausiai du seniūnaičiai.

Paraiškų rengėjai gali pasistengti surinkti kuo daugiau balų, nes aprašo 2 priede nurodyta, kokiomis aplinkybėmis jų skiriama daugiau. Papildomų balų garantuoja tai, jei projektą įgyvendina kelios bendruomeninės organizacijos, įtraukiami savanoriai arba jaunimas iki 29 metų, siekiama padėti socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms. Balų pridės ir projekto veiklų pagrįstumas ir atitikimas sąlygoms bei viešinimo numatymas.

 Seniūnaičių sueigose geriausiai įvertintų paraiškų teikėjai pasirašys Projekto įgyvendinimo sutartis su Jurbarko r. savivaldybės administracija ir gaus finansavimą.

Pasak O. Vaitiekūnaitės, lėšos iš ministerijos gautos gana vėlai, todėl visos paraiškų surinkimo ir vertinimo procedūros taip pat užsitęs. „Projektai greičiausiai bus pradėti įgyvendinti rudenį ir turės būti baigti iki metų galo“, – sako specialistė.

Nauji seniūnaičiai

Kol kas žengtas tik pirmas žingsnis – pasirinkti projektų veiklų prioritetai. Jurbarkų seniūnijoje sušauktoje išplėstinėje seniūnaičių sueigoje dalyvavo visi devyni miesto seniūnaitijų seniūnaičiai: Miškininkų seniūnaitijos seniūnaitė Almutė Busch, Kalnėnų – Ona Zaleckienė, Nemuno – Rima Pacuvija, Sodų – Jonas Zimmermann, Algirdo-Gedimino – Kazimieras Montvydas, Kęstučio – Džeraldas Kiulkaitis. Meras S. Mockevičius pažymėjimus įteikė ir iš antro karto išrinktiems trims naujiems seniūnaičiams – Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaičiui Andriui Mencui, Centro – Alvydui Stalgiui, Dariaus ir Girėno – Vidai Navickienei.

Sueigoje dalyvavo ir Smukučių, Kalnėnų ir Miškininkų gatvės bendruomenių atstovai, Lietuvos samariečių bendrijos Jurbarko krašto skyriaus pirmininkė Kristina Vančienė. Į išplėstinę seniūnaičių sueigą savo atstovus gali deleguoti visos bendruomenių, religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos.

Be ginčų

Prasidėjus diskusijai apie prioritetų pasirinkimą Miškininkų gatvės bendruomenės pirmininkas Jonas Ivanauskas siūlė atkreipti dėmesį į socialinę atskirtį patiriančius žmones. „Turime skatinti bendruomeniškumą ir pasirūpinti silpnesniais bendruomenės nariais“, – sakė jis.

K. Vančienė primygtinai siūlė napamiršti vaikų ir jaunų žmonių. „Jie vaikšto gatvėmis ir nieko neveikia. Vasarą nedirba net Atvira jaunimo erdvė. Neturėdamas veiklos jaunimas prisigalvoja įvairių dalykų, ir mums patiems aplinka tampa nesaugi“, – svarstė samariečių atstovė.

Kalnėnų seniūnaitė Onutė Zaleckienė siūlė prioritetu pasirinkti ir aplinkos tvarkymą. Kalnėniškiai ruošiasi rašyti projektą ir teikti paraišką sporto aikštelei pabaigti tvarkyti, todėl jiems ši sritis – ypač aktuali. „Nors ir labai menki pinigai, bet tikrai norėtume susitvarkyti viešąsias erdves“, – planų neslėpė O. Zaleckienė, nors niekas negarantuoja, kad būtent jų teikiamai paraiškai bus skirtas finansavimas.

Jurbarko miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja Asta Adomaitienė priminė, kad renkantis tvarkyti viešąsias erdves ilgalaikiam turtui įsigyti bus galima skirti tik 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skiriamų lėšų. Taip pat apraše numatyta, kad projekto administravimo išlaidos negali sudaryti daugiau nei 30 proc. projekto lėšų. „Nebūkim gobšūs, administravimo išlaidų galima beveik visai išvengti“, – tikino projektų įgyvendinimo patirties turinti O. Zaleckienė. Jai pritarė ir Almutė Busch: „Pernai už projekto lėšas suorganizavom du renginius, įrengėme smėlio dėžę ir neprireikė jokių administracinių išlaidų.“

Seniūnaičiai apgailestavo, kad atėjus metui vertinti pateiktas paraiškas, jie turi labai mažai laiko su jomis susipažinti. „Pernai atėjome, reikėjo tuos projektus vietoje perskaityti ir įvertinti. Net susigaudyti nespėjom, kas vyksta“, – sakė D. Kiulkaitis. Tačiau tokia pat vertinimo tvarka išliks ir šiemet – apie teikiamus projektus seniūnaičiai sužinos tik susirinkę į vertinimą, o ir paskaui apie juos pasakoti negalės, nes pasirašys konfidencialumo pasižadėjimus.

Ilgai nediskutavę sueigos dalyviai sutarė pasirinkti tris prioritetus – socialinę, socialiai pažeidžiamiems asmenims skirtą veiklą, vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo skatinimą ir akcijas ir iniciatyvas, kuriose tvarkoma aplinka ir viešosios erdvės. Paraiškas besirengiančios teikti organizacijos turės savo projektus pritaikyti šioms veikloms.

Priėmus sprendimą J. Ivanauskas visiems palinkėjo tolerancijos, nes taip jau yra – kur pinigai, ten – ginčai, gandai, nepasitenkinimas. Labai nedidelės šių metų sumos projektams finansuoti taps išbandymu bendruomeniškumui ir nesavanaudiškumui. Juk bet koks vienos ar kitos bendruomenės įgyvendintas projektas skirtas to paties rajono gyventojams.

Jūratė Stanaitienė« Back

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook