Balsavimas

Ar Jurbarke reikia dirbtinės čiuožyklos?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Vicemerui Sauliui Lapėnui pareikštas nepasitikėjimas

Vicemerui Sauliui Lapėnui pareikštas nepasitikėjimas (25)

2017-11-30

Dešimt savivaldybės tarybos narių dėl nepasitikėjimo vicemeru Sauliumi Lapėnu raštu kreipėsi į savivaldybės merą Skirmantą Mockevičių. Toks dokumentas užregistruotas prieš lapkričio 30 d. vykusį savivaldybės tarybos posėdį.

Nepasitikėjimą rajono mero pavaduotojui S. Lapėnui pareiškę tarybos nariai mano, kad jis „nepateisino lūkesčių, savo darbais neparodė reikiamų gebėjimų (galbūt noro) kuruoti, kontroliuoti (prižiūrėti) jam pavestas veiklos sritis, koordinuoti Jurbarko rajono savivaldybės investicijų veiklos“.

Tokias išvadas grupė tarybos narių daro įvertinusi veiklos sritis, už kurias yra atsakingas vicemeras. Mero potvarkiu apibrėžta, kad jo pavaduotojui patikėtas investicijų pritraukimas, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, turizmas, jis atsakingas už strateginių plėtros ir veiklos planų rengimą, kuruoja investicinių projektų, susijusių su potvarkyje išvardytomis sritimis, rengimą, įgyvendinimą ir priežiūrą.

Nepasitikėjimą S. Lapėnu inicijavę tarybos nariai teigia, kad pasigenda S. Lapėno konkrečių veiksmų ir rezultatų, nors iki kadencijos pabaigos liko vos metai. „S. Lapėnas buvo žadėjęs didžiulius perversmus investicijų pritraukimo srityje: atnaujinti ir kontroliuoti dar 2012 m. jo paties vadovaujamos tuometinės Investicijų skatinimo komisijos parengtą „Investicijų pritraukimą į Jurbarko rajono savivaldybę skatinančių priemonių 2012-2020 metų planą“ darbo vietoms kurti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu, surasti investuotojus į pramonės rajoną, padėti verslininkams rasti partnerių užsienyje. Deja, tai tik gražūs lozungai“, – rašo nepasitikėjimą pareiškę tarybos nariai.

Kaip nevykęs sumanymas S. Lapėnui primenamas siūlymas savivaldybei už 50 tūkst. eurų nupirkti sklypą tariamam investuotojui prie Jurbarko autobusų stoties, nežinia kokiam tikslui perimti Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Lybiškių geležinkelių stoties patalpas ar atidėti Lauko gatvės Jurbarke dviračių tako investicinio projekto parengimo terminą. Politikų nuomone, dėl neveikimo ar netinkamo veikimo sužlugdytas paties S. Lapėno aktyviai remtas Panemunės pilies „Lynų kelio“ projektas.

Tarybos nariai mano, kad S. Lapėnas ne tik nesugebėjo koordinuoti jam patikėtų sričių, bet ir nederamai elgėsi atsisakęs narystės Darbo partijoje, pamiršęs duotus pažadus jį deleguojant į mero pavaduotojo pareigas. Palikęs darbiečius, S. Lapėnas perėjo į tarybos socialdemokratų frakciją ir nė neketino atsisakyti nei tarybos nario mandato, nei vicemero pareigų, nors būtent tokį raštišką pažadą buvo deklaravęs Darbo partijos Jurbarko skyriui. Tarybos nariai mano, kad toks S. Lapėno elgesys menkina žmonių pasitikėjimą politikais.

Tarybos nariai mano, kad šią vasarą važiavęs į Kaliningradą, kaip pats teigia, dėl milijono eurų, S. Lapėnas su atsakingais Kaliningrado srities nariais neformaliuose pokalbiuose svarstė, kaip padidinti spaudimą Nemano savivaldybei. Ir dabar nėra aišku, ar dėl bendro su Nemanu projekto Jurbarko r. savivaldybei neteks rajono biudžetą patuštinti milijonu eurų. Interpeliaciją inicijuojantys politikai mano, kad viešais pasisakymais tarptautiniame forume S. Lapėnas kompromitavo Jurbarko r. savivaldybę.

Be kitų įvardytų priežasčių, dėl kurių turėtų būti atstatydintas vicemeras S. Lapėnas, tarybos nariai mano, kad jis galimai nusižengė Valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. numatytiems principams – pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo ir pavyzdingumo.

Dokumentą, kuriuo pareiškė nepasitikėjimą S. Lapėnu, pasirašė tarybos nariai Saulius Meškauskas, Kazimieras Šimkus, Petras Vainauskas, Liudmila Norkaitienė, Donatas Jackis, Gvidas Byčius, Stasys Makūnas, Vidmantas Juzėnas, Donatas Ramanauskas, Remigijus Brazaitis.

Pagal Tarybos veiklos reglamentą, mero pavaduotojo S. Lapėno atstatydinimo klausimas turi būti svarstomas artimiausiame tarybos posėdyje arba šaukiamas neeilinis tarybos posėdis.

Nepasitikėjimą S. Lapėnui palaikę tarybos nariai, vadovaudamiesi Tarybos veiklos reglamentu, tikėjosi, kad šis klausimas bus svarstomas lapkričio 30-osios tarybos posėdyje, tačiau klausimas dėl nepasitikėjimo vicemeru į darbotvarkę įtrauktas nebuvo.

Tą patį Tarybos veiklos reglamentą kitaip perskaitė meras Skirmantas Mockevičius ir savivaldybės juristai. Mero įsitikinimu, tarybos narių grupė kreipėsi per vėlai, todėl kalbėti apie interpeliaciją S. Lapėnui bus galima tik gruodžio 21 d. vyksiančiame posėdyje. Neeilinis tarybos posėdis taip pat nebus šaukiamas, mat valdančioji dauguma balsavo prieš tokią galimybę.

Nesutikę su rajono mero pozicija, liberalai paliko posėdžių salę ir grįžo parengę naują prašymą, kuriuo dešimt tarybos narių reikalavo sušaukti neeilinį tarybos posėdį. Tačiau ir šis prašymas buvo atmestas aiškinant, kad tame pat posėdyje tuo pačiu klausimu keliskart kreiptis negalima. Tokio sprendimo teisėtumu suabejojusi tarybos opozicija ketino kreiptis į savivaldybių asociaciją, Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją.

Savivaldybės meras S. Mockevičiaus dėl sprendimo klausimą svarstyti gruodį planuojamame tarybos posėdyje nė kiek neabejojo. Pasak mero, tarybos narių grupė galėjo atidžiau perskaityti Reglamentą ir išvengti nereikalingų diskusijų. Mero įsitikinimu, yra daug kur kas svarbesnių klausimų visai bendruomenei, į kuriuos reiktų labiau įsigilinti, o ne viską užmiršus imtis interpeliacijos. „Labai sėkmingai tą klausimą galėjo pateikti prieš dešimt dienų“, – sakė meras.

Vertindamas interpeliacijos motyvus, S. Mockevičius mano, kad nieko naujo tarybos narių grupė nepasakė, galimai neteisėti veiksmai, apie kuriuos rašo opozicija, atlikti ne prieš savaitę. „Nemačiau tos aplinkybės, kuri vertė staiga viską griauti, ardyti visą posėdį, trikdyti žmones, kurie susirinkę net nelabai suprato, kas čia darosi“, – kalbėjo meras. Jis įsitikinęs, kad buvo išsamiai atsakyta, kodėl nuspręsta klausimo neįtraukti į ketvirtadienio posėdžio darbotvarkę.

Skeptiškai meras vertina ir nuskambėjusį siūlymą atidėti tarybos posėdžio pradžią ir kviesti Reglamento komisiją, kad ši išsiaiškintų, kas pagal Tarybos veiklos reglamentą šįkart teisus. „Tarybos nariai nusprendė klausimą svarstyti gruodžio 21 d. Juo labiau kad tai yra šventinis laikotarpis ir visi vadovai planuoja daugybę susitikimų su gyventojais, su įstaigų vadovais. Mes negalime apvilti žmonių, turbūt niekas nesupras, kodėl, kas atsitiko tokio, kad viską sugriovus imti svarstyti klausimą, kuris, akivaizdu, yra kažkam naudingas. Manau, kad tarybos nariai priėmė teisingą sprendimą nebalsuodami už neeilinį posėdį“, – teigė meras.

Rajono mero pavaduotojas S. Lapėnas nebuvo labai kalbus. Paklaustas, ką mano apie jam pareikštą nepasitikėjimą, vicemeras atsakė klausimu „O ką turėčiau manyti? Šiaip jau interpeliacijos yra svarstomos tarybos posėdžiuose, atitinkamai pagal Reglamentą. Bet dabar pirmieji kaltinimai pasirodo žiniasklaidoje, po to užduoda klausimus, kaip tu jautiesi“, – panašu, kad vicemero balse skambėjo nepasitenkinimas ne tik opozicija, bet ir informaciją paviešinusia žiniasklaida.

Pasak S. Lapėno, interpeliacija jo nenustebino. „Nuo pat kadencijos pradžios buvo esminiai trys momentai, kada ta interpeliacija galėjo būti pareikšta, ir mane tik stebino, kodėl tai nedaroma. Kai pasižiūrėjau, kaip skubinama ji padaryti čia ir dabar, iš tiesų degė troškimu šitą klausimą išspręsti šiandien, darau išvadą, kad tikslas yra paprastas – svarbiausia pasakyti kaltinimus be galimybės atsakyti ar galimai trumpiau kalbėti apie tai, kokios yra tikrosios šios interpeliacijos priežastys“, – sakė S. Lapėnas ir žadėjo artimiausiu metu surengti išsamią spaudos konferenciją.

Jokios abejonės, kad tarybos narių grupės pareikštas nepasitikėjimas savivaldybės mero pavaduotoju sukėlė nemenką sumaištį. Vienybę vis dar demonstruojančiai valdančiajai daugumai reikės pasitikrinti, ar koalicijos partneriai tikrai pasitiki vieni kitais. Opozicija, ar oficialiai jai nepriklausantys, bet remiantys tarybos nariai turi dvylika balsų. Kad sprendimas būtų priimtas, reikia nors trylikos balsų. Kieno pusėje bus persvara, matyt, vis tik paaiškės gruodžio 21 d.

„ŠVIESOS“ inform.« Atgal

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook