Balsavimas

Ar pritartumėte Vidos Rekešienės ir Dariaus Juodaičio grįžimui į rajono politiką?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Gegužės 30 d. tarybos posėdžio darbotvarkė

Gegužės 30 d. tarybos posėdžio darbotvarkė

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2019-05-21 potvarkis Nr. V3-30

 1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.
 2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo.
 3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo.
 4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo.
 5. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo.
 6. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.
 8. Dėl 2019 metų žemės numos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo. 
 9. Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.
 10. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 12. Dėl žemės sklypo Muitinės g. 22b, Jurbarko mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise, nuomos.
 13. Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai, įgyvendinant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.
 14. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-22 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.
 16. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Juodaičių kaimo bendruomenei.
 17. Dėl patalpų Smalininkų m. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir tikslinės patalpų naudojimo paskirties pakeitimo.
 18. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo.
 19. Dėl Klausučių kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos.
 20. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje-daugiafunkciame centre patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 22. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 23. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 24. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos sudarymo.
 25. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.
 26. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.
 27. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo.
 28. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo.
 29. Dėl atstovo į Tauragės regiono plėtros tarybą delegavimo.

Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė, sprendimų projektai ir kita susijusi informacija skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje skiltyje „Informacija tarybos nariams“. Sprendimų projektai taip pat skelbiami skiltyje „Teisinė informacija“–„Teisės aktų projektai“.

Savivaldybės meras  Skirmantas Mockevičius

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook