ĮSAKYMAS DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ...

ĮSAKYMAS DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖS APŽIŪROS 2020 METŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

2020 m. kovo 26 d. Nr. O1-378, Jurbarkas Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“, 6 punktu:

1. N u s t a t a u, kad traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros pagal grafiką 2020 metais vykdomos nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 28 d.

2. T v i r t i n u Rekomenduojamą traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros 2020 metais pagal grafiką vietas ir laiką (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u: 3.1. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrių paskelbti šį įsakymą rajono spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt;

3.2. seniūnijų seniūnus paskelbti šį įsakymą seniūnijose.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. O1-231 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros 2020 metų grafiko patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka.

Administracijos direktorius Raimundas BASTYS

REKOMENDUOJAMOS TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖS APŽIŪROS 2020 M. PAGAL GRAFIKĄ

Už techninės apžiūros atlikimą pagal techninės apžiūros grafiką valstybinės rinkliavos mokestis yra: traktoriams – 6,80 euro; priekaboms – 5,50 euro.

Mokestis mokamas į VMI sąskaitą Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 53094.

Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava.

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook