JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. P...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1. Dėl posėdžio darbotvarkės.

2. Dėl pritarimo projektui „Socialiniai įgūdžiai tvarios šeimos pagrindui“.

3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl išmokų skyrimo šeimoms ir asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo.

5. Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

6. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

7. Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos.

8. Dėl pritarimo projektui „Jurbarkiečiai, sportuokime sveikai, sportuokime visi“.

9. Dėl Jurbarko kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

10. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos.

11. Dėl pritarimo projektui "Aš – skaitmeninės visuomenės dalis".

12. Dėl Veliuonos kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

13. Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitos.

14. Dėl Eržvilko kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

15. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo.

16. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-274 „Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo.

17. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Veliuonos kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo.

18. Dėl Klausučių kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

19. Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

20. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo.

21. Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos.

22. Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2019 metų veiklos ataskaitos.

23. Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos 2019 metų ataskaitos.

24. Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 2019 metų ataskaitos.

25. Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2019 metų ataskaitos.

26. Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos.

27. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-333 „Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

28. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

29. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitos.

30. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ 2019 metų veiklos ataskaitos.

31. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko autobusų parko 2019 metų veiklos ataskaitos.

32. Dėl vietos gyventojų apklausos dėl įvažiavimų/išvažiavimų (nuovažų) skaičiaus sumažinimo iki dviejų Rotulių kaime, Jurbarkų seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, rezultatų.

33. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo.

34. Dėl atstovo delegavimo į Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.

35. Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.

36. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.

37. Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitos.

38. Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

39. Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

40. Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitos.

41. Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitos.

42. Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitos.

43. Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

44. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos AB "Lytagra".

45. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų.

46. Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“.

Savivaldybės meras Skirmantas MOCKEVIČIUS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook