JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. POS...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės.

2. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Jurbarko ligoninei.

3. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklai.

4. Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

5. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko kultūros centrui.

6. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo.

7. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“.

8. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

9. Dėl patalpų Kauno g. 36 ir Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarko m., nuomos.

10. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Jurbarko teniso klubui.

11. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

12. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl SĮ „Jurbarko planas“ buveinės pakeitimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo.

13. Dėl Sprendimų dėl derybas laimėjusių kandidatų, perkant nekilnojamąjį daiktą Jurbarko rajono savivaldybės vardu, priėmimo ir pirkimo sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

14. Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2019 metų veiklos ataskaitos.

15. Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ne Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams.

16. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatų ir lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo.

17. Dėl pritarimo projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Nemuno upėje“.

18. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

19. Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2020-2021 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose.

20. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2020-2022 metams patvirtinimo.

21. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

22. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

23. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Visi savivaldybės tarybos sprendimų projektai skelbiami www.jurbarkas.lt, žr. „TEISINĖ INFORMACIJA – TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI“.

Savivaldybės meras Skirmantas MOCKEVIČIUS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook