Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsak...

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl gripo epidemijos paskelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos

2020 m. kovo 6 d. Nr. O1-257 Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimą Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos“: 

1. S k e l b i u gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos pradžią Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2020 m. kovo 6 d.

2. Į p a r e i g o j u Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorių teikti informaciją Jurbarko rajono gyventojams apie gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktiką bei būtiną elgesį gripo epidemijos metu.

3. R e k o m e n d u o j u Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų, įmonių, organizacijų vadovams gripo epidemijos laikotarpiu:

3.1. sprendimus dėl masinių renginių ribojimo kiekvienu atveju priimti atsižvelgiant į konkretaus renginio riziką;

3.2. įmonėse ir organizacijose, ypač vaikų kolektyvuose, išskirtinį dėmesį skirti patalpų vėdinimui, drėgnam valymui bei dezinfekcijai;

3.3. prireikus – vykdyti kitas prevencines priemones, taikytinas gripo epidemijos metu.

4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti rajono spaudoje ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Administracijos direktorius Raimundas BASTYS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook