Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. p...

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. posėdžio darbotvarkė

1. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.

2. Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ valdybą.

3. Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.

4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl banko paskolos“ pakeitimo.

5. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų pagal individualius prašymus teikimo.

7. Dėl tikslinės paramos vaikams.

8. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ pakeitimo.

9. Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ pakeistų įstatų patvirtinimo.

10. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo.

11. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarymo“ pakeitimo.

12. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo.

13. Dėl Jurbarko rajono Verslo tarybos sudarymo.

14. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

15. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

16. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-240 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės progimnazijose patvirtinimo“ pakeitimo.

17. Dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.

18. Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto plėtrai.

19. Dėl žemės sklypo Vytauto Didžiojo g. 53C, Jurbarko mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise, panaudos.

20. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių ir saulės elektrinių rengimo ir planavimo tikslų nustatymo.

21. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo.

22. Dėl pritarimo projektui „Startuok lengvai“.

23. Dėl Atstovų delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos Taikinimo komisiją.

24. Dėl Tyliųjų viešųjų zonų nustatymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje.

25. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d.  sprendimo Nr. T2-179 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

26. Dėl panaudos sutarties su Lietuvos šaulių sąjunga pratęsimo.

27. Dėl patalpų perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui.

28. Dėl nuomos sutarties su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais pakeitimo.

29. Dėl patalpų A. Juškos g. 1, Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav. nuomos.

30. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo.

31. Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo.

Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžio darbotvarkės, sprendimų projektai ir kita susijusi informacija skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje skiltyje „Informacija tarybos nariams“. Sprendimų projektai taip pat skelbiami skiltyje „Teisinė informacija“–„Teisės aktų projektai“.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook