Potvarkis dėl apklausos

Potvarkis dėl apklausos

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS DĖL NUOVAŽŲ SKAIČIAUS SUMAŽINIMO ROTULIŲ KAIME PASKELBIMO
 
2020-02-25 Nr. V3- 11
Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsnio 4 dalimi, 42 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-39 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3–5 punktais, atsižvelgdamas į Jurbarko rajono savivaldybės mero 2020 m. sausio 14 d. potvarkį Nr. V3-1 „Dėl vietos gyventojų apklausos dėl nuovažų skaičius sumažinimo Rotulių kaime paskelbimo inicijavimo“ ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T2-13 „Dėl vietos gyventojų apklausos dėl nuovažų skaičius sumažinimo Rotulių kaime būdo nustatymo“:

  1. S k e l b i u vietos gyventojų apklausą dėl įvažiavimų / išvažiavimų (nuovažų) skaičiaus sumažinimo iki dviejų Rotulių kaime Jurbarkų seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje.
  2.  N u s t a t a u:

2.1.  apklausos teritoriją – Jurbarko rajono savivaldybės Rotulių kaimo teritorija;

2.2.  apklausos laikotarpį – nuo 2020 m. kovo 2 d. iki 2020 m. kovo 13 d.;

2.3.  apklausos laiką: darbo dienomis, pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.;

2.4.   apklausos vykdymo vietą – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos administraciniame pastate, Mokytojų g. 3, Jurbarkai, Jurbarko r.

2.5.  apklausos būdą – tiesioginės gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašuose (Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo 1 priedas);

2.6.  apklausai teikiamo klausimo tekstas: „Pritariu (nepritariu), kad įvažiavimų / išvažiavimų  (nuovažų) skaičius, į kelią Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, Rotulių kaimo ribose būtų sumažintas iki dviejų“.

  1. S u d a r a u šią vietos gyventojų apklausos komisiją:

3.1. Audronis Kačiušis, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos seniūnas, komisijos pirmininkas;

3.2. Stasė Dulkienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos vyriausioji specialistė;

3.3.  Vaida Karopčikienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos specialistė.

4. P a v e d u:

4.1. komisijai vykdyti vietos gyventojų apklausą;

4.2. komisijos pirmininkui apklausos komisijos protokolus ir kitus su apklausa susijusius dokumentus pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įvykusios apklausos ir paskelbti per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt ir Jurbarkų seniūnijos skelbimų lentoje.

            5. Į p a r e i g o j u:

5.1.       Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrių šį potvarkį paskelbti per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt;

5.2.        Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos seniūną šį potvarkį paskelbti seniūnijos skelbimų lentoje.

            6. Pripažįstu netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės mero 2020 m. vasario 14 d. potvarkį Nr. V3-9 „Dėl vietos gyventojų apklausos dėl nuovažų skaičius sumažinimo Rotulių kaime paskelbimo“.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook