Balsavimas

Ar patiko miesto šventė?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Seniūnijose pristatytos savivaldybės 2017 metų veiklos ataskaitos

Seniūnijose pristatytos savivaldybės 2017 metų veiklos ataskaitos (0)

2018-03-09

Juodaičių seniūnijos bendruomenę savivaldybės administracija informavo, kad jau yra parengusi viešojo tualeto ir turgavietės įrengimo Juodaičiuose projektus. L. Lukošiūtės nuotr.

Prasidėjo beveik visą kovo mėnesį truksiantis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitų pristatymas bendruomenėms. Pirmieji susitikimai jau įvyko Viešvilės, Smalininkų, Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijose. 

Ataskaitų pristatymuose dalyvavo meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė, administracijos direktorės pavaduotojas Darius Juodaitis, tarybos nariai Algirdas Gudaitis, Liudmila Norkaitienė, Daivaras Rybakovas.

Šalyje vykstantys institucinių vaikų globos namų pertvarkos procesai palietė Viešvilėje esančius Skalvijos vaikų globos namus. Iškėlus likusius šių namų globotinius į bendruomeninius vaikų namus pastatai liks tušti, todėl miestelio bendruomenei itin aktualus tolimesnis jų likimas. Ataskaitų pristatymo metu gyventojai išgirdo viltingą žinią apie savivaldybės vadovų susitikimus ir bandymus susitarti su Krašto apsaugos ministerijos vadovybe dėl šių pastatų komplekso, kol kas dar priklausančio Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, perdavimo Krašto apsaugos ministerijos poreikiams. „Derybiniai procesai vyksta gana sėkmingai ir tikimės sulaukti palankaus Krašto apsaugos ministerijos apsisprendimo“, – viešviliečiams patvirtino meras Skirmantas Mockevičius ir už bendras pastangas padėkojo Viešvilės bendruomenės centro „Skalvija“ pirmininkui Andriui Šašiui. Kitas susirinkusiems aktualus klausimas – tolimesnis Viešvilės ambulatorijos likimas. „Mūsų tikslas, kad Viešvilės seniūnijos gyventojams būtų teikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos“, – akcentavo meras ir pakvietė bendruomenę diskutuoti dėl tolimesnės šios įstaigos veiklos. Viešviliečiai šį klausimą numato aptarti bendruomenės susirinkime artimiausiu metu.

Smalininkų seniūnijos bendruomenei aktualiausi klausimai – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra bei Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų skyriaus remontas. „Smalininkų seniūnija neturėtų skųstis dėmesio ir investicijų stoka, nes palyginus ją su kitomis seniūnijomis, 2017 metais jai buvo skirta 892 tūkst. Eur vandentvarkos projektui ir 320 tūkst. Eur – kultūros centro pastato renovacijai. Tai beveik tris kartus daugiau nei per visą 2007–2013 metų ES paramos laikotarpį, kai Jurbarko rajonas naudojosi probleminės teritorijos statusu ir seniūnijų centrai džiaugėsi gavę bent po vieną milijoną litų“, – susitikime su Smalininkų seniūnijos bendruomene pastebėjo savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė. Ji pasidžiaugė Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“ projektu įkurti Šeimos gerovės centrą Smalininkuose ir taip užtikrinti socialinių paslaugų pastovumą bei prieinamumą Jurbarko rajone gyvenančioms šeimoms ir kitiems asmenims. Šiam projektui pritarė Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2018 m. sausio 25 d. vykusiame posėdyje. „Evangelikų liuteronų iniciatyva buvusiose darželio patalpose įkurti Šeimos gerovės centrą nusipelno savivaldybės dėmesio ir finansinės paramos, nes tai leis teikti paslaugas visoms šeimoms ir vaikams neišskiriant jų socialinio statuso ar galimų rizikų. Šiame centre gali būti teikiamos ir apgyvendinimo paslaugos atvykstantiems turistams“, – teigė meras. Administracijos direktorės pavaduotojas Darius Juodaitis smalininkiečius ragino aktyviai dalyvauti talkose tvarkant seniūnijos viešąsias erdves, nes viešųjų darbų darbininkų mažėja. Seniūnas Ramūnas Alminas supažindino gyventojus su seniūnijos veikla 2017 metais ir pristatė pradėtą kurti Smalininkų miesto heraldiką. Norintys pareikšti savo nuomonę dėl susitikime pateiktų herbo eskizų gali tą padaryti el. paštu: smalininkai@jurbarkas.lt; ramunas.alminas@jurbarkas.lt.

Atvykę į Klausučius, prieš susitikimą su gyventojais ir bendruomenių atstovais, savivaldybės vadovai susipažino su Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos salėje eksponuojamu Klausučių gyvenvietės detaliuoju planu „Klausučių kaimas – vieta, kurioje norisi gyventi, dirbti ir poilsiauti“, kurį parengė Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto studentai Klausučių mokyklos bendruomenės centro užsakymu. Ateityje, vadovaujantis šiuo planu, mokyklos bendruomenė tikisi atnaujinti gyvenvietės erdves. „Kaimas, turintis tokią savo viziją, neabejotinai pasieks daugiau nei tik malonės iš aukščiau laukiantys ir nieko nedarantys“, – tokiai mero Skirmanto Mockevičiaus pastabai pritarė daugelis. Vėliau įvyko susitikimai su Seredžiaus seniūnijos bendruomenėmis. Išklausius informaciją apie nuveiktus darbus Jurbarko rajono savivaldybėje per 2017 metus, daugeliui buvo įdomu išgirsti, ir kas numatoma artimiausioje ateityje. Administracijos direktorės žodžiai, „kad kai tik bus gautas statybos leidimas Klausučiuose bus pradėti socialinio būsto pastato, esančio Taikos g. 2, apšiltinimo darbai. Pieštvėnų ir Belvederio gyvenvietėse planuojami įrengti vandens gerinimo įrenginiai“, sulaukė daugumos gyventojų pritarimo, nors prieš tai išgirsta informacija apie didėjantį socialinę paramą gaunančių žmonių skaičių Seredžiaus seniūnijoje ne itin džiugino.

Savivaldybės veiklos ataskaitos pristatytos ir Juodaičių seniūnijos bendruomenei. Juodaičių seniūnė Alvina Bunikienė pasidžiaugė seniūnijos praėjusių metų veikla bei padėkojo rajono vadovams už seniūnijai skirtą lengvąjį automobilį. A. Bunikienė taip pat informavo, kad seniūnijoje kur kas dažniau apsilanko policijos pareigūnai, dėl to bendruomenė jaučiasi saugesnė, mažiau pažeidinėjama viešoji tvarka. „2017 metais Juodaičių seniūniją pasiekusios investicijos pagerino čia gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę. Įgyvendinant projektą „Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone“ gyvenvietėje buvo nugriautas pavojų gyventojams kėlęs vandentiekio bokštas, sutvarkyta aplink jį esanti teritorija“, – susitikime su bendruomene pasidžiaugė savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė bei informavo, kad savivaldybės administracija jau yra parengusi viešojo tualeto ir turgavietės įrengimo Juodaičiuose projektus. 

Po savivaldybės vadovų ataskaitų pristatymo, tarybos narių pasisakymų su seniūnijų bendruomenėmis bendravo ir trumpus pranešimus skaitė policijos, veterinarijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, aplinkos apsaugos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Jurbarko vandenys“, Panemunių regioninio parko atstovai.

Lina Lukošiūtė,

Tarybos ir mero sekretoriato specialistė viešiesiems ryšiams

Užsak. Nr. 216.

Numatomi susitikimai su seniūnijų bendruomenėmis

Seniūnija Susitikimo vieta Data ir laikas
Veliuonos seniūnija Kultūros centro salė 2018-03-12  17 val.
Raudonės seniūnija Raudonės seniūnijos salė 2018-03-14  12 val.
Skirsnemunės seniūnija Mokyklos salė 2018-03-14  17 val.
Eržvilko seniūnija Kultūros centro salė 2018-03-19  16 val.
  Rutkiškių bendruomenės namai 2018-03-19  14 val.
Girdžių seniūnija Girdžių seniūnijos salė 2018-03-20  17 val.
Jurbarkų seniūnija Vertimų bendruomenės namai 2018-03-21  14 val.
  Jurbarkų seniūnijos salė 2018-03-21  17 val.
Šimkaičių seniūnija Šimkaičių seniūnijos salė 2018-03-22  15 val.
Jurbarko miesto seniūnija Jurbarko miesto seniūnijos salė 2018-03-26  17.30 val.


« Atgal

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook