Balsavimas

Ar pritartumėte Vidos Rekešienės ir Dariaus Juodaičio grįžimui į rajono politiką?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Skelbiama gyventojų apklausa dėl planuojamos durpių gavybos Da...

Skelbiama gyventojų apklausa dėl planuojamos durpių gavybos Dainių kaime

UAB „Presto durpių“ atstovams pateikus Jurbarko rajono savivaldybei derinti Jurbarko rajono Dainių durpių telkinio (kasybos-rekultivavimo) projektą, kuriuo numatoma iškirsti mišką, esantį Dainių k., Jurbarkų seniūnijoje, ir toje vietoje išgauti durpes, savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius gegužės 3 d. išleido potvarkį, kuriuo paskelbė  vietos gyventojų apklausą dėl UAB „Presto durpės“ žemės sklype, esančiame  Dainių k., Jurbarkų seniūnijoje, planuojamos durpių gavybos.

UAB „Presto durpių“ atstovams pateikus Jurbarko rajono savivaldybei derinti Jurbarko rajono Dainių durpių telkinio (kasybos-rekultivavimo) projektą, kuriuo numatoma iškirsti mišką, esantį Dainių k., Jurbarkų seniūnijoje, ir toje vietoje išgauti durpes, savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius gegužės 3 d. išleido potvarkį, kuriuo paskelbė  vietos gyventojų apklausą dėl UAB „Presto durpės“ žemės sklype, esančiame  Dainių k., Jurbarkų seniūnijoje, planuojamos durpių gavybos.

Apklausos teritorija – Jurbarko rajono savivaldybės Dainių,  Dainių II,  Užvajočių, Gedžių, Giedrių,  Klišių, Kriščiaviškės, Lukšių, Meškininkų, Rauktiškių, Rukšnių, Vajotų, Saukų kaimai. Apklausos būdas – tiesioginės gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašuose. Apklausa bus vykdoma Jurbarkų seniūnijos administraciniame pastate (Mokytojų g. 3, Jurbarkai) nuo gegužės 13 d. iki gegužės 17 d. – 8.00–18.00 val.; nuo gegužės 20 d. iki gegužės 24 d. – 8.00–20.00 val..

Apklausai teikiamo klausimo tekstas: „Pritariu (nepritariu), kad 158,7501 ha ploto žemės sklype Dainių k., Jurbarkų seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, būtų kertamas miškas ir kasamos durpės“. 

Gyventojai kviečiami aktyviai dalyvauti apklausoje ir pareikšti savo nuomonę.

Su pateiktu Jurbarko rajono Dainių durpių telkinio (kasybos-rekultivavimo) projektu gyventojai gali susipažinti Jurbarkų seniūnijoje. 

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS DĖL DAINIŲ KAIME PLANUOJAMOS DURPIŲ GAVYBOS PASKELBIMO
 
2019-05-03   Nr. V3-28
Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, 42 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-39 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3–5 punktais, atsižvelgdamas į Jurbarko rajono savivaldybės  mero 2019 m. kovo 19 d. potvarkį Nr. V3-14 „Dėl vietos gyventojų apklausos dėl dainių kaime planuojamos durpių gavybos paskelbimo iniciavimo“ ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T2-124 „Dėl vietos gyventojų apklausos dėl Dainių kaime planuojamos durpių gavybos būdo nustatymo“:

  1. S k e l b i u vietos gyventojų apklausą dėl UAB „Presto durpės“ 158,7501 ha ploto žemės sklype (kadastrinis Nr. 9424/0007:35) Dainių k., Jurbarkų seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, Jurbarkų seniūnijoje, Dainių kaime planuojamos durpių gavybos.
  2.  N u s t a t a u:

2.1.  apklausos teritoriją – Jurbarko rajono savivaldybės Dainių kaimo,  Dainių II kaimo,  Užvajočių kaimo, Gedžių kaimo, Giedrių kaimo,  Klišių kaimo, Kriščiaviškės kaimo, Lukšių kaimo, Meškininkų kaimo, Rauktiškių kaimo, Rukšnių kaimo, Vajotų kaimo, Saukų kaimo teritorijos;

2.2.  apklausos laikotarpį – nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. gegužės 24 d.;

2.3.  apklausos laiką:

2.3.1. nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. gegužės 17 d . – 8.00–18.00 val.;

2.3.2. nuo 2019 m. gegužės 20 d. iki 2019 m. gegužės 24 d . – 8.00–20.00 val.;

2.4.   apklausos vykdymo vietą – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos administraciniame pastate, Mokytojų g. 3, Jurbarkai, Jurbarko r.

2.5.  apklausos būdą – tiesioginės gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašuose (Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo 1 priedas);

2.6.  apklausai teikiamo klausimo tekstas: „Pritariu (nepritariu), kad 158,7501 ha ploto žemės sklype Dainių k., Jurbarkų seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, būtų kertamas miškas ir kasamos durpės“. 

3. S u d a r a u šią vietos gyventojų apklausos komisiją:

3.1. Audronis Kačiušis, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos seniūnas, komisijos pirmininkas;

3.2. Stasė Dulkienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos vyriausioji specialistė, pirmininko pavaduotoja;

3.3.  Sigita Kėkštienė, Dainių seniūnaitijos seniūnaitė.

4. P a v e d u:

4.1. komisijai vykdyti vietos gyventojų apklausą;

4.2. komisijos pirmininkui apklausos komisijos protokolus ir kitus su apklausa susijusius dokumentus pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įvykusios apklausos ir paskelbti per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt ir Jurbarkų seniūnijos skelbimų lentoje.

5. Į p a r e i g o j u:

5.1.       Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrių šį potvarkį paskelbti per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt;

5.2.        Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos seniūną šį potvarkį paskelbti seniūnijos skelbimų lentoje.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook