Balsavimas

Klausimas jaunimui nuo 14-os iki 23-ejų: ar vasaros laikotarpiu planuojate ieškotis sezoninio darbo Jurbarko savivaldybėje?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

„Krištolinės lelijos“ – dirbantiems iš širdies

„Krištolinės lelijos“ – dirbantiems iš širdies (0)

2019-02-20

Vasario 9-ąją „Krištolinėmis lelijomis“ pagerbti Jurbarko kraštui nusipelnę žmonės – už gerą darbą, kilnų poelgį, šviesią mintį. Pirmąkart surengtoje Padėkos dienoje įteikta dešimt apdovanojimų, bet nė vienas nominantas vien sau nuopelnų neprisiskyrė ir teigė, kad šiuo įvertinimu dalijasi su būriu bendraminčių, be kurių rezultato nebūtų pasiekę.

Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, inicijavęs šį renginį, pagarbiai nusilenkė žmonėms, savo veikla praturtinusiems Jurbarko kraštą, prasmingomis idėjomis įkvėpusiems visą bendruomenę, kasdienį darbą dirbusiems su meile ir pasiaukojimu.

Padėkos dieną numatoma rengti kasmet, o pirmieji nominantai į Jurbarko kultūros centro sceną lipo neslėpdami jaudulio.

Pirmajai nominacijai „Už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje mokslo, švietimo, meno, politikos, verslo, sporto ar kitoje svarbioje visuomenei srityje“ pasiūlyti trys pretendentai: Jurbarko kultūros centro šokių kolektyvų vadovė Jolanta Telišauskienė, mūsų krašto ambasadorė Krailsheimo mieste, čia įsteigto Jurbarko komiteto vicepirmininkė Ligita Hofmann Upstas ir automobilių sporto atstovas, įvairiose slalomo varžybose iškovotomis pergalėmis garsinęs Jurbarką Aidas Valuckas.

Šios nominacijos „Krištolinė lelija“ įteikta J. Telišauskienei. Už įvertinimą dėkojusi liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ ir šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ vadovė tikino, kad be šokėjų nieko nebūtų buvę. „Aš tik jiems padedu, šoka jie“, – sakė choreografė, kolektyvus atvedusi ant įvairių šalies ir tarptautinių konkursų aukščiausiųjų pakylų.

Nominacija „Už aukštų technologijų taikymą, investicijų pritraukimą, naujų partnerių ir rinkų paiešką, darbo vietų sukūrimą“ skirta lazerinių technologijų mokslininkei Linai Grinevičiūtei, dirbančiai Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centre. Lina į Jurbarką vis sugrįžta su „City Alumni Jurbarkas“ entuziastais ir negaili savo žinių formuojant gimtojo krašto ateities viziją.

Nominacijai „Įgyvendinantiems Jurbarko kraštui svarbius projektus“ pasiūlyti AB „Jurmelsta“ direktorius Kęstutis Naujokas ir Smalininkų senovinės technikos muziejaus įkūrėjas Justinas Stonys. K. Naujoką pasiūlė jo bendraminčiai – Jurbarko Rotary klubas, įvertinęs jo požiūrį į visuomeninį, politinį gyvenimą ir vadovaujamos bendrovės atliktus darbus Jurbarke ir rajone.

„Krištolinė lelija“ įteikta Smalininkus ir visą Jurbarko kraštą garsinančiam Justinui Stoniui, kurį nominacijai siūlė Smalininkų seniūnija ir bendruomenės centras. Penkioliktus veiklos metus skaičiuojančiame muziejuje sukaupta apie 24 tūkstančius eksponatų. Nors muziejaus ekspozicija turtinga ir įdomi, o J. Stonys ruošiasi išleisti antrąją knygą, jis pats sako, kad muziejaus dar nėra, nes penkiolika metų – muziejui nedidelis laiko tarpsnis, darbo dar daug, o kas nuveikta – visada atvira, ir kiekvienas kviečiamas čia atvykti.

Paskelbus nominaciją „Savo veikla parodžiusiems sektiną pavyzdį, kilniai pasielgusiems“ akys krypo į Viešvilės Kristaus atsimainymo parapijos kleboną Kęstutį Pajaujį, sutelkusį bendruomenę ir iš buvusio vieškelio akmenų prie bažnyčios pastačiusį Švenčiausiosios Mergelės Marijos Lurdą. „Mums reikia dvasinių dalykų, Dievo. Matome, kad materialinės vertybės žmogaus nebesotina – reikia Dievo artumos, ir tegul Mergelė Marija mus veda prie jo“, – sakė kunigas K. Pajaujis. Apdovanojimu jis iškart dalijosi su Viešvilės seniūnu, pastoracine taryba, parapijiečiais, kurie prisidėjo kaip kas galėjo – aukomis ar darbu.

Švenčiausios Mergelės Marijos Lurdas tikinčiuosius sutelkė maldai, sustabdo pro šalį vykstančiuosius ir liudija paprastą, bet labai svarbią tiesą – jei yra kilnios širdies žmonių, jų maži ar didesni užmojai bus palaiminti.

„Krištolinė lelija“ už rajono savivaldybės etnokultūros paveldo saugojimą ir puoselėjimą“ įteikta Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojams Margaritai ir Petrui Baršauskams. Seredžiaus kraštą būtų sunku įsivaizduoti be šios šeimos. Renginiai, minėjimai, festivaliai pinami į tvirtų tradicijų pynę. Jų rūpesčio palytėtas ne vienas darbas – Seredžiuje nuo 2012 – ųjų vykstantys drožybos plenerai, miestelio istoriją įprasminusios medžio skulptūros, Seredžiaus krašto muziejus su verslų ir amatų centru. O ir patys Baršauskai gyvena etnografinėje sodyboje, į kurią kasmet kviečia švęsti Jurginių.

Šiai nominacijai pasiūlytos dar dvi kultūros darbuotojos – Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ ir „Imsriukai“ vadovė, tautodailininkė Birutė Bartkutė ir Veliunos kultūros centro Raudonės skyriaus meno vadovė Birutė Jurkšienė. Abi – etnokultūros puoselėtojos, abi – devyndarbės, niekad nepailstančios entuziastės. B. Bartkutės darbas puoselėjant tradicinę kultūrą pernai buvo įvertintas LR Kultūros ministerijos premija, o B. Jurkšienė už įsimintinus etninės kultūros renginius apdovanota Žemės ūkio ministerijos diplomu „Tautos šimtamečiai ąžuolai“.

„Krištolinė lelija“ už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą, aktyvų žmonių ugdymą, pilietines iniciatyvas, bendruomenių telkimą ir aktyvinimą, už viešo saugumo gerinimą įteikta Jurbarko r. policijos komisariato bendruomenės pareigūnui Ramūnui Budriui, prisiėmusiam asmeninę atsakomybę ugdant vaikus ir jaunimą. Ramūno veikla tik patvirtino, kad nuoširdžiai dirbant pasieksi rezultatą. Projektas, kurį koordinuoja R. Budrius, skirtas užimti nepilnamečius, padėti jiems ir paskatinti pasitikėti savimi.

Šiai nominacijai buvo pasiūlyta ir Jurbarko literatų klubo „Švieselė“ prezidentė Onutė Čirvinskienė. Jos darbų krepšys – talpus. Onutė redaguoja rajono literatų leidžiamas knygas, yra „Švieselės“ klubo narių kūrybos almanacho „Atsigerk iš versmės“ redaktorė, vadovauja neįgaliųjų literatų klubui „Versmė“, kasmetinis neįgaliųjų literatų renginys „Gegužės burtai“ – taip pat jos rūpestis.

Už atviros visuomenės ugdymą, aktyvų ir sėkmingą darbą profesinėse sąjungose apdovanota Jurbarko r. savivaldybės tarybos narė, Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos Jurbarko r. profesinės sąjungos pirmininkė Antanina Tunaitienė. Jos visuomeninė veikla – plati. Antanina organizuoja įvairius renginius, dalyvauja Moterų klubo akcijose, yra Trišalės komisijos, Jurbarko kredito unijos paskolų komiteto, Trečiojo amžiaus universiteto narė.

„Krištolinė lelija“ skirta Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigui Mindaugui Kairiui – už veiklą, vienijančią politikų, valstybinių institucijų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą lygiavertės partnerystės pagrindu. Kunigas M. Kairys vadovauja diakonijai „Jurbarko sandora“, kuri yra ilgametis ir patikimas savivaldybės socialinis partneris. Organizacija teikia įvairias socialines paslaugas, dalyvauja projektuose, įkūrė vaikų dienos centrą Smalininkuose ir baigia įrengti bendruomeninius vaikų globos namus Jurbarke. Visi darbai – šeimos šventės, koncertai, labdara, stovyklos vaikams – kun. M. Kairio veiklai suteikia ypatingą svarbą.

Nominacijai „Už reikšmingą indėlį sveikatos apsaugos sistemos srityje“ Jurbarko ligoninės administracija pasiūlė tris gydytojas – Reginą Bulotienę, Eleną Janušienę ir Janiną Norkienę. Anesteziologė-reanimatologė J. Norkienė Jurbarko ligoninėje dirba nuo 1968 m. Apibudindami šią gydytoją kolegos ir pacientai pirmiausia įvardija jos geranoriškumą, pozityvumą. Pagarbą ji pelnė priimdama visus profesijos iššūkius, dirbdama sąžiningai ir pasiaukojamai.

Gydytoja E. Janušienė Jurbarko ligoninėje dirba jau 57 metus. Tai ilgas laiko tarpas, atiduotas Jurbarko krašto žmonėms. Daug metų E. Janušienė vadovavo Vidaus ligų skyriui ir sukauptos patirties nešykštėjo jaunesniems kolegoms.

Padėkos dieną „Krištoline lelija“ buvo pagerbta vaikų ligų gydytoja Regina Bulotienė, Jurbarko ligoninėje mažuosius pacientus gydžiusi 36 metus. R. Bulotienė buvo Vaikų konsultacinės poliklinikos vedėja, vadovavo Vaikų ligų skyriui, daug metų buvo Medicinos darbuotojų profesinės sąjungos vadovė. Jurbarkiečiai gydytojos pareigų gal ir neišvardytų, tačiau visi, sutikę ją prireikus pagalbos, nedvejodami pasakys, kad tai – nuoširdus, tolerantiškas ir savo profesijai atsidavęs žmogus.

Nominacijai „Už aktyvią savanorystę bei jos skatinimą, socialinės paramos teikimą, neįgaliųjų, socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimą į visuomenę“ buvo pasiūlyti du tikrai to verti jurbarkiečiai – pilietinio projekto „Mano svajonė“ iniciatorius Džeraldas Kiulkaitis ir Jurbarko krašto samariečių bendrijos pirmininkė Kristina Vančienė.

Šįkart „Krištoline lelija“ padėkota Dž. Kiulkaičiui – už iniciatyvą tvarkant Jurbarko ligoninės Vaikų ligų skyrių. Projekto „Mano svajonė“ Džeraldas ėmėsi prieš penkerius metus ir per tą laiką atliko didelį darbą. Niūrus Vaikų ligų skyrius keitėsi – buvo sutvarkyta vienuolika palatų, padovanota naujos patalynės, televizorius, šaldytuvas, baldų, kitos įrangos. Dž. Kiulkaitis pripažįsta, kad toks projektas – ne vieno žmogaus jėgoms.

„Apdovanojimas priklauso visiems rajono gyventojams, nes prie šio projekto, kuris yra tęstinis, prisidėjo visos bendruomenės – pradedant Smalininkais, baigiant Seredžiumi ar Eržvilku. Iš tikrųjų, jei nebūtų jurbarkiečių pagalbos, pasitikėjimo, nebūtų ir projekto. Mes išsaugojome Vaikų ligų skyrių, tuo pačiu išsaugojome ir darbo vietas“, – kalbėjo Džeraldas. Vyras sako, kad turi padėkoti ir atsiprašyti savo šeimos – žmonos ir vaikų, nes laiką, kurį galėjo skirti jiems, iškeitė į savanorišką darbą ligoninėje remontuodamas palatas. Paaukojo ir savo atostogas, ir šeimos poilsiui skirtus pinigus. Tačiau Džeraldas dėl to nė kiek nesigaili. Jo ir suburtų savanorių atliktas darbas – matomas ir prasmingas, teikiantis vilties, kad ne viskas vertinama pinigais, o turint idėjų ir noro, savo kraštui galime nuveikti daug.

Jolita Pileckienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook