Į biblioteką – lyg į antrus namus

Į biblioteką – lyg į antrus namus (0)

2019-11-09

Saulėtą spalio 26 d. popietę į Girdžių biblioteką rinkosi smagiai nusiteikę girdžiškiai ir aplinkinių kaimų gyventojai. Tai – ištikimiausi bibliotekos skaitytojai, atskubėję paminėti Girdžių bibliotekos 70-mečio jubiliejaus. Kaip ir kasdien juos svetingai pasitiko bibliotekininkė Vilija Stoškienė.

Ilgametė istorija

Pernai vasarą Girdžių biblioteka drauge su seniūnija įsikūrė naujose patalpose – buvusios mokyklos pastate. Iš šaltų, nejaukių 45 kv. m dydžio patalpų buvusioje seniūnijoje, kurioje biblioteka veikė net 47 metus, persikelti į šviesias, suremontuotas ir erdvias patalpas buvo labai smagu. Šioje vietoje ir dirbti patogiau, ir gyventojai mielai ilgiau užsibūna jaukioje bibliotekoje.

Girdžių biblioteka buvo viena pirmųjų įstaigų, įsikūrusių miestelyje. 1949 m. buvo įkurtas klubas-skaitykla. Laikinai ji buvo įkurta pas gyventoją Tamošaitį. Knygų fondą tada sudarė vos 600 knygų.

Pirmąja bibliotekos vedėja valsčiaus vykdomasis komitetas paskyrė K. Stankaitytę – aktyvią visuomenininkę, kviesdavusią skaityti knygas. Skaitytojų gausos nebuvo, nes dauguma buvo beraščiai ar mažaraščiai. Pirmieji skaitytojai buvo mokytojai, negausus komjaunuolių būrelis, apylinkės tarybos darbuotojai. Jau tada bibliotekininkė turėjo papildomos veiklos – rengdavo susitikimus, ruošdavo jaunimą sporto varžyboms. Pokario metais įkurtas klubas-skaitykla turėjo tarnauti ir skleidžiant komunistinę ideologiją.

Neturėdama nuolatinių patalpų biblioteka keliavo – veikė pas girdžiškį Pinaitį, vėliau – pas Novertaitį. Keitėsi ir bibliotekininkės – knygas skaitytojams dalijo M. Šneiderytė, Urbutytė, A. Zokaitė, Jarašienė, S. Šukaitytė, R. Bacevičienė. G. Ambrakaitytė, S. Sabienė, V. Naudulaitytė, V. Petraitytė, o nuo 1967 m. bibliotekai vadovavusi Jadvyga Mikštaitė pirmoji turėjo bibliotekininko išsilavinimą.

1971 m. biblioteka įsikūrė miestelio centre pastatytame administraciniame apylinkės tarybos pastato pirmame aukšte. Tais pačiais metais bibliotekos vedėja pradėjo dirbti Elena Ūsienė-Damušienė, vadovavusi jai net iki 1999 m., 28 metus. Bibliotekai paskirtas vienas kambarys ir patalpos saugyklai, šildė – elektra.

1979 m. Girdžių biblioteka buvo rajono bibliotekų socialistinio lenktyniavimo nugalėtoja. E. Damušienė surinko ir aprašė Girdžių bibliotekos istoriją, parengė medžiagą „Girdžių parapijos bažnyčia ir kapinės“, „Tremtinės Izabelės Kundrotienės atsiminimai“, „Žemės ūkio samdinių buitis Miliušių dvare XIXa. pabaigoje ir XX a. pr.‘‘. Bibliotekoje vyko kultūrinis darbas – įvairūs teminiai vakarai, knygų parodos, literatūrinės bibliografinės apžvalgos, buvo renkama kraštotyrinė medžiaga.

1977 m. Girdžių biblioteka tapo Jurbarko centrinės bibliotekos filialu Nr.7. Nuo 1999 m. rugsėjo 9 d. bibliotekoje pradėjo dirbti Vilija Damušytė-Stoškienė, pakeitusi savo mamą – ilgametę bibliotekos darbuotoją E. Damušienę. Darbo pradžią bibliotekoje žymintys devintukai – lyg sėkmės ir pastovumo kodas lydi šią bibliotekininkę jau 20 metų.

Kelias suka į biblioteką

„Užaugau bibliotekoje. Po pamokų, su draugais kelias suko ten. Skaityti mėgau nuo vaikystės, o ir daugiau smagių užsiėmimų rasdavome bibliotekoje“, – mielai vaikystę prisimena Vilija, kurios dabar jau dvylikametė dukra Emilija savo dienas taip pat leidžia bibliotekoje. Vilija bibliotekoje pradėjo dirbti iš karto po 12 klasės. Norėjo studijuoti bibliotekininkystę, tačiau tuomet nebuvo neakivaizdinių studijų, todėl pasirinko socialinę pedagogiką.

Pernai metų duomenimis, Girdžių bibliotekoje lankosi apie 200 skaitytojų. Biblioteka aptarnauja 16 kaimų. 2010 m. buvo uždarytas Pavidaujo skyrius, tad jo skaitytojai taip pat suka į Girdžius. Daugiausia skaito vietiniai, nemažai atvažiuoja iš Gudelių, Būtrimų. „Kai pradėjau dirbti skaitytojų buvo per 400. Dabar knygas daug kam pakeitė kompiuteris, tačiau vis dar turime ištikimų skaitytojų“, – sako V. Stoškienė.

Pasak bibliotekininkės, daugiau skaito vyresnio amžiaus žmonės, tačiau lankosi ir vaikai. „Smagiai bendradarbiaujame su vaikų dienos centru „Girdžiukai“. Jie – nuolatiniai bibliotekos skaitytojai ir edukacijų dalyviai“, – džiaugiasi Vilija. Vaikams naujose bibliotekos patalpose įrengtas ir žaidimų kampelis, kurį pamėgo ne tik mažiausi bibliotekos lankytojai, bet ir šiek tiek ūgtelėję vaikai. Dar vaikai labai mėgsta laiką leisti prie kompiuterių – žaidžia žaidimus, bendrauja, skaito, ieško informacijos. „Anksčiau vien vaikų-skaitytojų turėjome 140, iš mokyklos bibliotekos dar ir pas mane atbėgdavo. Dabar vaikus skaityti paskatina mokytojai, užduodantys perskaityti vieną ar kitą kūrinį“, – sako bibliotekininkė.

Kompiuteriais naudojasi ir suaugusieji, bet daug kas juos turi namuose, tad tik kartais bibliotekininkei tenka padėti surasti informacijos. Bibliotekoje teikiamos dokumentų kopijavimo, spausdinimo, skenavimo, perkėlimo į elektronines laikmenas paslaugos. Pirmasis miestelyje interneto centras „Langas į ateitį“ atsidarė dar 2005 m. būtent bibliotekoje. Gyventojai galėjo nemokamai naudotis internetu. Kompiuterinė įranga atnaujinta 2009 m. Jau netrukus biblioteka pakvies gyventojus dalyvauti projekte „Prisijungusi Lietuva“ ir mokytis kompiuterinio raštingumo.

Bibliotekoje vyksta įvairūs teminiai renginiai, susitikimai. V. Stoškienė drauge su kraštotyrininku Vytautu Lekučiu dažnai rengia istorinės spaudos parodas. Vaikų biblioteka kviečia į edukacijas, vyksta neformalaus švietimo užsiėmimai.

Šiandien Girdžių bibliotekoje yra 6381 spaudinys, iš jų 5118 knygų. „Apie 300 knygų kasmet gauname iš centrinės viešosios bibliotekos, kartais sulaukiame ir dovanų. Patys prenumeruojame spaudą – laikraščius, žurnalus. Mėgstamiausi – rajono laikraščiai. Nors nemažai gyventojų juos prenumeruoja, tačiau ir paskaityti užsuka, ir į namus išsineša“, – sako V. Stoškienė. Mieliausiai girdžiškiai skaito šiuolaikines knygas – romanus, meilės istorijas, biografijas, patriotines knygas.

Padėkojo ištikimiausiems

Prisiminimus apie turiningą Girdžių bibliotekos istoriją palydėjo Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ rudeninės dainos. Kolegei už nuoširdų darbą dėkojo Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rasida Kalinauskienė, puikia kaimynyste džiaugėsi Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys.

Pati V. Stoškienė labiausiai norėjo padėkoti ištikimiausiems skaitytojams, be kurių bibliotekoje nebūtų gyvybės ir veiksmo. Vasaromis girdžiškiai kviečiami dalyvauti respublikiniame skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“. Šiemet iššūkiui ryžosi 20 bibliotekos skaitytojų. Jie turėjo perskaityti po penkias knygas – lietuvių autoriaus, bibliotekininko rekomenduotą, knygą apie keliones, knygą geltonu viršeliu ir knygą, kurios pavadinimas prasideda pirma dalyvio vardo raide.

„Ačiū, kad atveriate knygos langines, kad mylite knygas, kad skaitote. Jūs esate labai reikalingi, visada laukiami ir mylimi“, – skaitytojams dėkojo V. Stoškienė. Ačiū ji tarė ir visada aktyviai skaitantiems bei dalyvaujantiems bibliotekos veikloje skaitytojams. Už bendradarbiavimą ir visokeriopą pagalbą prisidedant prie Girdžių bibliotekos idėjų įgyvendinimo ir aktyvų dalyvavimą bibliotekos veikloje padėkota Jurgitai Šlyterienei, V. Lekučiui ir Onutei Patašienei.

„Turiu nuostabių skaitytojų. Pavidaujiškė Aldona Petkevičienė dviračiu į biblioteką atmina kiekvieną savaitę, nuo tada, kai 2010 m. uždarė ten veikusį bibliotekos skyrių. Ir nenori, kad ją kas pavėžėtų. Paskaičiavau, kad nuo metų pradžios ji jau perskaitė 150 įvairių leidinių“, – geru žodžiu skaitytoją iš Pavidaujo mini bibliotekininkė.

Aukso vertės žmonėmis V. Stoškienė vadina ir A. Minelgaitę, bibliotekoje besilankančią dar nuo tada, kai joje šeimininkavo Vilijos mama. „Kai buvau dar vaikas, ji manęs prašydavo palikti įdomesnę knygą. Ir dabar visas naujausias perskaito ir pasako savo nuomonę“, – šypsosi V. Stoškienė. Labai daug skaito A. Miknevičius, tik dabar sveikata pristabdo, o aštuoniolikmetė G. Gadliauskaitė bibliotekoje sukasi nuo mažų dienų, per atostogas čia užsuka kasdien, neretai atbėga ir parvažiavusi iš mokslų Eržvilko gimnazijoje.

Be knygos – nė dienos

Pranas Babičius į šventę bibliotekoje atėjo vienas – žmonai Marytei, kuri yra taip pat aktyvi bibliotekos skaitytoja ir iššūkių dalyvė, iki bibliotekos ateiti jau sunkoka – kojas skauda. „Ji greičiau už mane skaito, o dar ir visokių pyragų prikepti spėja. Ir šiai šventei vyniotinį iškepė. Būtinai paragaukit“, – žmoną gyrė Pranas.

Babičiai Girdžiuose gyvena per 40 metų. Baigęs mašininkų akląja sistema mokslus Pranas dirbo Ariogaloje, vedęs butą gavo Smalininkuose, o po to – Girdžiuose. „Taip ir dirbau – sąskaitininku, buhalteriu, galų gale – pieno surinkėju. Marytė darbavosi valgykloje. Nusipirkom namuką. Ir visą gyvenimą skaitėm. Kaip be knygų“? – stebisi P. Babičius.

Pranas įveikė vasaros skaitymo iššūkį. „Visokių knygų buvo – ir įdomių, ir nelabai. Labiausiai patinka knygos su trupinėliu siaubo. Marytei – meilės romanai. Mielai skaitau ir mūsų lietuvių rašytojų senuosius kūrinius. Dabar skaitau „Rožių dvarą“, – sako P. Babičius. Girdžiškis juokiasi, kad kartais bibliotekininkės paprašo vaikystėje skaitytų knygų, tokių kaip „Kuprelis“. „Rūpi prisiminti jaunystės skaitinius“, – šypsosi Pranas.

Nors skaityti jau prireikia akinių, o smulkesnėms raidėms – ir padidinamojo stiklo, P. Babičius nepraleidžia ir spaudos leidinių. Ypač mėgsta spręsti kryžiažodžius. „Pradedu laikraščius skaityti nuo kito galo, nei visi“, – nesiliauja juokauti Pranas.

Tokie skaitytojai kaip Pranas ir Marytė – bibliotekos lobis. Dėl jų verta stengtis ir dirbti. Ir dėl jaunosios kartos, bibliotekoje atrandančios įdomų knygų pasaulį ir dar daug įdomių užsiėmimų, nes biblioteka dabar savyje talpina ne tik išmintį ir žinias, bet ir namų jaukumą, galimybes tobulėti ir bendrauti.

 

Jūratė Stanaitienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook