Jubiliejinis novelės meistrų apsilankymas Veliuonoje

Jubiliejinis novelės meistrų apsilankymas Veliuonoje (0)

2016-10-08

Neabejinguosius lietuvių kalbai ir literatūrai praėjusį penktadienį vėl sukvietė „Veliuonos novelė“. Šiemet renginys jubiliejinis – keturiasdešimtasis, ir sunku būtų suskaičiuoti, kiek per tuos metus Veliuonoje svečiavosi rašytojų, aktorių, knygų leidėjų, kritikų, kiek perskaityta novelių. 

Tradicija gyva

Sveikindama jubiliejinio novelės vakaro svečius ir gausiai susirinkusius klausytojus, Jurbarko viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė priminė šio literatūrinio renginio ištakas. Pirmoji „Veliuonos novelė“ įvyko 1976 m., o iniciatorius buvo kraštietis rašytojas Vytautas Martinkus, tuo metu buvęs Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS) pirmininku. Per keturiasdešimt metų Veliuonos novelės vakarai tapo ne tik regioniniu, bet ir šalies mastu svarbiu kultūros reiškiniu. „Sunku suskaičiuoti, kiek Veliuonoje svečiavosi rašytojų, aktorių, knygų leidėjų, kritikų, kiek perskaityta novelių, kiek šokta, dainuota. Tradicija gyva iki šiol“, – sakė N. Masiulienė ir pristatė vakaro svečius: poetę, mecenatę, LR Seimo narę Dalią Teišerskytę, poetą, fotografą, vertėją Julių Kelerą, filologę Liną Navickaitę, vaikų rašytoją iš Kelmės Oną Jautakę. Prie renginio vedėjų stalelio įsitaisė LRS Kauno skyriaus pirmininkas Vidmantas Kiaušas-Elmiškis ir Milda Kiaušaitė, to paties skyriaus referentė. Literatūrinius skaitymus pradėjo rašytojai veliuoniškiai. Violeta Šoblinskaitė skaitė Petrą Cvirką – tai tradicinis nusilenkimas kraštiečiui, novelės meistrui. O Gasparas Aleksa ištrauką iš naujo savo romano „Šventojo Akiplėšos medžioklė“ palydėjo nesikuklindamas replika: „Šitą knygą turėtų perskaityti kiekvienas lietuvis“. Romanas apie saugumiečių persekiotą ir mįslingai žuvusį kunigą Juozą Zdebskį.Prie skaitymo pulto visi svečiai stojo ne tik perskaityti po kūrinį, bet ir pasikalbėti tarpusavyje ir su klausytojais – tokia nuoširdi, įdomi visada būna „Veliuonos novelė“.
Premija universaliam kūrėjui
Rašytojus, kaip visada, kryžkelėje į Klangius sutiko ne tik bibliotekininkai, bet ir rajono vadovai ir visi kartu aplankė Petro Cvirkos memorialinę sodybą. Jurbarko r. savivaldybė 1984 m. įsteigė Petro Cvirkos literatūrinę premiją geriausiems novelistams. Su pertrūkiais teikiamos literatūrinės premijos laureatais iki šiol yra tapę 12 novelistų.Novelės vakare V. Kiaušas-Elmiškis pasakojo, kad valgant sodybos prižiūrėtojos Kristinos Ragaliauskienės iškeptą kugelį Jurbarko r. meras Skirmantas Mockevičius patikino, kad kitąmet Veliuonoje vėl bus įteikta Petro Cvirkos literatūrinė premija. O šiemet novelės vakare įteikta Šarūno Šimulyno premija. Ši premija – tik viena iniciatyvų, skirtų iš Veliuonos kilusio skulptorius, tapytojo, poeto ir prozininko atminimui. Š. Šimulyno tapybos, skulptūros darbų yra Lietuvos dailės muziejuje bei privačiose kolekcijose Lietuvoje, JAV, Kanadoje, Izraelyje. Menininko darbai puošia uždaras ir viešąsias erdves įvairiuose mūsų šalies ir užsienio miestuose. Talentingo kūrėjo darbai ir po jo mirties 1999 m. eksponuojami personalinėse ir grupinėse parodose ne tik Lietuvoje. 1986 m. išleista dailininko eilėraščių knygą „Ledynų motina“, 1998 m. – novelių knyga „Tėvonija“, o 1999-aisiais, po autoriaus mirties, – „Rugiuose po obelim“, šioji pažymėta Petro Cvirkos literatūrine premija.Kraštietis prisimenamas ir Veliuonoje: į naująją biblioteką perkelta jo memorialinė ekspozicija, jau trejus metus rengiamas dailininkų pleneras. Šarūno Šimulyno premiją, minint jo 75-ąsias gimimo metines, įsteigė jo našlė Violeta Šimulynienė kartu su D. Teišerskyte bei veliuoniškiais V. Šoblinskaite ir G. Aleksa. Premija teikiama universaliems menininkams. Pirmoji 2014 m. teko poetui, dailininkui, juvelyrui Gvidui Latakui. Šiemet – Juliui Kelerui. „Julius Keleras būtent toks – neišsitenkantis vieno žanro ribose: poetas, prozininkas, fotografas, teatro projektų autorius, visokiausių sumanymų iniciatorius. Iškalbingi jo biografijos faktai“, – sakė novelės vakaro vedėjas. 1961 m. gimęs J. Keleras baigė Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą, studijavo lietuvių kalbą Vilniaus universitete, o 1992 m. Ilinojaus universitete įgijo laisvųjų menų magistro laipsnį. Yra tarptautinio PEN klubo narys, Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Išleido aštuonias poezijos knygas, o jo eilėraščiai išversti į keliolika kalbų. Dalyvavo tarptautiniuose poezijos festivaliuose Baltarusijoje, Kolumbijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Švedijoje ir kt. Vilniuje rengė neformalius poezijos skaitymus. „Novelių aš nerašau ir, tikiuosi, nepradėsiu, nes tai sunkus žanras ir turbūt neįveikiamas. Bet jeigu ne juokais – jis man ir nelabai rūpi, nors gabalėlis, kurį perskaitysiu, susijęs su proza – eseistine proza, kuri leidžia nekonstruoti teksto pagal smulkiosios prozos taisykles, o dėlioti žodžius taip, kaip diktuoja autoriaus kūrybinė intuicija ir emocijos“, – sakė prie skaitymo pulto pakviestas menininkas. Prieš tai jis jau buvo pasodinęs ąžuoliuką Rašytojų giraitėje Veliuonoje, o perskaitęs esė apie krikšto mamą buvo apdovanotas ir Šarūno Šimulyno premija.Novelės vakaras baigėsi savivaldybės atstovo – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Antano Gvildžio nevaldišku sveikinimu bei Veliuonos kultūros centro kolektyvo „Saltare Festum“ senovinių šokių koncertu.

Šviesos keliu – į biblioteką

Bet literatūrinė šventė nesibaigė – rašytoja V. Šoblinskaitė, kuri nuo metų pradžios ir bibliotekininkė, pakvietė visus eiti į naująją biblioteką šviesos keliu. Gatvė nuo seniūnijos iki naujosios bibliotekos buvo nudėliota žibintais. Atidarymo juostelę perkirpo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. Gvildys ir Jurbarko viešosios bibliotekos direktorė N. Masiulienė, ir didžiulis būrys knygos mylėtojų sugužėjo vidun. Visi sutilpo, nes naujoji biblioteka didelė ir erdvi. Ilgai glaudusis viename kambarėlyje seniūnijoje, Veliuonos biblioteka persikėlė į naujas patalpas, kuriose iki tol veikė VšĮ „Nugalėk save“. „Palyginti su tuo, ką turėjome, dabar biblioteka turi puikias patalpas – šilta, šviesu, daug vietos. Tikimės, kad biblioteka taps traukos centru, juolab kad čia bus ir nuolat veikianti Šarūno Šimulyno ekspozicija“, – sakė Jurbarko viešosios bibliotekos direktorė.N. Masiulienė bibliotekos atidarymo šventėje džiaugėsi ir nauja bibliotekininke V. Šoblinskaite. Rašytoja labai entuziastingai ėmėsi darbo, o jos vyras G. Aleksa jai rimtai talkina, mat yra bibliotekos globėjas. Veliuonos bibliotekos globėjais jau tapo nemažas būrys Violetos ir Gasparo bičiulių – rašytojų ir leidėjų, ir Veliuonos biblioteka šiemet dovanų jau gavo 280 knygų. Panašu, kad skaitytojų irgi netrūksta – atidarymo proga ir jie, o ne tik oficialūs asmenys, teikė dovanas bibliotekai. O V. Šoblinskaitė išdovanojo didžiausią krūvą knygų – meno albumų „Šarūnas Šimulynas. Kelionė per gyvenimą“ – pagalbininkams, rėmėjams, knygų bičiuliams. Kai tokia graži pradžia, norisi tikėti, kad šviesos kelias niekada nebus tuščias.

Danutė KAROPČIKIENĖ« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook