Mokslininkai tyrinėjo Viešvilę

Mokslininkai tyrinėjo Viešvilę (0)

2013-08-10

Leidykla „Versmė“, planuojanti išleisti monografiją apie Viešvilę, liepos 1-21 dienomis šiame miestelyje surengė kompleksinę mokslinę ekspediciją. Ekspedicijoje dalyvavo 24 mokslininkai ir aukštųjų mokyklų studentai.

Pirmieji į Viešvilę atvyko archeologai, vadovaujami Trakų istorijos muziejaus archeologijos skyriaus vedėjo Ugniaus Budvydo. Ši vasara Viešvilėje jam devintoji – kasinėjimus čia jis pradėjo 1998-aisiais. Atrasta gyvenvietė ir du kapinynai: ant kalvelės – vyrų ir moterų, žemiau – vaikų, liudija, kad Viešvilėje X–XI amžiuje gyveno skalvių gentis.
Antroji archeologų grupė, vadovaujama Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros jaunesniojo mokslo darbuotojo Lino Tamulyno, tyrinėjo Naudvario kapinyną. Kasinėjimai čia pradėti 2001 metais. Rastos urnos su sudegintais mirusiųjų palaikais, datuojamais I tūkstantmečiu prieš Kristų. Šiais metais buvo atidengti 7 šurfai, rasta grublėtos keramikos.
Antrąją savaitę archeologai tyrinėjo Smalininkų degintinį kapinyną, minimą Rytprūsių archeologų sudarytuose sąvaduose. Atidengtose perkasose rasti du kapai, juose aptikta papuošalų: įvijiniai bronziniai žiedai, bronzinės įvijos, sagtis, taip pat rasta keramikos, geležinis įmovinis kirvis. Antroje perkasoje rastos įvijos, žiedas, pentinas, peilis, išardyti žmogaus ir žirgo kaulų fragmentai.
Liepos 5–21 d. Lietuvių kalbos instituto tarybos pirmininkė profesorė, hab. daktarė Danguolė Mikulėnienė tęsė Viešvilės apylinkių gyventojų kalbos tyrimus, Vilniaus universiteto doktorantė Laura Geržotaitė rinko ir tikslino kalbinę medžiagą moksliniam straipsniui apie Viešvilės apylinkių šnektas. Vilniaus universiteto studentė Agnė Zakarevičiūtė rinko ir tikslino jaunų gyventojų kalbinę medžiagą.
Mažosios Lietuvos Istorijos muziejaus etnografijos skyriaus vedėja daktarė Aušra Kavaliauskienė ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė Kristina Blockytė rinko etnografinę medžiagą iš Viešvilės apylinkių gyventojų.
Klaipėdos krašto tautinio kostiumo specialistė, Klaipėdos universiteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros lektorė, etnologijos mokslų doktorantė Elena Matulionienė susipažino su čiabuvių situacija kalbindama Rūtą Babonienę, Antaniną Rimkienę, Lidiją Strikienę, Reginą Meškauskienę, Aušrą Rusinavičiūtę, Eleną Vizbarienę, Algimantą Liaudaitį, fotografavo juos su dabar dėvimais rūbais.
Ekspedicijoje dirbo Lietuvos geografijos instituto mokslinis bendradarbis, gamtos mokslų daktaras Rimvydas Kunskas, geografijos mokslų daktarė Regina Morkūnaitė tyrė Kaskalnio geomorfologinio draustinio kopyną.
Istorikas doktorantas Žilvinas Čėsna medžiagą straipsniui „Viešvilė ir jos apylinkės XVI–XIX amžiuje“ renka senuosiuose Prūsijos archyvuose.
Ekspedicijos dalyvių apgyvendinimo, važinėjimo ir kitus rūpesčius padėjo spręsti Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktorė Ina Budrienė, Viešvilės seniūnas Valentinas Kucinas, Viešvilės bendruomenės „Skalvija“ pirmininkas Algimantas Liaudaitis, gydytoja Vaida Augaitienė, girininkas Kęstutis Masaitis, Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato vyr. ekologas Vytautas Uselis.
Dėkojame visiems kompleksinės mokslinės ekspedicijos dalyviams ir viešviliškiams, kurie prisidėjo, kad ekspedicija vyktų sklandžiai.

Algirdas Sinkevičius,
kompleksinės mokslinės ekspedicijos vadovas« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook