Balsavimas

Ar pritartumėte Vidos Rekešienės ir Dariaus Juodaičio grįžimui į rajono politiką?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Laisvės keliu

Laisvės keliu

Į Jurbarką sugrįžta žydų ir jų gelbėtojų atminimas (0)

Jurbarkiškis, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, rajono Garbės pilietis Arnoldas Piročkinas dalijasi įžvalgomis apie Jurbarko žydų bendruomenės atminimą, lietuvių ir žydų tautų istorinius santykius.

(Plačiau...)

Prisiminimuose gyva istorija (0)

1941 m. birželio 14 d. trečią valandą nakties NKVD pradėjo masinius lietuvių areštus. Ištisomis šeimomis žmonės buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą.

(Plačiau...)

Laisvės vilties nepalaužė nei klasta, nei kankinimais (0)

Gegužės 30-ąją sukako 66-eri metai, kai 1953 m. gegužės 30-osios priešpietę, apie 11 val., Šimkaičių miške įvyko viena skaudžiausių Lietuvos partizaninės kovos dramų – bunkeryje-vadavietėje sovietinis saugumas suėmė Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai vadovą, partizanų generolą Jonas Žemaitį-Vytautą ir kartu su juo buvusias partizanes Eleną Palubeckytę-Liudą ir sergantį generolą slaugiusią partizanų gailestingąją medicinos seserį Marijoną Žiliūtę-Eglutę. Taigi kas tuomet įvyko Šimkaičių miško 46-ąjme kvartale ir kaip saugumas išaiškino bunkerio vietą?

(Plačiau...)

Laisvės kelias tiestas ir ginklu, ir tiesos žodžiu (0)

Kitais metais jam sueis devyniasdešimt. Jo vardas – Vytautas. Energijos ir smalsumo šiam žmogui galėtų pavydėti ne vienas gerokai jaunesnis. Senolis – tai Girdžiuose gyvenantis V. Mačiulis, pirmasis Šimkaičių miške suradęs pokario metų partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto bunkerį-vadavietę, iš kur šis vadovavo pasipriešinimo kovai ir kuriame 1953 m. gegužės 30 d. sovietinio saugumo buvo suimtas.

(Plačiau...)

„Bangų mūša“ tremtinių likimus tebeplaka ir šiandien (1)

Jų kaskart vis mažiau ir mažiau susirenka paminėti skaudžių savo gyvenimo įvykių. Vieni, palikę iškentėtą vargą ir prisiminimus, jau išėjo Anapilin, kiti jau negali ateiti, dalis trečiųjų – pačių jauniausiųjų – nenori prisiminti savo murzinos ir skurdžios vaikystės. Visi jie – tremtiniai. Vieni Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą kaip „banditai ir tarybinės liaudies priešai“ kartu su tėvais išvežti dar vaikai ar net kūdikiai, kiti gimę ten, „plačiojoje tėvynėje“, – Sibiro taigoje ar Kazachstano stepėse. Tačiau visus juos sieja vienas dalykas – neteisybės kartėlis ir skausmas, lydintis visą gyvenimą. Už ką?

(Plačiau...)

Laisvės kelias – į partizanų generolo lemtį (0)

Vakar, kovo 15-ąją, paminėtos pokario merų Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai vado, partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto 110-osios gimimo metinės. Seimas, pagerbdamas iškilųjį partizanų vadą, šiuos metus yra paskelbęs Jono Žemaičio-Vytauto metais. Jo kova glaudžiai susijusi su mūsų kraštu – miške netoli Šimkaičių buvo įrengta paskutinė J. Žemaičio-Vytauto vadavietė, kurioje jis 1953 m. gegužės 30 d. buvo suimtas.

(Plačiau...)

Atrado svarbų bunkerį (nuotraukos, video) (2)

Kovo 15-ąją žinomas istorikas ir partizaninių kovų tyrinėtojas Vykintas Vaitkevičius kartu su LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šauliais šukavo Šimkaičių girią. Būrys entuziastų ieškojo vieno iš trijų čia buvusių bunkerių. Užsispyrimas atnešė sėkmę – išvaikščiojus porą miško kvartalų buvo rastas įgriuvęs bunkeris. Paieška surengta minint Prezidento ir partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto 110-ąsias gimimo metines.

(Plačiau...)

Laukesos miško tragedija (0)

„Šviesa“ vasario 2 ir 9 dienų numeriuose paskelbė Vertimų kaimo gyventojų Simono Švedo ir Salomėjos Lekutytės dar sovietiniais metais slapta užrašytus liudijimus apie 1945 m. okupantų vykdytą smurtą prieš Vertimų gyventojus. Laikydami juos banditais, neva kovojusiais prieš antrą kartą Lietuvą užėmusius okupantus, net nesipriešinančius be gailesčio žudė, o išlikusius gyvus žiauriai kankino ir ilgus metus laikė Rusijos kalėjimuose. Nors iš tikrųjų kai kurie jauni kaimo vyrai dar nebuvo spėję įsijungti į ginkluotą pasipriešinimą, o tik slapstėsi nuo represijų ir prievartinės tarnybos Raudonojoje armijoje. Trėmimais ir žudymais buvo siekiama palaužti lietuvių tautos moralę ir bet kokį pasipriešinimą bolševikinei santvarkai.

(Plačiau...)

Brangiausia kovojančios Lietuvos deklaracija (0)

Vasario 16-ąją, Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dieną, paminėta istorinė data – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos pasirašymo 70 metų sukaktis. Tuomet lietuvių tautai ypač sunkiu ginkluotos kovos prieš sovietinę okupaciją laiku įvyko vienintelis Lietuvos partizanų suvažiavimas, atskiras partizaninio pasipriešinimo formuotes sujungęs į vieningą organizaciją, priėmęs šią Deklaraciją.

(Plačiau...)

Jurbarkiečiai turi didžiuotis savo partizanais (0)

Vasario 16-ąją švenčiame kovojančios Lietuvos Konstitucijos septyniasdešimtmetį. 1949 m. vasario 16-ąją Lietuvos partizanai Minaičiuose, Radviliškio rajone, priėmė Deklaraciją, kurią tvirtai galime vadinti kovojančios Lietuvos Konstitucija.

(Plačiau...)

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook