Lietuvos gimtadienis „Ąžuoliuke“

Lietuvos gimtadienis „Ąžuoliuke“ (0)

2010-02-22

- Vaikai, ar mėgstate švęsti gimtadienius?
- Taip! - garsiai skambėjo atsakymas.
Tądien „Ąžuoliuko" darželyje-mokykloje buvo švenčiamas Lietuvos gimtadienis - Vasario 16-oji.

Mažytės Trispalvės rankytėse ir didžiulės šypsenos veidukuose - taip gražiai pasipuošę „Ąžuoliuko" vaikučiai žygiavo į salę visi kartu su savo direktore Nijole Blažiene, auklėtojomis ir tėveliais švęsti Lietuvos gimtadienio. Labiausiai pasidabinę buvo folklorinio ansamblio „Giliukas" dainininkai ir šokėjėliai - gražiais lino drabužėliais, darbščiųjų auklėtojų ir mamyčių rankomis pasiūtais ir išsiuvinėtais, apsirėdę. „Taip gražiai pasipuošiame tik per gimtadienį", - sakė šio kolektyvo mažiausieji - Amanta ir Paulius.
Folkloro ansamblis „Giliukas" su vadove Daina Liorančiene parengė gimtadieniui gražų koncertą, o šventę vedė „Naminukų" grupės auklėtoja Rima Šauklienė. Vaikai dainavo ir sakė eilėraščius apie žaliuojančius Tėvynės miškus, vingrias upes, žydinčias pievas ir apie gintarą, Baltijos išskalautą, dailiausią lietuvaičių papuošalą. „Tu mergele Lietuvos, dainuok dainą visados! Tu berneli Lietuvos, šerk žirgelį visados!", - linksmai traukė skardžiabalsiai „giliukai".
Kai mažieji šokėjėliai suko linksmą ratelį, kaip vėjas suka malūnėlio sparnus, jiems džiaugsmingai vėliavėlėmis mojo visi šventės dalyviai - ir maži, ir dideli. Pražydo „Ąžuoliukas" geltonais, žaliais, raudonais žiedeliais, tarsi margaspalvis darželis suklestėjo. Linksma švęsti Lietuvos gimtadienį!
Švenčiant Tėvynės gimimo dieną auklėtoja Rima Šauklienė priminė vaikams Lietuvos gyvenimo kelią. Daug būta gražaus, bet ir daug negandų teko patirti mūsų Tėvynei ir žmonėms. Bet meilė viską įveikia, tad ir „Ąžuoliuko" vaikučiai linkėjo - „kad viskas augtų ir žydėtų, kad Lietuvą visi mylėtų".
Ir dar auklėtoja Rima priminė vaikams, kad reikia gerbti Lietuvos simbolius - trispalvę vėliavą, herbą, kuriame narsus raitelis drąsiai joja ant eiklaus žirgo, ir himną, kurį giedodami ištariame svarbius žodžius, kad esame Lietuvos, didvyrių žemės, vaikai.
Gimtadienio šventei besibaigiant į Lietuvos žemėlapį vaikučiai susmaigstė mažytes Trispalves - supleveno jos kaip meilė iš mažų širdelių, kaip nuoširdūs dainelės žodžiai - „mylėsiu aš Tėvynę, kiek mažos mano jėgos leis". Tai dovana Lietuvai jos gimtadienio proga.« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook