Miškininkas dirbo Lietuvai

Miškininkas dirbo Lietuvai (0)

2016-03-26

Jaunųjų miško bičiulių būrelio „Girinukas“ vadovės Loretos Pocienės kvietimu Veliuonoje vyko susitikimas su miškininku – profesoriumi, buvusiu Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriumi Romualdu Deltuvu. Profesorius neseniai išleido monografiją apie Povilą Matulionį, kurią mums ir pristatė.

R. Deltuvas papasakojo, kad studijų laikais (į Žemės ūkio akademijos Miškų fakultetą jis įstojo 1960 m.) apie miškininką Povilą Matulionį buvo mažai kalbama. Tuometinė valdžia jo asmenybę vertino nelabai palankiai. Jis nepriklausė jokiai partijai, bet buvo šaulys, Vilniui vaduoti sąjungos narys, aktyviai reiškėsi skatinant šiame krašte lietuvybę.
Knygos autorius pabrėžė, kad P. Matulionis buvo ne tik miškininkas. Lietuvai svarbūs ir kiti jo nuveikti darbai. Vilniaus krašte nuo jo iniciatyvų prasidėjo ir lietuviškos pamaldos bažnyčioje, ir lietuviški spektakliai. „Man P. Matulionis atsiskleidė kaip idealistas, per daug mylėjęs Lietuvą. Būsimai savo žmonai lenkei prieš vestuves pasakė, kad trečdalį savo atlyginimo jis skirsiąs lietuvybės skatinimo reikalams. Taip ir darė. Žmona jį suprato ir palaikė. Abu jų sūnūs tapo Lietuvos kariuomenės savanoriais“, – pasakojo R. Deltuvas.
Profesorius skaitė monografijos ištraukas, kuriose rašoma apie draugijos „Lietuvai pagražinti“ suvažiavimą ant Ramybės piliakalnio Veliuonoje.

Ida Masaitytė, IG klasė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook