Smalsučiai susitiko Eržvilke

Smalsučiai susitiko Eržvilke (0)

2017-11-24

Eržvilko gimnazijos mokytoja Ilona Skrodenienė su savo mokiniais leidžia laikraštuką „Smalsutis“, todėl į svečius pakviestas „Vaikų trečiadienio“ Smalsutis mielai važiavo į susitikimą su antrokais. Ir sutiko daug smalsučių! 

Kas tik praveria antrokų klasės duris, pirmiausia pamato ant sienos kabantį Smalsučio portretą. O patį Smalsutį – taip vaikai pavadino voveriuką – galima pamatyti per langą, liuoksintį didžiulių senų medžių šakomis. Voveriukas irgi dairosi per langus – jam smalsu, ką vaikai veikia per pamokas.

Svečius mažieji smalsučiai sutinka svetingai. Pirmiausia aprodo savo klasę ir ant sienų sukabintus piešinius. Oho! Ko tik antrokai nepripiešė! Net vėją plaukuose! „Mokytoja visko sugalvoja ir mus išmoko“, – sakė smalsučiai ir paplojo savo mokytojai.

Paskui padengia vaišių stalą ir susėdę klausosi, ką pasakoja mokytoja. „Mūsų laikraštukas – su istorija, jis leidžiamas nuo 2003 m. ir vadinosi „Kodėlčiukas“. (Vaikai kraipo galvas ir stebisi – juk jie dar nebuvo gimę!) Leidome jį kartu su mokytoja Vaidute Kazakevičiene, o vaikai, kurie rašė „Kodėlčiuką“, dabar jau studentai“, – pasakoja mokytoja Ilona ir rodo ant lapų suklijuotus tekstus su vaikų nupieštomis iliustracijomis. Tuos pirmus laikraštukus nuneš į gimnazijos muziejų – tegul visi pasižiūri.

2013 m., kai mokytoja Ilona, paauginusi savo vaikčius, grįžo į darbą, laikraštukas vėl atgijo ir nepailsadamas gyvuoja. Dabar jis spausdinamas kompiuteriu, dauginamas, platinamas skaitytojams, skaityti galima ir gimnazijos internetinėje svetainėje.

Kantriai išklausę antrokai skuba pasipasakoti: kas ką mėgsta, kuo domisi, kokiais instrumentais groja – net mokytoja sužino dar nežinotų vaikų talentų. Pasakoja, kaip kuria „Smalsutį“, piešia iliustracijas, dalyvauja viktorinose, mena mįsles. Korespondentų būrelį lanko Nojus Gudaitis, Nėjus Juščius, Adrijus Pozingis, Aistis Danusas, Arijus Liutkus, Niveta Zagurskaitė, Austėja Anglickaitė, Skaistė Grybaitė, Rytis Mačijauskas.

Ir klausinėti smalsučiai labai mėgsta – klausimais apipila korespondentę, smalsauja, kas per daiktas diktofonas, kaip laikraštis iš kompiuterio nukeliauja į spaustuvę ir kaip atrodo spaustuvė. Ir kas yra interviu, žino – pirmoje klasėje jie ėmė interviu iš ketvirtokės Audrūnės Bakšytės, o šiemet suplanavę apklausinėti gimnazijos direktorę ir naująją muzikos mokytoją.

Atsisveikindami Eržvilko antrokai kvietė vėl atvažiuoti. Tačiau pirmiausia patys „aplankė“ „Vaikų trečiadienį“, t. y. atsiuntė straipsnelį apie susitikimą su Amsiu.« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook