Valdančiųjų sprendimai įmonei nieko gero nežada

Valdančiųjų sprendimai įmonei nieko gero nežada (3)

2017-05-17

Valdančiajai daugumai priklausantys rajono tarybos nariai neišgirdo UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ direktorės Medos Alksnienės prašymo padė- ti įmonei – nors „prieš“ nebalsavo, visi vieningai susilaikė ir opozicijos parengtam sprendimo projektui priimti neužteko balsų. J. Pileckienės nuotr.

Balandžio 27 d. į rajono tarybos posėdį su viltimi išsaugoti įmonę ėjusi UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ direktorė Meda Alksnienė nieko paguodžiančio neišgirdo. Grupė opozicijai priklausančių  tarybos narių teikė sprendimo projektą, kuriuo savivaldybės administracijai  siūlė su bendrove  sudaryti keleivių vežimo maršrutu Jurbarkas – Kaunas sutartį ne konkurso tvarka. Valdančiosios daugumos valia sprendimas nepriimtas – nors nė vienas nebalsavo „prieš“, koalicija vieningai pademonstravo susitarimą „susilaikyti“.

Niekas nepasikeitė
UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ direktorė M. Alksnienė erškėčiais klotą žygį dėl bendrovės išlikimo pradėjo dar pernai pajutusi, kad savivaldybės administracijos veiksmai net septyniolika darbuotojų gali palikti be darbo, o įmonę atvesti prie bankroto slenksčio. Priešistorė nei  politikams, nei  valdininkams nemaloni. Pirmiausia paaiškėjo, kad dar nepasibaigus išduotiems leidimams vežti keleivius, savivaldybė prabilo apie naują konkursą. Pakvipus teismais, šios minties valdininkai atsisakė, tačiau 2016 m. balandžio 28 d. politikams buvo pateiktas sprendimo projektas, dėl kurio vėliau prireikė kviesti neeilinį savivaldybės tarybos posėdį. Sprendimu buvo patvirtintas vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašas, tačiau svarstant klausimą nė žodeliu neužsiminta, kad sąraše nelieka rajono gyventojams įprasto mikroautobusų maršruto Jurbarkas–Kaunas.
Tik po gero mėnesio, birželio 1 d., savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė raštu informavo UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ direktorę M. Alksnienę, kad nuo liepos 1 d. naikinami bendrovei iki 2017 m. birželio 12 d. išduoti leidimai vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutu Jurbarkas–Kaunas, nes tokio maršruto neliko savivaldybės tarybos patvirtintame sąraše. 
Susigriebę, ką padarė, politikai kaltino vieni kitus, savivaldybės administraciją prastai paruošus sprendimo projektą, nuslėpus informaciją, neįvertinus pasekmių. Todėl neeiliniame posėdyje padėtis buvo ištaisyta ir maršrutas į sąrašą įrašytas, o savivaldybės administracijos direktorės įspėjimas dėl naikinamų leidimų vežti keleivius neteko galios.
Tiesa, Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė tuomet teigė, kad Jurbarko r. savivaldybės taryba nėra priėmusi jokio dokumento, kuriuo būtų panaikinusi bendrovei svarbų maršrutą, net jei jis į naująjį sąrašą ir nebuvo įtrauktas. Pakeitusi sprendimus ir įsakymus, rajono taryba ir savivaldybės administracija bendrovei leido dirbti. Kaip paaiškėjo dabar – tik laikinai.
Dirba be sutarties
Bendrovės direktorė M. Alksnienė neslepia supratusi, kad kova už išlikimą nebus lengva. Nors leidimų vežti keleivius nepanaikino, tačiau sutarties su bendrove savivaldybės administracijos direktorė V. Rekešienė vis tiek nepasirašė, nors sutartinių dalykų – kas mėnesį mokamų kompensacijų už lengvatinius keleivių bilietus – neneigė. 
Bendrovė bandė eiti teismo keliu, kad šis įpareigotų savivaldybę pasirašyti sutartį, tačiau bylinėjantis prieita tik iki taikos sutarties. Beje, ir ši suderinta bendrovei nepalankiu metu, pernai rugsėjo vidury, kai mokyklos, į kurias anksčiau pavėžėdavo vaikus, jau turėjo kitus vežėjus. 
M. Alksnienę stebina jaučiamos savivaldybės administracijos vadovų nuostatos atsisakyti bendrovės paslaugų ir be darbo palikti septyniolika žmonių. Beje, šiemet savivaldybės administracija pritarė ir skyrė lėšų naujai darbo vietai, kurią bendrovė steigia dalyvaudama Tauragės teritorinės darbo biržos Vietinių užimtumo iniciatyvų projekte. M. Alksnienė sako, kad bando rasti bendrą kalbą su savivaldybės administracija ir kalbėtis apie įmonės perspektyvas, tačiau nė į vienas duris jai prisibelsti nepavyko.
Išeitis yra
Rajono tarybos narių grupė, kurios parengtą sprendimo projektą posėdyje pristatė Vidmantas Juzėnas, įsitikinusi, kad išeitis yra ir bendrovė bent dvejus metus keleivius į Kauną galėtų vežti kaip vežusi. V. Juzėnas bandė paneigti savivaldybės teisininkų argumentus, kad UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ nuo birželio 12 d. nebegali teikti keleivių vežimo paslaugos, o savivaldybės administracija maršrutui Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas privalo skelbti konkursą. Šią veiklą reglamentuojantys teisės dokumentai, sprendimo projektą teikusių tarybos narių nuomone, nesikerta su galimybe išsaugoti darbo vietas ir leisti bendrovei dirbti. 
V. Juzėnas teigė, kad UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ direktorė tarybos nariams išsakė nuogąstavimus dėl savivaldybės administracijos kėslų uždaryti pagrindinį maršrutą. Tarybos narys įsitikinęs, kad yra galimybių sudaryti sutartį su bendrove ne konkurso tvarka, kai nutrūksta paslaugų teikimas arba kyla rimtas pavojus, kad tokia situacija susidarys. Tokiu atveju kompetentinga institucija, šiuo atveju savivaldybė, gali imtis skubių priemonių ir sudaryti viešųjų paslaugų sutartį. Tarybos narys išvardijo visus dokumentus, kurie pagrįstų tokį savivaldybės administracijos sprendimą, ir siūlė dvylika metų veiklą vykdančiai įmonei padėti išsaugoti darbo vietas. „Priimkime sprendimą ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui“, – sakė tarybos narys V. Juzėnas. 
Pasak jo, savivaldybės teisininkų nurodyti sprendimo projekto trūkumai tėra tik smulkmenos, kurias galima pataisyti, o viešųjų paslaugų teikimo sutartį, kaip ir kitais atvejais, paprastai sudaro savivaldybės administracijos direktorius. 
Vertina kitaip
Rajono mero Skirmanto Mockevičiaus nuomonė priešinga – jis atkakliai tvirtino, kad leidžiant bendrovei dirbti be konkurso, gali būti diskriminuojami kiti vežėjai. Būtent todėl buvo kreiptasi į Konkurencijos tarybą, kad ši išaiškintų, ar savivaldybė nepažeistų įstatymų sudarydama sutartį su pasirinktu vežėju. Meras linkęs manyti, kad atsisakyti konkurso būtų galima tik tuo atveju, jei paslaugos negalėtų ar nenorėtų teikti kitas vežėjas. S. Mockevičius įsitikinęs, kad kreiptis į Konkurencijos tarybą – teisingas sprendimas. „Turėsime labai aiškų atsakymą, ar galime, ar ne. Taip pat turime išsiaiškinti, ar Kauno rajono savivaldybė sutiktų kompensuoti dalį lengvatinio pavėžėjimo sumos, kurią kompensuojame mes“, – sakė meras. 
Savivaldybė tikisi iš rajono biudžeto mokamą kompensaciją už lengvatinius bilietus pasidalyti su Kauno rajono savivaldybe, mat nemaža dalis šiuo maršrutu važiuojančių keleivių gyvena Kauno rajone, o už jų lengvatinius bilietus moka mūsų savivaldybė. Savivaldybės administracijos direktorė V. Rekešienė teigė, kad kaimyninė savivaldybė prisiimti tokių įsipareigojimų nenorėtų. Šis klausimas buvo aptartas žodžiu, todėl dabar nusiųstas raštiškas paklausimas. 
Atsakymo laukiama ne vien iš Konkurencijos tarybos, Kauno r. savivaldybės, bet ir iš Kauno kolegijos, kuri laimėjo konkursą ir atlieka keleivių srautų tyrimą. V. Rekešienė mano, kad toks tyrimas padės objektyviai išsiaiškinti rūpimus dalykus – ar maršrutas savivaldybei reikalingas, kiek tankiai turėtų stoti autobusai. 
Direktorė neatrodė išgyvenanti, kad UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ vairuotojai gali likti be darbo, o bendrovė turės rimtų finansinių pasekmių. Tai, kad V. Rekešienė nepasirašė su bendrove sutarties, leidžia manyti, kad ji linkusi maršrutui Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas skelbti konkursą. Paklausta, koks įmonės likimas pasibaigus leidimams, atsakė trumpai: dirbtų, kol paaiškės konkurso laimėtojas. 
UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ direktorė M. Alksnienė tarybos posėdyje suabejojo mažų vežėjų galimybėmis laimėti patrauklaus maršruto konkursą. Ji prabilo apie stambius vežėjus, daug didesnes jų galimybes pasiūlant naujus autobusus ar net dempinguojant kainas. „Neliks nei mūsų, nei autobusų parko“, – sakė M. Alksnienė.
Kaltino įmonės žlugdymu
Tarybos opozicija pateikė ne vieną pavyzdį, kai savivaldybės nepažeidžiant jokių įstatymų palaiko savas įmones. „Ieškom investicijų, važinėjam po užsienius, kad atsirastų darbo vietų, o žlugdom įmonę, kuri tas darbo vietas turi sukūrusi“, – sakė tarybos narė Zita Sorokienė. Sprendimo neradusius valdininkus ir politikus ji kvietė analizuoti tų savivaldybių pavyzdžius, kurios viską daro, kad jų įmonės nežlugtų. 
Tarybos narys Donatas Jackis laukė rajono vadovų atsakymo, kas eksploatuos maršrutą ir veš keleivius po birželio 12 d., pasibaigus UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ išduotų leidimų galiojimo laikui. „Konkursas nepaskelbtas, tai koks tolimesnis sprendimas?“ – klausė tarybos narys. Tačiau rajono meras S. Mockevičius ir čia nematė problemos. 
„Vasarą vaikai nevežami, sumažėja srautai, tai jei bus vieną kitą mėnesį paslauga neteikiama, nebūtų didelė problema. Tai nėra tas maršrutas, kad nebūtų kitų vežėjų“, – sakė meras, nekeldamas klausimo, ką tie pora mėnesių reikštų UAB „Jurbarko mažieji autobusai“.
Diskusijoje dėl įmonės išlikimo taškus sudėliojo tarybos narys Stasys Makūnas. Pasak jo, savivaldybė nenori, kad būtų priimtas įmonės veiklą užtikrinantis sprendimas, nors taip bus pabloginta mikroautobusais besinaudojančių rajono gyventojų situacija. „Gal nežinom tikrų savivaldybės motyvų? Jei ne šitai, tai kas toliau“, – svarstė tarybos narys. 
Kaip sakė meras, atsakymo ilgai laukti nereikės. Jį padiktuos labai laukiami, tik kažin ar įmonei palankūs Konkurencijos tarybos ir Kauno rajono savivaldybės sprendimai.
Jolita PILECKIENĖ« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook