Maironiečių šventė Raudonėje

Maironiečių šventė Raudonėje (0)

2016-09-30

Juodaičių pagrindinės mokyklos maironiečiai į sueigą pasipuošė ir žaliosiomis savo būrelio skarelėmis, ir jaunojo šaulio uniformomis – jaunimui abi šios organizacijos vienodai svarbios ir brangios.

Baltų vienybės dieną Lietuvos maironiečiai, kaip visada, šventė kartu, ir šiemet jie susibūrė Raudonėje. Pilies parko kalneliai skardeno jaunais balsais, o puikią šventę surengė Raudonės pagrindinės mokyklos maironiečių būrelis ir jo vadovė. Žinoma, su dideliu būriu pagalbininkų.

„Esi kažko kilnaus dalimi“

Lietuvos maironiečių draugija, panevėžiečio mokytojo Eugenijaus Urbono įkurta 1989 m., garsina Maironį, saugo jo idealus ir puoselėja jaunimo tautinę dvasią. Daugybėje Lietuvos mokyklų veikia maironiečių būreliai, mūsų rajone jie radosi kartu su draugijos įsteigimu. Pirmiausia – Raudonėje, kur maironiečius iki šiol buria lituanistė Elena Elzbergienė.
Naujausiame Maironiečių draugijos laikraščio „Sandrava“ (jis leidžiamas nuo 1990-ųjų, triskart per metus) numeryje psichologas, Lietuvos edukologijos universiteto doc. dr. Tomas Lazdauskas sveikina savo gimtinėje Raudonėje susirinkusius maironiečius. „Kartu su mokykliniais prisiminimais dažnai iškyla ir kurio nors maironiečių sambūrio akimirka. Kaip nekantriai laukdavau rudeninių susitikimų Kaune ir pavasarinės Jurginių šventės vis kitame Lietuvos krašte! Užbūrė galimybė būti kartu su bendraminčiais, dalytis tuo, kas svarbu, žinoti, tada dar tik labai intuityviai, kad esi kažko kilnaus dalimi. Tuomet jaučiausi turįs išskirtinę galimybę bendrauti su autoritetingais mokslo ir meno žmonėmis“, – T. Lazdauskas pamini ir esminius plačios ir įvairios maironiečių veiklos bruožus.
Iš daugybės padėkų, kurias teikė draugijos įkūrėjas E. Urbonas, viena buvo skirta pirmajai Raudonės maironietei Renatai Siaurusaitienei – į pirmąją respublikinę sueigą 1989-ųjų rudenį mokytoja E. Elzbergienė vežėsi ją vieną. Dabar Renata yra aktyvi bendruomenės narė ir maironiečių veiklos rėmėja, o maironiečių būrelyje dalyvauja jos dukra šeštokė Emilija.

Sugeba uždegti

Be Raudonės, maironiečių būreliai veikia dar trijose rajono mokyklose: Jurbarko Naujamiesčio, Juodaičių ir Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėse, o jiems vadovauja lituanistės Vilma Masaitienė, Daiva Piragienė ir istorikė Karolina Kliukienė.
„Būrelių veikla priklauso nuo pedagogų kūrybingumo, sugebėjimo uždegti mokinius savo idėjomis“, – interviu tame pat „Sandravos“ laikraštyje teigia E. Urbonas. O maironiečių sambūryje Raudonėje jis apgailestavo, kad „blėsta mokyklose tautinė dvasia“.
Tačiau tik ne tose, kur veikia maironiečiai. „Jaunas dar mūsų būrelis, nuo 2008-ųjų, bet jau išėjo dvi maironiečių kartos. Vaikai auga su maironiečiais ir gailisi, kai baigus mokyklą tenka palikti ir būrelį. Kažkokia ypatinga dvasia tuose mūsų sambūriuose, kelionėse, šventėse“, – sakė Naujamiesčio pagrindinės mokyklos lituanistė V. Masaitienė. Jos mokinei Marijai Vasiliauskaitei buvo skirta Lietuvos maironiečių draugijos padėka.
Vaikams labiausiai patinka tradicinės sueigos, kelionės po Lietuvą. „Jei ne tos sueigos, net nežinotume, kokių mūsų šalyje yra gražių vietų. Argi tai mažai?“ – yra sakiusi lituanistė E. Elzbergienė. Tačiau maironiečių veikla apima ir daug kitų sričių – vaikai skatinami kurti, jie dalyvauja konkursuose, leidžiamas maironiečių kūrybos almanachas „Žodžių žydėjimas“. Raudonės maironiečiai parengė ir 2000 m. išleido knygą apie savo miestelį, o būrelio vadovė E. Elzbergienė už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą pernai apdovanota Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukime Lietuvai“.

„Einame Maironio keliu“

Šiemetiniame sambūryje Švietimo ir mokslo ministerijos padėka įteikta Juodaičių pagrindinės mokyklos maironiečių būrelio vadovei D. Piragienei.
Kuo jaunimą patraukia Maironis ir maironiečių veikla, papasakojo šios mokyklos mokinės.
Deimantė Kulikauskaitė: „Lankau maironiečių būrelį jau penkti metai. Man patinka Maironis, iš jo kūrybos pasisemiu idėjų, bandau pati kurti. Patinka daryti gerus darbus, nustebinti žmones kokiu nors dirbiniu, sveikinimu.“
Liveta Giedraitytė: „Norėjau kuo daugiau sužinoti apie Maironį, jo gyvenimą ir kūrybą. Labiausiai man patinka dalyvauti sambūriuose. Jau buvau Telšiuose, Biržuose, Pasvalyje, Kaune, Butrimonyse. Mes kasmet rengiame gerumo akciją „Dovanoju Tau šv. Kalėdų dieną“, tvarkome apleistus kapelius. Linksmai švenčiame maironiečių būrelio gimtadienius.“
Dovilė Puodžiulytė: „Man patinka, kad mūsų būrelis turi žalias skareles su maironiečių ženklu. Išsiskiriame iš minios, bet juk ir esame kitokie – einame Maironio keliu. Man labiausiai patinka dalyvauti renginiuose, deklamuoti eilėraščius ir juos kurti, rengti skaidres, pasėdėti su bendraminčiais prie arbatėlės.“
Gabrielė Bajerčiutė: „Važiuojame į ekskursijas, organizuojame įvairius renginius, skaitymus, parengiame gražias menines kompozicijas. Man patinka visa mūsų būrelio veikla.“

„Maironiečiai mes visam laikui“

Iš kiekvieno sambūrio, vykstančio vis kitame Lietuvos kampelyje, maironiečiai parsiveža gražių įspūdžių. Įspūdinga šventė surengta ir Raudonėje. Tautiškai nusiteikusio jaunimo sambūrį palaimino kunigas Šarūnas Leskauskas, sveikino Jurbarko rajono vadovai, į sambūrį atvyko etnologė Gražina Kadžytė ir profesorius Vytautas Landsbergis. Koncertavo Antano Sodeikos meno mokyklos mokiniai.
Gardžius pietus gamtoje šventės dalyviams paruošė Raudonės bendruomenės centras. O po pietų jaunimas paniro į įdomiausias veiklas – šoko, žaidė ir dainavo su Vadžgirio „Šebukais“, įsisuko į viduramžių šokių sūkurį, iš gamtinės medžiagos kūrė baltiškus ženklus, ganė aveles ir „pasodino“ baltų Pasaulio medį.
Aplinkui pilį sklandė nemari Maironio dvasia ir jo idealas: „Paimsme arklą, knygą, lyrą/ Ir eisim Lietuvos keliu!“, puoselėjamas šaunaus jaunimo ir kūrybingų mokytojų.
„Maironiečiai mes visam laikui“, – sakė šventės vedėjai Simona Dobilaitytė, Ūla Marija Urbštaitė ir Ernestas Venclovas, tėvynės pažinimo ir meilės pamokas išėję Raudonės maironiečių būrelyje.

Danutė Karopčikienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook