Taizė piligrimystė stiprina pasitikėjimą

Taizė piligrimystė stiprina pasitikėjimą (2)

2009-06-04

Krikščioniškasis Europos jaunimas, prieš trejetą metų pakviestas kardinolo Audrio Juozo Bačkio, pirmąjį gegužės savaitgalį suvažiavo į Vilnių - pirmą kartą Lietuvoje vyko Taizė susitikimas. Prancūzijos miestelyje Taizė veikianti ekumeninė bendruomenė, kurios pašaukimas yra per Dievo meilę siekti pasaulio taikos ir žmonijos susitaikinimo, jaunimo susitikimus rengia kasmet vis kitoje pasaulio šalyje.

Į maldos, pokalbių ir bendravimo susitikimą „Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje" daugiausia iš Rytų Europos šalių atvyko apie 10 tūkst. jaunuolių, priklausančių įvairioms krikščionių konfesijoms. Susitikime dalyvavo ir grupelė jurbarkiečių, kuriems vadovavo Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, savivaldybės tarybos narė ir rajono Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Rasa Greičiūtė.
„Kovo 9 d. Jaunimo iniciatyvos centras ir tikybos mokytojai visose miesto mokyklose surengė atvirą dorinio ugdymo pamoką, per kurią Kauno arkivyskupijos jaunimo centro atstovai papasakojo mokiniams apie Taizė bendruomenę ir pakvietė dalyvauti piligrimiškame susitikime Vilniuje", - pasakojo R. Greičiūtė.
Savanorių susirinko apie dvidešimt, būrelį jaunesnių nei 16 m. mokinių į Taizė susitikimą Vilniuje vienai dienai vežėsi mokytoja Irena Danupienė. Kai kurie nebe pirmą kartą dalyvavo Taizė susitikime, kiti, kaip teigė gimnazistas Mantas Norvilas, vyko įsitikinti, ar tikrai Taizė įtakoja jaunimo gyvenimą. Mantas sakė patyręs didžiulį, su niekuo nepalyginamą įspūdį: „Pirmą kartą buvau kartu su tiek daug žmonių, suvažiavusių į Vilnių dėl vieno tikslo ir vienijamų pasitikėjimo." Ignui Riaubai įspūdį padarė Vilniaus bažnyčios, pilnos besimeldžiančio jaunimo - smagu buvo būti vienu iš jų.
Taizė susitikimo pamaldos vyko vienu metu keturiose Vilniaus bažnyčiose - Arkikatedroje, Bernardinų, Pranciškonų konventualų ir šv. Jonų. Susitikime dalyvavo Taizė bendruomenės vadovas brolis Aloyzas, kardinolai - jie meldėsi drauge su jaunimu, o jų sveikinimai ir pamokslai radijo ryšiu buvo perduodami į visas bažnyčias.
Po bendrų pamaldų kiekvienas galėjo pasirinkti susitikimą dominančia tema. Pavyzdžiui, diskutuoti apie tikėjimą ir karjerą, apie galimybes, kurias žmogui teikia krizė, apie Dievo gailestingumą ir ko Dievas laukia iš kiekvieno, apie tikėjimą ir įsipareigojimus visuomenei... Buvo galima dainuoti įvairių tautų liaudies dainas kartu su folkloriniais kolektyvais arba žiūrėti spektaklį apie šv. Kazimiero gyvenimą, lankyti muziejus ir bažnyčias arba pasirinkti tylą - dvasinį pokalbį su savimi.
Mantas ir Ignas pabuvojo pažintinėje ekskursijoje po Vilnių ir žavėjosi autentišku senamiesčiu bei kontrastingu metalu ir stiklu žibančiu naujuoju miestu, kuris yra šių metų Europos kultūros sostinė.
Regimantas Jančaras, Raimonda Jonikaitė ir Gabrielė Palubeckytė dalyvavo susitikime apie tai, kam rūpi klimato atšilimas. Jaunuoliai išgirdo ir filmuotoje medžiagoje išvydo ir to, ko dar nežinojo apie klimato atšilimo pasekmes žemei ir žmogui. „Kiekvienam tai turi rūpėti. Viskas priklauso nuo žmogaus, ir kiekvienas galime daug padaryti, ko niekas už mus nepadarys", - teigė jaunuoliai.
Jurbarkiečiai, Taizė susitikimo Vilniuje dalyviai, apsigyveno Vaidotų parapijos netoli Vilniaus Lietuvos lenkų šeimose.
Trys dienos Vilniuje kartu su kitais jaunais žmonėmis iš Lietuvos ir kitų šalių, bendros giesmės ir malda tyloje, paprastas ir gražus bendravimas tarpusavyje, šeimose bei parapijose - tai naujai atrasta bažnyčia kaip bendruomenė. Tai galimybė „prisidėti prie pasitikėjimu, o ne įtarumu grįstos civilizacijos kūrimo. Pasaulį kur kas labiau keičia ne įspūdingi darbai, o kasdienis ištvermingas žmogiškas gerumas", - taip laiške Lietuvos jaunimui rašė Taizė bendruomenės vadovas brolis Aloyzas.« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook