Velykėlės Prezidentūroje

Velykėlės Prezidentūroje (0)

2009-05-01

Jau dešimtą kartą į Atvelykio šventę Lietuvos Prezidentūroje buvo pakviesti net 37-ių Lietuvos mokyklų, remiamų p. A. Adamkienės labdaros ir paramos fondo, mokiniai. Tarp jų - Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio ir Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinių mokyklų atstovai.

Iš Skirsnemunės važiavo 15 septintokų, šauniausios šių mokslo metų klasės mokinių, lydimų klasės auklėtojos R. Steponaitienės ir mokytojos N. Norkienės.
Prezidentūros aikštėje atvykusiuosius pasitiko skautai ir palydėjo į kiemelį. Išdėliojome atsivežtus drožinius, piešinius, lankstinius, atvirukus ir margučius - nusitiesė stalų virtinė su įvairiausiais mokinių darbeliais. Tarp jų puikavosi ir skirsnemuniečių ornamentuota verpstė, šaukštas, saldaininė, ištapyta šilko skarelė, megztos žibuoklės, velykiniai atvirukai. Tai sumanių ir darbščių mokyklos technologijų mokytojų R. Steponaitienės, V. Burbos ir jų mokinių darbo vaisiai. Visi smalsiai apžiūrinėjo vieni kitų darbelius.
Tuo metu kiekviena mokykla buvo pakviesta pasiimti UAB „Tilde IT" dovanojamos programinės įrangos „Tildės biuras 2009".
Nekantraudami laukėme šventės pradžios. Visus nudžiugino Prezidento ir ponios pasirodymas. Jie maloniai sveikinosi ir fotografavosi su mokiniais ir mokytojais.
Erdviame kiemelyje susėdo apie 600 moksleivių ir jų mokytojų. Šiltais ir nuoširdžiais žodžiais visus pasveikino šalies vadovas ir ponia. Įsiminė viltingi Prezidento žodžiai: „O gal ir kitais metais ir jus, ir mus Atvelykio šventei įsileis į šį kiemelį ar kur nors kitur..."
Po malonaus pasveikinimo vyko vaikų cirko pasirodymas, konkurso „Dainuokime kartu" dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų koncertas.
Koncertą užbaigė su daina ir gražiais žodžiais paleisti į orą balionai. Prieš išskraidindami juos vaikai sugalvojo savo norus. Virš kiemelio pakilo spalvotas norų „debesėlis".
Tik nuskridus balionams pasigirdo L. Sungailienės vadovaujamo folkloro ansamblio „Virvytė" dainos. Ariogalos gimnazijos etnografinio ansamblio dalyviai organizavo žaidimus ir ratelius, kuriuose dalyvavo ir skirsnemuniečiai, ir varlaukiečiai mokiniai.
Baigiamoji šventės dalis - margučių ridenimas. Kiekvieną ridentojų grupę aplankė Prezidentas, kalbėjosi su vaikais ir fotografavosi.
Skirstėmės įdomiai praleidę dieną puikiai organizuotoje šventėje. Vaikai dar buvo apdovanoti saldumynais, o visi šventės dalyviai - V.Ylevičiaus fotografijų albumu „Gimtinės kloniais". Nepamirštami įspūdžiai iš pavasarėjančios sostinės.
Be to, tą dieną Vilniuje pabuvojo dar 24 6-10 klasių mokiniai, lydimi mokytojų A. Žemaitienės, J. Smaliukienės, R. Vyčienės. Jie apžiūrėjo Planetariumą, dalyvavo pamokoje apie žvaigždynus, aplankė Vilniaus senamiestį ir Gedimino pilį, Katedrą, šv. Onos bažnyčią.

Nijolė Norkienė
Lietuvių kalbos mokytoja« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook