Dėl priešmokyklinukų galvos susisuko net specialistams

Dėl priešmokyklinukų galvos susisuko net specialistams (8)

2020-02-19

Rita Sadauskienė-Alksnienė įsitikinusi, kad Jurbarke vaikams turi būti sudarytos sąlygos gauti nemokamą priešmokyklinį ugdymą, kaip tai numatoma Švietimo įstatyme, o už jį mokėjusiems tėvams išlaidos turėtų būti kompensuotos. J. Stanaitienės nuotr.

Vienos atkaklios mamos pretenzijos dėl netinkamai teikiamų priešmokyklinio ugdymo paslaugų išjudino visą švietimo bendruomenę ir iškėlė įvairių klausimų, reikalaujančių įsigilinti į galiojančius įstatymus bei kantrybės juos išaiškinant tėvams.

Supykdė pabrangimas

Jurbarkietė Rita Sadauskienė-Alksnienė itin domisi švietimo paslaugomis – jos dukra lanko priešmokyklinę grupę Jurbarko lopšelyje-darželyje „Nykštukas“. Siekdama išsiaiškinti, ar gaunamos paslaugos atitinka teisės aktus, moteris atidžiai studijuoja ugdymą reglamentuojančius Vyriausybės ar savivaldybės priimtus dokumentus.

R. Sadauskienės-Alksnienės atkaklumas aiškinantis priėmimo į Jurbarko r. savivaldybės švietimo įstaigas tvarką, buvo viena iš priežasčių keisti savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl priėmimo į Jurbarko r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir numatyti, kad prašymus mokytis į naujai formuojamas klases būtų galima teikti per visus metus. „Mano pateiktas prašymas mokyklai buvo atmestas dėl iki tol galiojusios nuostatos prašymus teikti tik tam tikrą laiko tarpą. Savivaldybė buvo neteisi nustačiusi kitokią tvarką. Rašiau raštus, kreipiausi ir šis klausimas buvo išspręstas“, – tvirtina jurbarkietė.

Nuo rugsėjo dukrai pradėjus lankyti priešmokyklinę grupę R. Sadauskienė-Alksnienė atkreipė dėmesį į už šią paslaugą renkamą mokestį. Tada jis siekė 7,24 Eur, tačiau praėjusių metų lapkritį savivaldybės taryba patvirtino naują Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko r. savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašą ir užmokestis pakilo iki 12 Eur per mėnesį.

„Kai paslauga buvo pabranginta beveik dvigubai ėmiau domėtis, ar viskas teisėta. Tada perskaičiau, kad valstybė finansuoja 20 val. trukmės per savaitę priešmokyklinukų ugdymą. Manau, kad mes tų nemokamų valandų negauname. Tėvams privalo būti sudaryta galimybė ugdyti vaikus priešmokyklinėje grupėje nemokamai. Nelankyti priešmokyklinės grupės dabar jau negalima – šis ugdymas privalomas“, – svarsto mama.

R. Sadauskienė-Alksnienė kreipėsi į tarybos narę Ingą Molevaitę, kuri, pasak jos, paragino dėl problemos oficialiai kreiptis į savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrių. „Tarybos narė lyg ir buvo susidomėjusi, bet po to ėmė teisinti padidintą mokestį, man rašė, kad Anglijoje tėvai už vaikų išsilavinimą dar ne tiek moka, nors žadėjo mane pakviesti į šio klausimo svarstymus savivaldybėje, jokio kvietimo nesulaukiau“, – tikina R.Sadauskienė-Alksnienė.

Daugiau klausimų

Jurbarkietė konsultacijos kreipėsi ir į Vaiko teisių apsaugos kontrolierių. Jai rūpėjo ne tik padidėjęs mokestis ir „pradingusios“ 4 kasdienės valandos nemokamo ugdymo, bet ir nemokamo maitinimo tvarka. Nuo sausio 1 d. 51-oje Lietuvos savivaldybėje vykdomas pilotinis projektas, pagal kurį valstybės skirtomis lėšomis finansuojamas nemokamas maitinimas (pietūs) vaikams, lankantiems priešmokyklinio ugdymo grupes bendrojo ugdymo mokyklose. Jurbarko r. savivaldybėje nemokamą maitinimą priešmokyklinukai gauna visose švietimo įstaigose, išskyrus „Nykštuką“.

„Kontrolieriaus padėjėja patvirtino, kad 4 val. kasdienio ugdymo priešmokyklinukams privalo būti skirtos, o savivaldybė gali nustatyti mokestį tik už tą laiką viršijančias įstaigoje praleistas valandas“, – sako R. Sadauskienė-Alksnienė. Tokius pačius klausimus drauge su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybos raštu ji nusiuntė ir Jurbarko r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.

„Savo atsakyme savivaldybė nieko nepaaiškino. Meras turėtų domėtis ant ko pasirašo. Pacitavo tuos pačius įstatymus ir pabrėžė jiems naudingą dalį, kurioje numatyta, kad savivaldybė gali švietimo įstaigose keisti apmokėjimo ir kitas tvarkas“, – atsakymo nesuprato priešmokyklinukės mama.

Ji piktinosi, kad savivaldybė „Nykštuko“ priešmokyklinukus palieka ir be nemokamų pietų. „Jei toks maitinimas Vyriausybės nurodymu skiriamas tik mokyklose besimokantiems priešmokyklinukams, negi savivaldybė negalėjo parodyti geros valios ir iš savo biudžeto skirti jį vieninteliams visame rajone jo negaunantiems „Nykštuko" vaikams“? – svarsto jurbarkietė.

Nuo vasario 1 d. ji savo dukrą į darželį leidžia tik 4 val., tačiau čia vėl susiduria su nepatogumais – pagal galiojančius savivaldybės sprendimus, nėra galimybės atsisakyti vieno iš dviejų maitinimų. „Tvarka tokia, kad galima atsisakyti vieno maitinimo iš trijų – pusryčių arba vakarienės. Aš nenoriu, kad mano dukra nepatogiai jaustųsi, kai kiti vaikai valgo, todėl atsisakau abiejų maitinimų – pusryčių ir pietų. Auklėtoja man pasiūlė dukrą į darželį vesti tik tris valandas“, – tvarkose ir pageidavimuose pasiklydo mama.

Dėl priešmokyklinukų nemokamo ugdymo jurbarkietė kreipėsi ir į Seimo narį Ričardą Jušką. Pasak jos, Seimo narys pasidomėjo šiuo klausimu ir informavo, kad susisiekė su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskiene ir paragino šią problemą spręsti ir net galvoti apie kompensavimo tėvams už neteisėtai rinktus mokesčius mechanizmą.

Įstatymų laikosi

Visai kitaip situaciją mato savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja J. Jablonskienė ir šio skyriaus vyr. specialistė Dalia Jaramavičienė. Pasak jų, dėl gausybės vienos mamos raštų, kreipimųsi ir keliamo šurmulio, teko peržiūrėti daugybę dokumentų, analizuoti situaciją ir ieškoti klaidų. „Kai taip atkakliai tikinama, kad kažkas yra blogai, ir pats pradedi abejoti. Nors visi sprendimai peržiūrėti teisininkų, mes dar kreipėmės į Švietimo ir mokslo ministerijos teisininkus konsultacijos. Atsakymo dar laukiame, tačiau dar kartą viską įvertinus matome, kad esame teisūs“, – tikina D. Jaramavičienė.

Pasak specialistės, už priešmokyklinukų ugdymą pinigai iš tėvų niekada nebuvo imami. „Priešmokyklinukų ugdymas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Savivaldybės taryba tvirtina mokestį už švietimo įstaigos lankymą, skirtą ugdomosios aplinkos kūrimui, priemonėms, remonto darbams. Dar tėvai moka už maitinimą. Tėvai kas mėnesį gauna lapelį, kuriame nurodyta, už ką jie moka – ugdymo ten tikrai nėra“, – aiškina D. Jaramavičienė.

Tokius pat mokesčius moka ir ikimokyklinukai. Ugdymo lėšos, kurios skiriamos iš valstybės biudžeto, skirtos pedagogų darbo užmokesčiui. Už švietimo įstaigos lankymą šiuo metu mokestis yra 12 Eur, o jei priešmokyklinukas įstaigą lanko tik 4 val., mokestis mažinamas 50 proc. Tiek pat mažinamas mokestis už maitinimą, esant savivaldybės tarybos sprendime numatytiems atvejams.

„Kiek aš atsimenu, kiek čia dirbu tokia tvarka visada buvo. Tėvai už įstaigos lankymą mokėjo, bet tai nėra ugdymo mokestis“, – dar kartą pabrėžia D. Jaramavičienė.

Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams „Nykštuko“ lopšelyje-darželyje švietimo specialistės gerų žinių taip pat neturi – tvarką, kad priešmokyklinukai nemokamai maitinami tik bendrojo lavinimo mokyklose, nustatė ne savivaldybė. „Jurbarkas yra tarp 51 savivaldybės, kuriose šis projektas bandomas. Rajone priešmokyklinukai maitinami visose įstaigose, išskyrus „Nykštuką“. Tačiau net ne visos savivaldybės dalyvauja šiame projekte, o dalyvaujančiose – ne visos mokyklos maitina nemokamai. Tai – pilotinis projektas, todėl ir ne visi renkasi dalyvauti. Mūsų rajone ir taip beveik visi priešmokyklinukai pietauja nemokamai“, – teigia J. Jablonskienė.

„Kai rengėme dokumentus projektui, tikrai nemanėme, kad taip atsitiks, bet taip jau yra“, – sako D. Jaramavičienė. Pasak jos, buvo minčių ieškoti finansavimo „Nykštuko“ priešmokyklinukų maitinimui pinigų skiriant iš savivaldybės biudžeto, tačiau savivaldybės vadovai tokios galimybės nematė. „Nykštuko“ priešmokyklinėse grupėse mokosi 53 vaikai.

Lemia modelis

Kokia forma ugdomi priešmokyklinukai lemia švietimo įstaigos kasmet pasirenkamas ir tarybos tvirtinamas ugdymo modelis. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas buvo patvirtintas dar 2011 kovo 31 d. Priešmokyklines grupes, kurios dirba daugiau kaip 36 val. per savaitę, formuojančios įstaigos renkasi IV modelį. Jame numatyta, kad tėvai moka savivaldybės tarybos nustatytą mokestį už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje. Pagal šį modelį šiais mokslo metais dirba Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, Skirsnemunės, Smalininkų, Šimkaičių mokyklos, lopšelis-darželis „Nykštukas“, „Ąžuoliuko“ mokykla, Jurbarkų darželis-mokykla.

Kitose įstaigose, kuriose formuojamos mišrios priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų grupės, pasirenkamas VII modelis. Tokiose įstaigose priešmokyklinukai ugdomi klasėse, dažniausiai 4 val. per dieną, be pietų miego, kitų paslaugų ir patogumų, tuomet čia nėra ir mokesčio už įstaigos lankymą. „Pas mus priešmokyklinukai ateina kaip pirmokėliai, į pamokas, būna keturias valandas ir išeina. Todėl tėvai nieko ir nemoka“, – sako Eržvilko gimnazijos pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę, Jurgita Volbikienė.

„Vadovaujamės tarybos sprendimais. Mūsų įstaigoje priešmokyklinukai moka 12 Eur, o jei būna tik 4 val. moka pusę kainos. Tokių vaikų neturime nė dešimties. Įstaigoje priešmokyklinukai ugdomi Jurbarkuose ir Rotulių skyriuje. Pastarajame – pagal VII modelį, bet tėvai moka vienodai“, – informuoja Jurbarkų darželio-mokyklos direktorė Virginija Samajauskienė.

Dabar Jurbarko gimnazijai vadovaujanti Vida Greičiūtė sako, kad Veliuonos gimnazijoje, kurioje dirbo iki šių metų, priešmokyklinukų tėveliai taip pat mokėjo nustatytą mokestį, tačiau Juodaičių skyriuje, kuriame buvo mišri grupė, mokesčio nebuvo. „Iš tiesų tvarka gerokai paini“, – mano V. Greičiūtė.

Tris priešmokyklinukų grupes turinčios „Ąžuoliuko“ mokyklos direktorė Aušra Baliukynaitė sako, kad tėveliai už įstaigos lankymą čia taip pat moka. „Tie pinigėliai patenka į įstaigos biudžetą ir skiriami ugdymo priemonėms įsigyti. Mokyklose, kur tokio mokesčio nėra, tėvai patys perka įvairias priemones, higienos reikmenis. Pas mus to daryti nereikia. Manau, tas mokestis – nieko blogo“, – svarsto A. Baliukynaitė. „Ąžuoliuko“ mokykloje nėra tėvų, kurie savo vaikus į įstaigą atvestų tik 4 valandas.

Beje, jei tėvai atidžiai panagrinėtų 2011 m. priimtą Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą, jame atrastų tebegaliojančią nuostatą, kad pagal IV ir VII modelius dirbančias grupes tėvų pageidavimu vaikai gali lankyti 4 val. per dieną – tokia galimybė yra. Tačiau mažai kas žino, kad tame pat apraše rašoma, kad „tuomet tėvai gali nemokėti mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje, bet šiuo atveju tėvai aprūpina vaiką individualiomis priemonėmis“. Šios nuostatos pakomentuoti D. Jaramavičienė nesiryžo, teikdama, kad jau visai nieko nesusigaudo ir turi labai daug kitų darbų, ne tik rūpintis vienos mamos reikalais.

Tokia tvarka

„Su R. Sadauskiene-Alksniene buvau susitikusi tik vieną kartą. Ji bendrauja raštais, žinutėmis. Aš bandžiau paaiškinti tvarką dėl mokėjimo, tačiau, matyt, nepavyko. Vadovaujamės tik teisės aktais, patys nieko neprigalvojame“, – atsidūsta „Nykštuko“ direktorė Irena Bertulienė. Pasak jos, mama norėjo vesti vaiką į darželį tik tris valandas, tačiau to daryti negalima – 4 val. ugdymas yra privalomas.

I. Bertulienė tikina, kad mama gauna visas jai priklausančias lengvatas ir nuolaidas.

Direktorei pritaria D. Jaramavičienė – kad tėvai vis tik turėtų laikytis bendros tvarkos. „Negalime mes prie kiekvieno prisitaikyti individualiai. Mokesčiai, ypač jei gaunamos lengvatos, yra visai nedideli. Ypač maitinimo – ar pamaitintume namie vaiką už pusę euro?“ – svarsto švietimo specialistė.

R. Sadauskienės-Alksnienės neįtikina specialistų argumentai. Moteris toliau rašo raštus įvairioms įstaigoms ir yra įsitikinusi, kad priešmokyklinukai turi būti ugdomi visai nemokamai. „Kodėl Tauragėje nėra jokių mokesčių?“, – tikriausiai pagrįstai klausia mama. Tauragiškiai, matyt, turėjo platesnį mokyklų tinklo pertvarkos matymą ir jau anksčiau priešmokyklinukus iš darželių perkėlė į mokyklas, kur jiems nieko nereikia mokėti. „Priešmokyklinukams jokių mokesčių nėra. Grupės mokyklose veikia visą dieną, po pietų vaikai lanko nemokamus neformalaus švietimo būrelius ir gali mokykloje būti iki vakaro“, – paaiškina Tauragės savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas.

Jau parengus straipsnį spaudai visas suinteresuotas puses pasiekė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendrojo ugdymo departamento raštas, pasirašytas jo direktorės Jolantos Navickaitės. Rašte išnagrinėtas Jurbarko r. savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 26 d. priimtas Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko r. savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas.

 Be daugybės nurodytų apraše klaidingai naudojamų sąvokų, neatitikimo teisės aktams ir prieštaravimų, teigiama, kad „Vadovaujantis Švietimo įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi valstybinėje ir savivaldybės mokykloje mokymas pagal priešmokyklinio, (...) ugdymo programas (...) yra nemokamas. To paties straipsnio 5 dalis nustato, kad individualiomis mokymosi priemonėmis mokinį aprūpina tėvai. Taigi, atlyginimą už švietimo įstaigos lankymą, kuris nurodomas Aprašo 8 punkte, neturėtų mokėti tėvai (...). Todėl minėtas Jurbarko r. savivaldybės tarybos sprendimas turėtų būti keičiamas“.

Kokių žingsnių imsis savivaldybės specialistai, jei pasirodys, kad už tėvų teises kovojanti R. Sadauskienė-Alksnienė buvo teisi, neaišku. „Aš siekiu, kad tėvai nuo šiol nemokėtų šio mokesčio. Noriu parodyti, kad savivaldybėje sėdi žmonės, kurie nesuprasdami kelia rankas, rengia ir pasirašo raštus ir kvailina kiekvieną, kuris bando parodyti klaidą. Jeigu savivaldybė gražins šeimoms po 30 ar 60 Eur, džiaugsiuosi kad 1000 (per 4 metus apie tiek priešmokyklinukų buvo) vaikų padovanojau po gerą kilogramą saldainių“, – tvirtina ji.

Laiku įžvelgti problemas ir užkirsti joms kelią priimant politinius sprendimus ir pertvarkant mokyklų tinklą taip, kad tėvai gautų priklausančias nemokamas paslaugas, privalo savivaldybės strateginį vystymą planuojantys valdininkai. Jų valioje neišskirti vienos įstaigos tėvų ir vaikų iš visos bendruomenės, vykdant netobulus įstatymus, jie lieka nuskriausti. Nemokamo maitinimo „Nykštuko“ priešmokyklinukams problemą buvo galima svarstyti, o tėvai turi teisę kelti klausimus ir ieškoti atsakymų – ne visada įstatymai suprantami vienodai.

Jūratė STANAITIENĖ« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook