Tarėsi dėl kadetų licėjaus Smalininkuose

Tarėsi dėl kadetų licėjaus Smalininkuose (0)

2021-10-14

Spalio 11 d. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje vyko koordinacinis pasitarimas dėl kadetų mokyklų klausimų, jaunimo pilietinio ir patriotinio ugdymo tinklo stiprinimo bei plėtros. Jame aptartos Lietuvos kadetų mokyklose kylančios problemos bei iššūkiai, pasiūlytas veiklų planas. Pasitarime Jurbarko rajono savivaldybę atstovavo: mero pavaduotojas Petras Vainauskas, Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktorius Artūras Matukaitis ir mokytojas Marijus Matukaitis bei Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktorė Ina Budrienė.

Šiuo metu Lietuvoje veikia dvi kadetų mokyklos – Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus Kaune ir Klaipėdos jūrų kadetų mokykla bei pilietinio patriotinio ugdymo kelią pasirinkusi Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija. Jos susiduria su tam tikromis problemomis dėl mokyklų finansavimo ir steigėjų bei dalininkų statuso, neformalaus ugdymo organizavimo.

Pasak Lietuvos Respublikos Seimo nario dr. Valdo Rakučio, kuris yra vienas iš šio pasitarimo iniciatorių, Seimas pritarė Krašto apsaugos ir karo tarnybos įstatymų pataisoms, sudarančioms sąlygas generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai kartu su viena iš sostinės Vilniaus gimnazijų kurti savo globojamas klases, sudarant sąlygas naujo kadetų mokyklos modelio kūrimui. Yra planuojama kurti ir oro kadetų mokyklas Smalininkuose bei Radviliškyje, kurios rengtų jaunimą aviacijai ir su ja susijusioms sritims.

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius Ričardas Žilaitis pristatė licėjaus situaciją, pasiekimus ir problemas dėl reikalingų gyvenamųjų patalpų skyrimo, jų remonto, finansavimo, taip pat formalaus ir neformalaus bendrojo ugdymo mokyklų programų, juridinio mokyklos statuso klausimus.

Deja, Kadetų mokyklų sistemos sukūrimas vis dar stringa – nėra vienos administruojančios institucijos ar bendros koncepcijos, kuri padėtų plėtotis šioms mokykloms. Vienas iš būdų – stiprinti jau įsteigtas Lietuvoje kadetų mokyklas ir vystyti jų tinklą, stengiantis užtikrinti mokyklų specializacijos įvairovę ir geografinį jų tinklo pasiskirstymą, sudarant vienodas galimybes ugdytis visų Lietuvos regionų vaikams ir jaunuoliams.

Susitikime nutarta sudaryti darbo grupę Seime kadetų mokyklų tinklo kūrimo ir plėtros klausimais, į kurią būtų deleguoti šiuo metu veikiančių kadetų mokyklų vadovai, savivaldybių merai, Krašto apsaugos, Vidaus reikalų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų atstovai. Į šią darbo grupę pasiūlytas Jurbarko rajono savivaldybės atstovas – Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktorius Artūras Matukaitis.

jurbarkas.lt inform.« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook